Mobilní telefony a pevné telefonní linky patří do širokého sortimentu telekomunikačních zařízení, stejně jako přijímače analogového a digitálního signálu pro televize, rozhlasová zařízení, rádiové přijímače, faxy a v neposlední řadě také VoIP telefony.

Jazda na koni Vedenie účtovníctva Servis mobilných telefónov Prevádzkovanie športových zariadení Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Komisionálny predaj v rozsahu voľných ...

Reklamná činnosť Marketing a management Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Montáž káblových rozvodov Prenájom hnuteľného majetku Automatizované spracovanie dát Údržba a oprava kancelárskych strojov a počítačov Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Oprava karosérií Plynoinštalatérstvo Reštauračná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Oprava cestných motorových vozidiel Revízia vyhradených elektrických zariadení Výroba pekárských a cukrárských výrobkov Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Výkon činnosti stavbyvedúceho - Pozemné ...

Skladovanie tovarov Prekládka nákladov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Jednoduchá drevovýroba Výroba drevených obalov Požičiavanie automobilov Služby colnej deklarácie Podnikateľské poradenstvo Poskytovanie colných záruk Výroba drevenej galantérie Prevádzkovanie colného skladu Reklamná a propagačná činnosť Prenájom ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Demolácie, búracie a zemné práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Pokládka optických káblov, hadíc, spojok Servis výpočtovej a ...

Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe, paličské a zváračské práce Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým ...

Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení Poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí Sprostredkovanie prístupu so siete internet a dátovej služby prenosu hlasu ...

Lakovanie Lisovanie plastov Veľkoobchod a maloobchod s byicyklami a príslušenstvom k nim, jednostopovými a dvojstopovými motorovými vozidlami, výrobkami z kovu, plastu, skla a dreva, stavebným, hutníckym a valcovaným materiálom, strojárenskými výrobkami, strojmi a strojnými zariadeniami Povrchová úprava kovov Potlač neželezných kovov Nákup a ...

Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností poradenská činnosť v uvedených oblastiach predaj a montáž satelitnej techniky a spotrebnej.elektroniky

Skladovanie Kuriérske služby Sprostredkovanie obchodu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Nepravidelná neverejná cestná osobná doprava Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj ovocia a zeleniny, kvetov, zmiešaného a športového tovaru, elektrospotrebičov Nákladná cestná ...

Ambulantný predaj Upratovacie práce Reklamná činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prenájom strojov a zariadení Prenájom športových zariadení Organizovanie športových podujatí Maloobchod v rozsahu voľných živností Príprava a predaj nápojov na priamu konzumáciu Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Poskytovanie dátových služieb - ...

Reklamná činnosť Požičiavanie DVD verejnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Servis mobilných telefónov a elektroniky Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Komisionálny predaj v rozsahu voľných živností

Čalúnnictvo Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Práce s malotraktorom Výroba výrobkov z plastov Prenájom nebytových priestorov Neverejná cestná osobná doprava Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť-spotrebný tovar Prenájom motor. vozidiel, zariadení Oprava a údržba motorových vozidiel Potreby pre remeselníkov a motoristov Obchod.čin.-motor. vozidlá,náhradné ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť - strojárenské výrobky Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Oprava motorových vozidiel a motorových kosačiek Obchodná činnosť - gumárenské výrobky a výrobky z plastov Obchodná činnosť - motorové vozidlá, súčiastky a príslušenstvo motorových vozidiel

Dizajnérska činnosť Prevádzkovanie parkoviska Prenájom hnuteľných vecí Zámočníctvo, kovoobrábačstvo Oprava a údržba spotrebnej elektroniky Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy a výroby Mechanické úpravy na zákazku ...

Montáž satelitnej techniky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Reklamné činnosti Factoring a forfaiting Výroba drevených obalov Podnikateľské poradenstvo Skladovanie a prekladištia Leasing spojený s financovaním Čistenie budov, upratovacie práce Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Sprostredkovanie obchodu služieb a dopravy Prenájom dvojstopových motorových vozidiel Sprostredkovanie kúpy a ...

Montáž antén Sprostredkovateľská činnosť Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Prenájom elektron.zar.,spotreb.t.,hudobnej techniky Obchod s priem.,spotrebným tovarom, hudobnej tech.,elektron.

Výroba a montáž televíznych antén Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Vypracovanie dokumentácie a projektu technického a energetického vybavenia týchto stavieb Kúpa tovaru na účely jeho ...

Predaj na trhoch Reklamná činnosť Zásielkový predaj Montáž autodoplnkov Inžinierska činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Kopírovacie a viazacie služby Sekretárske služby a preklady Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Predaj nápojov na priamu ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov Poradenská činnosť v oblasti elektroniky a výpočtovej techniky Projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov do 1000 V v obj. tr. ...

Sprostredkovanie obchodu Predaj a výroba oceľových lán s koncovkami obchodná činnosť so strojmi technickými potrebami obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom Predaj, výroba, lisovanie a oprava hydraulických a pneumatických hadíc s koncovkami

Sprostredkovanie obchodu obchod s priemyselným a spotrebným tovarom Montáž,oprava,údržba el.zariadení a bleskozvodov Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Projektovanie ...