Mobilní telefony a pevné telefonní linky patří do širokého sortimentu telekomunikačních zařízení, stejně jako přijímače analogového a digitálního signálu pro televize, rozhlasová zařízení, rádiové přijímače, faxy a v neposlední řadě také VoIP telefony.

Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Poradenstvo a certifikácia v oblasti systémov riadenia a kvality Prevádzkovanie systémov elektronických aukcií a webových aplikácií Poskytovanie softvéru, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Elektronické ...

Automatizované spracovanie dát Montáž meracej a regulačnej techniky Výroba elektrických strojov a prístrojov Inžinierska činnosť v strojárstve a elektrotechnike Výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Výroba ...

Zámočníctvo Upratovacie práce Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Prenájom ručného náradia Strihanie - delenie materiálu Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Spracovanie a povrchová úprava kovov Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Zámočnícke, potrubárske a montážne práce Montáž a opravy meracej a ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení elektrických

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Marketing a management Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Lízingová činnosť Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie výroby Montáž káblových rozvodov Automatizované spracovanie dát Maloobchod v rozsahu voľných živností Výroba zariadení spotrebnej elektroniky Vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestou Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Kovovýroba Prenájom strojov a zariadení Montáž oceľových konštrukcií Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poradenské služby v oblasti stvebníctva Maloobchod s drevom a stavebným materiálom Veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom Maloobchod so strojmi, zariadeniami a mechanizáciou Veľkoobchod so strojmi, zariadeniami a ...

Oprava pracovných strojov Prenájom strojov a prístrojov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

Murárstvo Sprostredkovanie obchodu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Poskytovanie software na základe zmluvy s autorom Príležitostná nehromadná preprava osôb (do 8 miest) Oprava vyhradených technických zariadení elektrických Montáž vyhradených technických ...

Sprostredkovateľská činnosť Projektovanie elektrických zariadení Poradenská činnosť v oblasti telekomunikácii Výkopové, búracie a pomocné stavebné práce Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ...

Marketingové služby Montáž káblových rozvodov Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovanie obchodu a výroby Spracovanie dát a súvisiace činnosti Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače Reklamná a propagačná a inzertná činnosť Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Školiace a ...

Prieskum trhu Opravy meracej techniky Prenájom priemyselného tovaru Reklamná a propagačná činnosť Výroba elektronických zariadení Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Čistiace a drobné údržbárske práce vykonávané pod vodou Školiaca a vzdelávacia ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vykonávaná ...

Skladovanie Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie ...

Oprava domácich elektrospotrebičov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prezentácia firiem a výrobkov verejnosti Výroba montáž zariadení spotrebnej elektroniky Výroba a montáž zariadení spotrebnej elektroniky Montáž anténnych a satelitných sústav a rozvodov Sprostredkovanie dopravy rozsahu voľných živností Montáž, anténnych a satelitných ...

Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení

Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Predaj, servis a výkup mobilných telefónov a predaj doplnkov k mobilným telefónom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Maloobchod/priemyselný,spotrebný tovar/ Opravy a údržba výrobkov spotrebnej elektroniky

Reklamné činnosti. Protipožiarna ochrana Sprostredkovanie obchodu Zákazkové krajčírstvo. Bezpečnostnotechnické služby Automatizované spracovanie dát Revízia elektrických zariadení Autorizovaný bezpečnostný technik Vytváranie software na objednávku. Poriadanie školenia výpočtovej techniky. Organizovanie kurzov, seminárov a ...

Reklamné činnosti Zásielkový predaj Fotografické služby Podnikateľské poradenstvo Kancelárske a sekretárske služby Polygrafické a papierenské práce. Veľkoobchod mimo koncesovaných živností Oprava a servis zariadení spotrebnej elektroniky Poriadanie kultúrnych a spoločenských podujatí Výroba rádio-TV-spojových zariadení a ...

Automatizované spracovanie dát Nákup a predaj rozličného tovaru Nákup a predaj spotrebnej elektroniky Oprava a montáž elektrických zariadení Výroba elektrických strojov a prístrojov Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení Nákup a predaj elektrospotrebičov pre domácnosť Montáž, údržba a ...

Sprostredkovanie obchodu Opravy rozhlasových ústrední, rádioprijímačov a magnetofónov Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení

Predaj nápojov na priamu konzumáciu Výroba drobných kovových výrobkov Maloobchod v rozsahu voľných živností Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Oprava a údržba domácich elektrických spotrebičov Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Montáž, údržba a oprava ...

Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných Oprava a údržba elektrických zariadení s napätím do 1000 V v objektoch bez nebezpečia výbuchu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci ...