Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Skladovanie Predaj na trhoch Reklamná činnosť Zásielkový predaj Počítačové služby Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami, drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením/laky, nátery/, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, chemickými výrobkami/ priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty, ...

Fotografické služby Montáž káblových rozvodov Návrh a inštalácia počítačových sieti Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre počítače Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ...

Skladovanie Baliace činnosti Preklad nákladov Čistenie stavieb Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Rozmnožovacie služby Výskum verejnej mienky Sprostredkovanie dopravy Vydavateľské činnosti Prenájom nehnuteľností Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k ...

Záložňa Výroba korkárska Omietkárske práce Zváračské práce Organizovanie výstav Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Vydavateľská činnosť Výroba drevených obalov Vodná záchranná služba Vedenie motorového vozidla Čistiace a upratovacie práce Ťažba a približovanie dreva Leasing spojený ...