Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Zámočníctvo Výskum a vývoj Spracovanie kameňa Vedenie účtovníctva Demolácia a zemné práce Podnikatelské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Prekladanie nákladov, skladovanie Vývoz odpadu zo septikov a žúmp Maloobchodný predaj pohonných hmôt Prenájom stavebných strojov a zariadení Výroba betónových a ...

Leasing spojený s financovaním Upratovacie práce a čistenie budov Prekladateľské a tlmočnícke služby Spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov Prenájom stavebných strojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prenájom kancelárskych strojov, počítačov Poradenská činnosť v oblasti ...

Kuriérske služby Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Maliarske a natieračské práce Zemné, kopačské a búracie práce Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...

Operačný a finančný prenájom strojov a zariadení, tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť, motorových vozidiel, dopravných zariadení, poľnohospodárskych strojov a zariadení, stavebných strojov a zariadení, kancelárskych strojov a zariadní Baliace činnosti Reklamné činnosti Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Vydavateľské ...

Umývací servis Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Usporadúvanie výstav Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Služby súvisiace s databázami Kopírovacie a rozmnožovacie služby Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom ...

Zimná údržba ciest Výroba drevených obalov Maliarske, natieračské a sklenárske práce Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prípravne práce pre stavbu - zemné, kopačské a búracie práce Skladovanie a uskladňovanie okrem prevádzkovania verejného skladu Kúpa tovaru na ...

Obstarávateľské služby spojené s prenájmom Podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb Výroba elektrických a elektronických konektorov a kábelových systémov Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, ...

Kopírovacie služby Sekretárske služby Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie dopravy Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom strojov, prístrojov a nástrojov Prenájom strojov bez obsluhujúceho ...

Krajčírstvo Fotografické služby Vedenie účtovníctva Elektroinštalatérstvo Výroba a požičiavanie videa Čistiace a upratovacie práce Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie datových služieb - internetová čitáreň Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prípravne práce pre stavbu - zemné, kopačské ...

Oprava bicyklov Výroba hier a hračiek Vydavateľské činnosti Servis športového náradia Prenájom strojov a nástrojov Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Rozmnožovacie a kopírovacie služby Viazanie kníh a konečné spracovanie Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Organizovanie kurzov, ...

Baliace činnosti Montáž nábytku Lešenárske práce Vedenie účtovníctva Čistiace a upratovacie práce Lleasing spojený s financovaním Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej agentúry Maliarske, natieračské a sklenárske práce Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej ...

Donášková služba Služby požičovní Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Diskotekárska činnosť Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej ...

Organizovanie kurzov a školení Geodetické a kartografické práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Reklamné, propagačná a inzertná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Prenájom kancelárskych strojov a výpočtovej techniky Dokončovacie ...

Klampiarstvo Baliace činnosti Reklamné činnosti Vydavateľské činnosti Výroba pracovných odevov Príprava podkladov pre tlač Prípravné práce pre stavbu Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie práce Sprostredkovateľská činnosť Reprografia, kopírovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opracovanie kovu jednoduchým ...

Maloobchod s rudami Maloobchod s textilom Veľkoobchod s textilom Maloobchod so sklom, plastami Maloobchod s obilím, semenami Maloobchod s výrobkami z kože Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod s kovovými rudami Veľkoobchod so sklom, plastami Automatizované spracovanie dát Maloobchod s ovocím a zeleninou Veľkoobchod s obilím a ...

Skladovanie Prenájom strojov, prístrojov, nástrojov a zariadení stavebného, dopravného, drevoobrábacieho a kovoobrábacieho charakteru, kancelárskej a výpočtovej techniky vrátane príslušenstva a náhradných dielov, skladovacích a demolačných strojov a zariadení Baliace činnosti Preklad nákladov Finančný leasing Operatívny leasing Faktoring a ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Opravy vyhradených technických zariadení ...

Baliace činnosti Masérske služby Spracovanie údajov Tvorba videozáznamov Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Neverejné skladovanie Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Výskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Upratovacie práce a čistenie budov Výcvik psov a útulok ...

Maloobchod a veľkoobchod s výpočtovou technikou vrátane príslušenstva, literatúrou, elektronikou, elektrickými spotrebičmi, nábytkom a bytovými doplnkami, kozmetikou, papierenským tovarom a kancelárskymi potrebami, audio-videotechnikou a štúdiovou technikou, textilnými a koženými výrobkami, domácimi spotrebičmi, hodinkami, hračkami a zábavnými ...

Zámočníctvo obkladanie a dlaždenie nákup,montáž a predaj kovania Výstavba kachlií,sporákov a krbov poľnohospodárske stroje a zariadenia, výroba a predaj rakiev a pohrebných doplnkov domáce potreby,drogéria,farby-laky,kozmetika, Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Výroba a predaj keramického tovaru,stolárskych ...

Predaj na trhoch Reklamné činnosti Zásielkový predaj Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť Maloobchod mimo riadnej predajne okrem tabakových a alkoholických ...

Skladovanie Baliace činnosti Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Vydavateľské činnosti Leasing spojený s financovaním Maliarske a natieračské práce Vykonávanie dopravných stavieb Tesárske a pokrývačské práce Reklamné a propagačné činnosti Požičiavanie a distribúcia videa Čistenie budov a upratovacie práce Výroba stavebných hmôt a ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Zásielkový predaj Chov exotických zvierat Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod s exotickými zvieratami, krmivami a pomôckami, s fotoprístrojmi, príslušenstvom a fotomateriálom, zberateľskými predmetmi, suvenírmi a použitými predmetmi (okrem starožitností), knihami a literatúrou Veľkoobchod s exotickými zvieratami, krmivami a pomôckami, s ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Sprostredkovanie činnosti Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Výroba jednoduchých kovových a nekovových výrobkov Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania Povrchná úprava kovových a nekovových predmetov, výrobkov a polovýrobkov, galvanizácia Maloobchod a veľkoobchod: s ...