Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Tvorba webových stránok Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Reklamná a propagačná činnosť Prípravné práce k realizácii stavby Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu ...

Spracovanie údajov Služby súvisiace s databázami Vykonávanie ohňostrojových prác Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov Nákup a predaj pyrotechnických predmetov ...

Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora Maloobchod v špecializovaných predajniach s kozmetickým tovarom Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie ...

Spracovanie a povrchová úprava kovov Prekladateľské a tlmočnícke služby Tvarovanie a spracovanie plochého skla Činnosti týkajúce sa telesnej pohody Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Technické testovanie, meranie a analýzy Činnosti zábavných parkov a lunaparkov Oprava obuvi a iných kožených výrobkov Pílenie, hobľovanie a ...

Sekretárske služby Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Podnikateľské poradenstvo Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Skladovanie okrem prevádzkovania verejného skladu Výroba jednoduchých výrobkov z kovu, dreva a plastov Prenájom stavebných a demolizačných strojov a ...

Zasielateľstvo Colná deklarácia Organizovanie školení, seminárov a kurzov Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov Prenájom kancelárskej techniky, skladovej a manipulačnej techniky, automobilov, kancelárskeho ...

Usporiadávanie divadelných,filmových a iných audiovizuálnych predstavení,koncertov,hudobných a tanečných produkcií,výstav diel výtvar.umení,diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtv.tvorivosti,festivalov a prehliadok v oblasti kultúry a umenia Čistenie budov Predaj na trhoch Baliace činnosti Upratovacie práce Čistiace a iné prevádzkové ...

Zámočníctvo Oprava karosérií Veľkoobchod s nápojmi Veľkoobchod s textilom Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod s odevami a obuvou Veľkoobchod s tabakovým tovarom Maloobchod v rozsahu veľkoobchodu Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami Veľkoobchod so stavebnými strojmi Veľkoobchod so živými zvieratami Veľkoobchod s papierenským ...

Výčapy Sprostredkovanie obchodu Maloobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností Poradenské a konzultačné služby v poľnohospodárstve Veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností Maloobchod s poľnohospodárskymi produktami, zvieratami, mäsom a mäsovými výrobkami Veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami a zvieratami, mäsom a ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných ...

Upratovacie práce Omietkárske práce Sprostredkovanie obchodu Kováčstvo a podkúvačstvo Maloobchod so zmiešaným tovarom Veľkoobchod so živými zvieratami Služby súvisiace s rastlinnou výrobou Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Maliarske, natieračské a sklenárske práce Turistické nocľahárne a chaty po triedu * * * Usporiadavanie ...

Predaj na trhoch Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné činnosti Služby súvisiace s činnosťou databánk Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Poskytovanie počitačových a video hier/play station hry/ Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie ...

Predaj v stánkoch na trhoch Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba elektrických zariadení pre domácnosť Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Maliarske, natieračské,obkladačské a sklenárske práce Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Opravy a údržba ...

Montáž káblových rozvodov Reklamné a marketingové služby Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Opravy a údržba ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby Činnosť ...

Sprostredkovanie obchodu Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie zeleninou,ovocím a zemiakmi,s mäsom a mäsovými a príbuznými výrobkami,s kovmi a kovovými rudami, Výroba,inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov kožkami a kožami,s potravinami,nápojmi a tabakom,so a tukmi,s tovarom pre ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Oprava karosérií Upratovacie práce Predaj krmných zmesí Vedenie účtovníctva Výroba drevených obalov Oprava pracovných strojov Predaj stavebného materiálu Prenájom strojov a nástrojov Prieskum trhu a verejnej mienky Predaj a prenájom nehnuteľností Sprostredkovanie obchodu a služieb Prekladištia nákladov; ...

Reklamné a marketingové služby Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovou hmotnosťou do 3,5 t ...

Databanky Tlač iná Tlač kníh Tlač novín Reklamné činnosti Iné obchodné služby Vydavatelstvá a tlač Polygrafický priemysel Ostatné obchodné služby Podnikatelské poradenstvo Vedenie účtovnej evidencie Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Maloobchod so zmiešaným tovarom Malobchod s nábytkom a ...

Finančný leasing Fotografické služby Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Výroba hroznového vína Podnikateľské poradenstvo Čistiace a upratovacie práce Prevádzkovanie výdajne stravy Spracovanie a zálohovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb ...

Veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami Veľkoobchod so železiarským tovarom, instalatérskym a vykurovacím zariadením Čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov, hygienické a podobné činnosti Maloobchod s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasovými a televíznymi prijímačmi Veľkoobchod s medziproduktami rôznych ...

Upratovacie práce Reklamná činnosť Sekretárske služby Faktoring a forfaiting Prekladateľské služby Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Leasing spojený s financovaním Organizovanie kurzov a školení Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Kopírovacie a reprografické služby Prípravné práce k ...