Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Finančný leasing Reklamné činnosti Podnikateľské poradenstvo Skladovanie a uskladňovanie Výskum trhu a verejnej mienky Prekladateľské a tlmočnícke služby Veľkoobchod a maloobchod so zdravotníckym materiálom Prenájom pozemných dopravných prostriedkov, automobilov Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť Poskytovanie úverov ...

Leasingová činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov a technických zariadení Vývoj, výroba a servis priemyselných armatúr Prípravné práce pre stavbu, zemné práce a demolácie Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Omietkárske práce Obkladačské práce Montáž sadrokartónu Maliarske, natieračské a sklenárske práce Demolácie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely ...

Fotografické služby Podnikateľské poradenstvo Poskytovanie dátových služieb Poradenstvo v oblasti prírodných vied Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky Vedenie účtovníctva a administratívne práce Organizovanie vzdelávacích a spoločenských podujatí Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Vydavateľská činnosť Požičiavanie videokaziet Podnikateľské poradenstvo Prenájom odstavných plôch Skladovanie a uskladňovanie Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba kovových konštrukcií Poskytovanie služieb cez ...

Počítačové služby Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a školiaca činnosť k programom a počítačom Vydavateľská činnosť - periodická a neperiodická tlač Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Vydavateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor Vývoj, výroba, oprava a servis zariadení elektronických zariadení Inžinierska činnosť v stavebníctve ( okrem vybraných činností vo výstavbe ) Podnikateľské poradenstvo a školiaca činnosť v ...

Výroba a opravy odevov Podnikateľské poradenstvo Obchodná činnosť s nábytkom Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť s kancelárskymi strojmi a zariadením Obchodná činnosť s textilom, odevami, obuvou, koženým tovarom Obchodná činnosť s kovmi, kovovými výrobkami a kovovými rudami Obchodná činnosť s ...

Prenájom technologických zariadení, strojov a kancelárskych strojov a zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: Vykurovanie a príprava teplej vody Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre ...

Skladovanie Kovoobrábanie Kopanie studní Kuriérske služby Sťahovacie služby Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov Príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným ...

Tvorba www stránok Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Čistiace a upratovacie služby Kancelárske a sekretárske služby Prieskum trhu a verejnej mienky, marketing Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb cez internet - internetové služby Reklamná, propagačná, informačná a inzertná ...

Montáž sadrokartónu Správa počítačových sieti Čistiace a upratovacie práce Maliarske a natieračské práce Neverejná cestná osobná doprava Poskytovanie služieb cez internet Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov Prípravné práce pre stavbu, zemné práce a demolácie Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: - oprava a údržba - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky - rekonštrukcia v rozsahu : technické zariadenia plynové skupiny A na : g2 - rozvod plynov z nekovových materiálov technické ...

Upratovacie práce Oprava motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchodný predaj pohonných hmôt Obchodná činnosť so zmiešaným tovarom Obchodná činnosť s motorovými vozidlami Obchodná činnosť s papierenským tovarom Obchodná činnosť so železiarskym tovarom Sprostredkovanie obchodu s ostatným ...

Skladovanie Zasielateľstvo Baliace činnosti Preklad nákladov Reklamné činnosti Sekretárske služby Podnikateľské poradenstvo Výroba prívesov a návesov Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovanie dopravy a obchodu Čistenie budov Upratovacie práce Preklady vrátane tlmočníckych služieb Prenájom strojov, prístrojov a ...

Počítačové služby Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a služieb Prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky, spotrebnej elektroniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Vydavateľská a nakladateľská činnosť - periodická a neperiodická ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Podnikateľské poradenstvo Skladovanie a uskladňovanie Výskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom stavebných strojov a zariadení Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Prenájom pozemných dopravných prostriedkov, ...

Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Skladové hospodárstvo (okrem verejného skladu) Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Geodetické a kartografické činnosti/okrem overovania/ Obchodná činnosť s bavlnou,koženým a kožušinovým tovarom Obchod.činnosť s chemickými produktami/okrem jedov,žieravín/ Obchodná činnosť s ...

Leasing Kopírovacie služby Fotografické služby Činnosť marketingová Sprostredkovanie obchodu Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie služieb, výroby a dopravy Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Činnosť účtovných a organizačných ...

Reklamné činnosti Vydavateľské činnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Návrh a výroba výukových systémov s počítačovou podporou Spracovanie dát a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Rozmnožovanie, ...