Investiční činnost v řízení profesionální investiční společnosti zahrnuje přípravu investice, posouzení investičních projektů, vodní hospodářství, stavební a územní řízení, aktivní vyhledávání investorů, průzkum trhu a investorské činnosti.

Investorská činnost: - zajištění územního a stavebního rozhodnutí - vynětí ze ZPF - technický dozor investora Investorskoinženýrská činnost v investiční výstavbě: - zajištění územního a stavebního rozhodnutí - vynětí ze ZPF - technický dozor investora

Provádí: - inženýrsko-investorská činnost - poradenství - projektové práce.

Příprava developerských projektů. Zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí. Vedení účetnictví firem včetně neziskových organizací. Výroba, distribuce a prodej tepla. Správa kotelen včetně údržbových a servisních prací. Hlášení o znečišťování ovzduší regulačnímu úřadu. Technicko-ekonomické poradenství - ...