Předmětem exekucí jsou movité i nemovité věci. Ty jsou pak následně udávány na dražbách či různých konkurzech. Automobily, rodinné domy, elektronika či nábytek. S vyřešením exekuční záležitosti vám mohou pomoci exekuční úřady či různé nezávislé podniky.

Služby - vymáhání pohledávek mimosoudní cestou - inkaso pohledávek - nákup a prodej pohledávek - ekonomické poradenství.

Exekutorský úřad Tábor, soudní exekutor Mgr. Martin Horák provádí vymáhání pohledávek a jiných exekučních titulů. Exekutorský úřad, exekutorská činnost: - rychlé zpracování exekučních případů na území celé ČR - komplexní a důsledná lustrace majetku povinných - efektivní vymáhání pohledávek - okamžitý převod vymožených částek - dražby ...

Dražby - dobrovolné - movitostí i nemovitostí - služby licitátora - člen Asociace dražebníků ČR - E-Aukce Pronájem - aukční síně

Inkasní agentura: - správa a řešení pohledávek.

Právnická činnost v oblasti soudní exekuce. Činnost exekutora spočívá ve vymáhání povinnosti na dlužníkovi. Výhody exekuce: - exekuční návrh bez soudních poplatků - exekuce se týká veškerého majetku dlužníka, věřitel po majetku dlužníka nepátrá - rychlost. Další činnost exekutora: - exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje nebo ...

Služby: - vymáhání, řešení a odkup pohledávek - zjišťování bonity dlužníků - detektivní služby - exekuce, dražby - kompletní správa pohledávek společností - faktoring

Finanční poradenství - vyplacení exekucí - oddlužení - vymáhání pohledávek.

Služby - dražby nemovitostí, movitých věcí, pohledávek, podílů

Služby: - správa, odkup, vykupování pohledávek - vymáhání pohledávek, vymáhání dluhů.

Služby: -řešení a odkup pohledávek -zápočty pohledávek -prodej pohledávek.

Služby: -likvidace, konkurzy -realitní agentura.

Služby: -provozování konkurzů -likvidace společností.

Dražby Znalecké posudky Realitní kancelář Správa nemovitostí Developerská činnost