Svěřte ekonomiku a účetnictví své firmy odborníkům, kteří se postarají o daňovou evidenci, účetnictví, mzdovou agendu, personalistiku, o daně a jejich optimalizace a zastupování před příslušnými správními úřady. Součástí služeb je i ekonomické poradenství.

Účetnictví Praha s.r.o. Externí vedení účetnictví rychle a kvalitně
Vedení účetnictví, mzdy, daňové poradenství i zpracování daňového přiznání rychle a kvalitně poskytuje Účetnictví Praha s.r.o. Komplexnost služeb, široký záběr oborů, dlouhodobá spolupráce s klienty, praxe více než 20 let - to vše jsou důvody pro spolupráci s touto firmou. V případě zájmu se obraťte na odborníky z této společnosti!
Účetnictví Praha s.r.o. Externí vedení účetnictví rychle a kvalitně
Dana Pochová – účetnictví, daně a mzdy
Komplexní služby spojené s vedením účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy poskytuje svým klientům paní Dana Pochová. Zaměřuji se na zpracování přijatých účetních dokladů, vedení účetních knih, evidenci faktur, zpracování roční účetní závěrky a také zpracování mezd a veškeré mzdové evidence. V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat.
Dana Pochová – účetnictví, daně a mzdy
TRISON, s.r.o. - vedení účetnictví a daňové poradenství
Společnost TRISON, s.r.o. nabízí již od roku 1995 svým zákazníkům komplexní služby v oblasti vedení účetnictví a daňového poradenství. Dále pro naše klienty zajišťujeme zpracování mezd, vedení daňové evidence a provádíme zastupování a komunikace na úřadech. Zaměstnáváme pouze kvalifikované pracovníky a také daňového poradce.
TRISON, s.r.o. - vedení účetnictví a daňové poradenství
Vedenie účtovníctva Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Činnosť astrológov a numerológov Predaj nápojov na priamu konzumáciu Veštenie z karát a iných podkladov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na ...

Zasielateľstvo Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy Činnosť podnikateľských, ...

Prevádzanie účtovníckych prác Veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi Sprostredkovanie obchodu s OZ,zmieš.tovarom,knihami,časop.

Vedenie účtovníctva; Sprostredkovateľská činnosť; Automatizované spracovanie dát; Prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru; Kúpa tovaru za účelom jeho predaj konečnému spotrebiteľovi {maloobchod}, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkova- teľom živnosti{veľkoobchod} v rozsahu voľnej živnosti;

Vedenie účtovníctva Rozmnožovanie písomností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach Obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla Maloobchodná a ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Galvanizácia kovov Vedenie účtovníctva Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Výcvik psov Masérske služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vizážistka a koloristka Tlmočenie a prekladateľstvo Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Administratívne a sekretárske práce Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Čistiace a upratovacie služby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Rámovanie Sklenárske práce Prenájom hnuteľných vecí Výroba bižutérie a suvenírov Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamy a služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii ...

Výskum a vývoj Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Vedenie účtovnej evidencie Výskum trhu a verejnej mienky Leasing spojený s financovaním Prenájom strojov a zariadení bez obsluhy

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie konferencií, kurzov, školení a seminárov Podnikateľské, organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo Kúpa tovaru na účely ...

Výroba nápojov Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie predajných automatov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a ...

Zámočníctvo Výroba kovových konštrukcií Činnosť účtovných poradcov Spracovanie druhotných surovín Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Výroba nádrží,zásobníkov a kontajnerov Spostredkovanie obchodu s papierenským tovarom Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným ...

Nákup a predaj prístrojov pre domácnosť Činnosť účtovných a ekonomických poradcov Výroba, dodávka a montáž kovových výrobkov Výroba,dodávka a montáž reklamných zariadení Sprostredkov.obchodu v rámci voľnej ohlasovanej živnosti Vykonávanie pozemných, inžinierskych, priemyselných a vodných stavieb Predaj a požičiavanie nahratých a nenahratých ...

Manažérska činnosť Vydavateľská činnosť Marketing a prieskum trhu Reklamná a propagačná činnosť Činnosť informačných kancelárií Maloobchod v rozsahu voľných živností Poriadanie výstav, veľtrhov a prehliadok Spracovanie dát a služby dátových bánk Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo Faktoring a ...

Vedenie účtovníctva Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Finančný leasing Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Vedenie účtovníctva Reklamná a propagačná činnosť Spracovanie, úprava a montáž prírodného kameňa Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba, montáž a opravy konštrukcií strojov a prístrojov Výroba rezných a brúsnych ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov Poskytovanie organizačno - technických a informačných služieb v doprave Poskytovanie organizačno - technických a informačných ...

Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - ...

Finančný leasing Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Stavebné práce vykonávané s kolesovým rýpadlom Sprostredkovanie obchodu a služieb ...

Stolárstvo Vedenie účtovníctva Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Tvorba internetových WEB stránok Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Predaj a servis registračných pokladníc (mechanicky) Organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov Spracovanie grafických návrhov a počítačová grafika Poskytovanie ...

Vedenie účtovníctva Výroba a predaj krmných zmesí Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobou Organizovanie kultúrnych a športových podujatí Prenájom výrobných a spoločenských priestorov Poradenstvo v oblasti obchodu, ekonomiky a služieb Poskytovanie laboratórnych služieb v rozsahu voľných ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Prípravné práce k realizácií stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s ...