Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Vedenie účtovníctva Reklamné a propagačné činnosti Výroba odevov a odevných doplnkov Prevádzkovanie športových zariadení Výroba, požičiavanie a distribúcia videa Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou domácností Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre ...

Výroba filmov a videozáznamov Distribúcia filmov a videozáznamov Maloobchod v rozsahu voľných živností Dokončovacie práce po realizácii stavby Prípravné práce pred realizáciou stavby Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Približovanie dreva, pomocné práce v lese, pílenie dreva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Cestná ...

Videopožičovňa Omietkárske práce Inštruktor autoškoly Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Výkopové a zemné práce Bezpečnostnotechnické služby Maliarske, natieračské práce Práce so stavebnými mechanizmami Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti Drobné kompletačné a dokončovacie ...

Sprostredkovanie obchodu Požičiavanie videokaziet Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

Vedenie účtovníctva Vedenie kurzov a školení Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Finančné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Požičovňa, distribúcia videokaziet a DVD nosičov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj filmov a videozáznamov v rozsahu voľnej živnosti Prenájom a požičiavanie ...

Požičiavanie CD Reklamné činnosti Rozmnožovanie tlačív Vydavateľské činnosti Požičiavanie audiokaziet a videokaziet Výroba ozdobných predmetov, suvenírov Nákup a predaj zlatníckych a strieborných šperkov Sprostredkovateľská činnosť v rámci voľných živností Obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem jedov, drahých kovov a výrobkov z ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vyučovanie ...

Počítačové služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Predaj leteckých prepravných služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť organizačných a ekonomických ...

Prenájom nebytových preistorov spojený s inými ako základnými službami Výroba videa Reklamná činnosť Sprostredkovanie služieb a obchodu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych, spoločenských a filmových podujatí Prevádzkovanie kina - verejné uvádzanie audio-vizuálnych diel

Prieskum trhu Reklamná činnosť Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Pomocné stavebné práce Nahrávanie zvuku a obrazu Podnikateľské poradenstvo Upratovacie a čistiace práce Spracovanie údajov na počítači Montáž PC z hotových komponentov Prekladateľské a tlmočnícke práce Maloobchodná činnosť /mimo koncesií/ Servis mechanických častí ...

Prenájom koní Reklamné činnosti Výcvik jázd na koni Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Organizovanie voľného času detí Bufetové služby v rozsahu voľných živností Opatrovanie detí v zimných a letných táboroch Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Organizovanie školení, seminárov, kurzov, výstav Organizovanie jazdeckých ...

Premietanie filmov Prenájom skútrov Upratovacie práce Prevádzkovanie vlekov Prevádzkovanie parkoviska Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Spracovanie údajov na počítači Distribúcia filmov a videozáznamov Prevádzkovanie športových zariadení Požičovňa a servis športového náradia Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania Maloobchod v rozsahu voľných živností mimo riadnej predajne Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností - veľkoobchod Organizovanie a zabezpečovanie ...

Fotografické služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Reklamné činnosti Fotografické služby Požičovňa videokaziet Podnikateľské poradenstvo Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy Organizovanie kultúrnych , spoločenských, športových akcií

Administratívne práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Podnikateľské a obchodné poradenstvo Požičiavanie zvukovo-obrazových záznamov Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Reklamné činnosti Maloobchod s použitým tovarom Poskytovanie internetových služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Požičiavanie, výroba a distribúcia videa Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Poriadanie kultúrnych a spoločenských podujatí Poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných ...

Čistenie budov Baliace činnosti Upratovacie práce Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu Čistenie pivných trubiek Požičiavanie, distribúcia videa Veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu ...

Obrábanie kovov Zváračské práce Zámočnícke práce Výroba malty a betonu Sprostredkovanie obchodu Demolačné, zemné práce Opravár motorových vozidiel Maliarske a natieračské práce Prevádzkovanie nevyherných hracích automatov Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná ...

Videopožičovňa Reklamné činnosti Sprostredkovateľská činnosť Laminovanie, kopírovanie dokladov Požičiavanie priemyselného tovaru Maloobchodná činosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

Výroba videa komplexné fotografické služby

Výcvik koní Natáčanie videokamerou Viazanie a konečná väzba Systémová údržba software Prenájom športových potrieb Grafické práce na počítači Organizovanie školení a seminárov Kopírovacie a rozmnožovacie služby Prevádzkovanie telovýchovných zariadení Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľnej ...

Pohostinská činnosť Iná zábavná činnosť Veľtrhy a zábavné parky Sprostredkovanie obchodu a služieb Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Požičiavanie, distribúcia videa a iných nosičov informácií Činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu Činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo ...

Zváračstvo Lešenárstvo Predaj na trhoch Pílčicke práce Píliarska výroba Približovanie dreva Maliarstvo, natieračstvo Demolácie a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Usporiadavanie verejných kultúrnych podujatí Pohostinská činnosť bez ubytovacích ...

Vyučovanie tanca Výroba,požičiavanie a distribúcia videa Organizovanie kurzov, školení a prednášok Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych,spoločenských a športových podujatí