Ostatní řemesla, jako košíkářství, kovotepectví, vypracovávání rodokmenů, sochařství, věštectví, zpracování kůže a kožešin, grafologické rozbory rukopisů a jiné manuální i rukodělné práce vyplňují mezeru mezi klasickými řemesly a průmyslovou výrobou.

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné ...

Administratívne služby Výroba farieb, lakov a náterov Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov ...

Prevádzkovanie strelnice Preprava zbraní a streliva Úschová zbraní a streliva Prenájom a vypožičiavanie zbraní a streliva Maloobchod a veľkoobchod s nákupom a predajom zbraní a streliva Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Murárstvo Izolatérstvo Zámočníctvo Reklamná činnosť Spracovanie údajov Prieskum trhu - marketing Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej ...

Vykonávanie dopravných stavieb Automatizované spracovanie údajov Poradenstvo v oblasti stavebníctva Vykonávanie priemyselnách stavieb Investorsko - inžinierska činnosť Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a stavebníctva Vykonávanie inžinierských stavieb ( vrátane ...

Upratovacie a čistiace služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Opracovanie drevnej hmoty a ...

Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výkon činnosti stavbyvedúceho /pozemné stavby - ...

Skladovanie Zasielateľstvo Polygrafická výroba Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Prevádzkovanie strelnice Preprava zbraní a streliva Úschova zbraní a streliva Prenájom hnuteľných vecí Prevádzka malých plavidiel Vykonávanie odťahovej služby Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie sociálnych ...

Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie ...

Stolárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Prevádzkovanie výdajne stravy Reklamná a propagačná činnosť Výroba výrobkov studenej kuchyne Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Veľkoobchod a maloobchod s tovarom Zámočníctvo Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov

Fotografické služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Výroba bižutérie a suvenírov Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a montáž tieniacej techniky Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Marketing Tlačiarenská výroba Vedenie účtovníctva Výskum trhu a verejnej mienky Viazanie kníh a konečné spracovanie Organizačné a ekonomické poradenstvo Príprava tlače vykonávaná výpočtovou technikou Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská, poradenská činnosť v polygrafii Reklamná, inzertná a propagačná činnosť ...

Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri ...

Sťahovacie služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Poskytovanie ...

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva Vykonávanie priemyselných, inžinierskych, občianskych a bytových stavieb Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Kníhviazačstvo Automatizované spracovanie dát Digitálne spracovanie fotografií Prieskum trhu a verejnej mienky - marketing Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Poradenská činnosť v oblasti reklamy v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, propagačná a inzertná činnosť v ...

Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prevádzkovanie ...