Možnost koupě a montáže klimatizační techniky, kdy služby zahrnují taktéž opravy, pravidelné servisy a případné výměny. K dispozici jsou klimatizace kazetové, nástěnné, podstropní nebo parapetní, podle toho, zdali je klimatizace určená do firmy nebo domu.

Opravy vyhradených plynových zariadení v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0, 5 MW technické zariadenia plynové skupina B na: h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0, 5 MW h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených ...

Stavba lodí a člnov Sprostredkovanie obchodu Pomocná stavebná výroba Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Montáž, opravy, a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby, vodohospodárske stavby, zdravotno-vodohospodárske stavby Staviteľ - vykonávanie jednoduchých ...

Predaj na trhoch Reklamná činnosť Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Ekonomické poradenstvo Vydavatelské činnosti Výskum verejnej mienky Prenájom boxov pre kone Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Požičiavanie motokárov Výroba drevených ...

Prieskum trhu Maliarske práce Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Publikačná činnosť Výstavnícka činnosť Búracie a zemné práce Sprostredkovanie dopravy Zoznamovacia koncelária Upratovacie a čistiace práce Vybavovanie colných formalít Sprostredkovanie obchodu, služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizovanie kurzov, školení a ...

Skladovanie Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Oprava vyhradených technických ...

Kúrenárstvo Vodoinštalatérstvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Zváračské práce Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Nákup a predaj motorových vozidiel Sprostredkovanie v obchode, výrobe a službách Vodoinštalatérske, kanalizačné a kúrenárske práce Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných ...

Kúrenárske práce Zámočnícke práce Vodoinštalačné práce Prípravne práce pre stavby Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Inštalácia a opravy klimatizačných zariadení Inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnika a voľných živností Činnosť stavbyvedúci s odborným ...

Zámočníctvo Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Výroba rozvádzačov nízkeho napätia Maloobchod s poľnohospdárskymi náradiami a výrobkov hutného materiálu, elektroinštalačným materiálom, stavebným materiálom, plynovými spotrebičmi a príslušenstvami, farbami, domácimi potrebami, potravinami, ...

Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky R rekonštrukcia V rozsahu: technické zariadenia plynové skupina B na: g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g2 prípojky z nekovových materiálov g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h1 ...

Automatizované spracovanie dát Revízie elektrických zariadení Montáž meračov tepla a vodomerov Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania Sprostredkovanie obchodu a služieb v predmete podnikania Obchodná činnosť / veľkoobchod a maloobchod / s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, obilím, osivom a krmivom, kvetmi a ...

Izolatérstvo Kúrenárstvo Zváračské práce Vodoinštalatérstvo Prenájom hnuteľných vecí Čistenie budov a upratovacie práce Maliarske, natieračské a sklenárske práce Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy Sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy v rozsahu voľných živností Kúpa ...

Murárstvo Kovovýroba Podlahárstvo Zámočníctvo Vodoinštalatérstvo Sprostredkovanie obchodu Montáž ústredného kúrenia /bez zásahu do elektroinštalácie/

Oprava a revízia požiarnych vodovodov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Kontrola,oprava,predaj a plnenie hasiacich prístrojov Predložené oprávnenie čís. 831 vydané Združením ...

Inštalácie a opravy chladiarenských zariadení opravy,údržba el.zariadení do 1000 V na chladiarenských zar. zmena predmetu podnikania v zmysle výhl. č. 74/1996 Z.z- na oprava a údržba elektrospotrebičov pre priemyselné chladenie a klimatizáciu Reklamné činnosti Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod so zeleninou a ovocím, s tovarom pre ...

Montáž, oprava, údržba a revízie elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy B v rozsahu oprávnenia IBP Košice č. 790/IKO/92-EZ-M-O-U-R-S zo dňa 4.11.1992 Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane Bg3 - rozvod plynov s ...

Kresličské práce Realitná činnosť Zásielkový predaj Sekretárske služby Akvizičná činnosť Fotografické služby Faktoring a forfaiting Skladovanie neverejné Výskum verejnej mienky Vydavateľské činnosti Zariaďovanie interiérov Prípravné práce pre stavbu Upratovacie a čistiace práce Leasing spojený s financovaním Organizovanie kurzov a ...

Murárstvo Tesárstvo Klampiarstvo Izolatérstvo Podlahárstvo Pokrývačstvo Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete internet bez využívania obmedzených zdrojov - mimo poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby Návrh, inštalácia a správa počítačových sietí Montáž, údržba ...

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových a oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej pervádzky R rekonštrukcia v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: g rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod h ...

Reklamné a marketingové služby Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Omietkárske práce Čistiace a upratovacie práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maliarske a natieračské práce vo výškach Maliarske, natieračské a sklenárske práce Obkladanie stien a kladenie podlahových krytín Prípravné práce pre stavbu, demolácie, zemné a búracie práce Mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom ...

Baliace činnosti Montáž nábytku Reklamná činnosť Izolácie proti vode Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie dopravy Prenájom nehnuteľností Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Preklad nákladov a skladovanie Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Výroba bytových doplnkov z dreva Automatizované ...

Kovoobrábanie Tesnenie okien Zámočníctvo Montáž žalúzií Natáčanie videokamerou Montáž tovaru z plastov Sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách Montáž a oprava elektrospotrebičov, svetelných reklám Prieskum trhu, väzbový, kompenzačný a výmenný obchod Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Montáž, rekonštrukcia, ...