Polotovary z kovových i nekovových materiálů lze obrábět nejrůznějšími způsoby. Soustružení, frézování, vrtání, obrážení, hoblování, řezání závitů, protahování a další operace je možné provádět na jednoúčelových, universálních nebo moderních CNC strojích.

Společnost KOVOMETAL SK, s.r.o. se orientuje na strojírenskou výrobu se zaměřením na komponenty pro automobilový průmysl. Kovovýroba, strojírenská výroba: - výroba komponentů pro automobilový průmysl - díly pro kontrolní, měřící přístroje - díly pro stavební, zemědělské stroje - díly pro hydraulické systémy - díly dle požadavků ...

Faktoring a forfaiting Administartívne služby Automatizované spracovanie dát Montážne a zváračské práce Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej ...

Zváračské práce Čistiace a upratovacie práce Obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Ozganizovanie a technicko - organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Reklamné činnosti Zváračské práce Montáž plastových okien a dverí Montáž, oprava, údržba klimatizačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Montáž, oprava, údržba vyhradených technických zariadení elektrických Montáž, oprava, údržba zdvíhacích ...

Zámočnícke práce Maloobchod s nápojmi Maloobchod s textilom Maloobchod s ovocím a zeleninou Maloobchod so zmiešaným tovarom Maloobchod s kozmetickými výrobkami Maloobchod s obuvou a koženým tovarom Maloobch.se zmieš.tovar.hlavne potravinami, nápojmi,tabakom Maloobchod s prístr.pre domácn. a rozhl.a televíz. prijímač. Montáž zdvíhacích ...

Zámočníctvo; Nástrojárstvo; Reklamné činnosti; Spracovanie údajov; Vedenie účtovníctva; Prieskum trhu a verejnej mienky; Prenájom strojov, zariadení a prístrojov; Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a ...

Kováčstvo Zváračské práce Výroba zámkov a kovania Maliarstvo a natieračstvo Lisovanie, rezanie a valcovanie kovov Výroba a montáž oceľových nádrží Výroba drobných obalov z ľahkých kovov Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov Výroba kovových konštrukcií a ich častí Brúsenie nožov, nožníc a ...

Zámočníctvo Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Skladovanie; Lešenárske práce; Sťahovacie služby; Montáž sadrokartónu; Upratovacie a čistiace práce; Výkon činnosti stavbyvedúceho; Poskytovanie služieb mechanizmami; Sprostredkovanie obchodu a služieb; Ručné výkopové a búracie práce; Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Úprava a údržba parkov, záhrad a zelene; Staviteľ - vykonávanie ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Leasing strojov a zariadení a priemyselného tovaru Výroba porobetónových výrobkov vo forme panelov a tvárnic Podnikanie v oblasti ...

Sprostredkovateľská činnosť Výroba kovových výrobkov, kovoobrábanie a zámočnícke práce vrátane úpravy povrchov nanášaním farieb a to pre konštrukcie pohyblivých schodov a chodníkov a zvárané konštrukcie Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti, vrátane kúpy tovaru pre potreby vlastnej výroby

Výroba a hutnícke spracovanie kovov Povrchová úprava kovových výrobkov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo konečnému spotrebiteľovi ...

Zámočníctvo Vykonávanie trhacích prác Činnosť vykonávaná banským spôsobom Výroba kovových predmetov z jemných plechov Opravy strojov a prístrojov s mechanickým pohonom Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa ...

Sprostredkovateľská činnosť Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky Opravy vyhradených technických zariadení plynových Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Diagnostika a opravy elektrických zariadení cestných motorových vozidiel Výroba ...

Zámočnícka výroba Prenájom hnuteľných vecí Betonárske a výkopové práce Ukladanie hotových betónových dielcov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Poradenská činnosť v oblasti triedenia kameniva a filtrácie Zhotovovanie, montáž, osadzovanie, opravy a údržba plotov z kovových materiálov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Zámočníctvo Betonárske práce Omietkárske práce Vodoinštalatérstvo Montáž sadrokartónu Výsadba a údržba zelene Maliarske a natieračské práce Montáž a opravy dojacích zariadení Opravy jednoduchých výrobkov z dreva Montáž a opravy chladiarenských zariadení Údržba verejných priestranstiev a komunikácií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Údržba zelene Krajčírske práce Omietkárske práce Obkladačské práce Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Montáž okien a dverí Demolácie a zemné práce Montáž okenných tesnení Montáž žalúzií a roliet Výroba dekoračných prvkov Prípravné práce pre stavbu Čistiace a upratovacie práce Maliarske a natieračské ...

Podlahárstvo Zámočníctvo Omietkárske práce Zváračské práce Obkladačské práce Montáž sadrokartónu Maliarske a natieračské práce Nepravidelná neverejná osobná cestná doprava Pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Organizovanie a technické zabezpečenie kultúrnych podujatí Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Čistiace a upratovacie ...

Stierkovanie Zváračské práce Maliarske a natieračské práce Montáž sadrokartónových konštrukcií Montáž kovových a drevených konštrukcií Pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov Výroba, montáž a opravy výrobkov a ...

Fotografické služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie Finančný leasing (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Keramická výroba Prenájom hnuteľných vecí Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Armovacie práce; Finančný leasing; Kalkulácia stavieb; Spracovanie údajov; Počítačové služby Faktoring a forfaiting; Montáž sadrokartónu; Vedenie účtovníctva; Administratívne služby Kladenie zámkovej dlažby; Výroba výrobkov z plastu; Prenájom hnuteľných vecí Výroba výrobkov z betónu; Prenájom motorových vozidiel; Vykonávanie ...