Pivnice, hospody, vinárny, restaurace a další pohostinství zajišťují příjemné posezení spolu s dobrým jídlem a pitím. Mimo jiné se zaměřují i na rozvozy jídla, catering, přípravu poledního menu, sledování sportovních utkání anebo pořádání soukromých akcí.

Upratovacie práce Montáž žalúzií Administratívne práce Maliarske a natieračské práce Automatizované spracovanie údajov Zemné, výkopové a búracie práce Kopírovacie a rozmnožovacie služby Vedenie (obsluha) cudzieho motorového vozidla Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Montáž dodaných plastových okien a dverí v rozsahu voľnej ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Predaj na priamu konzumáciu vína, čapovaného piva, alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru

Sklenárske práce Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Predaj na priamu konzumáciu tepelne ...

Sprostredkovanie obchodua služieb Predaj nápojov na priamu konzumáciu Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

Montáž žalúzií Montáž sadrokartónu Prípravné práce k realizácii stavby Zemné, búračské a výkopové práce Maliarske, natieračské a sklenárske práce Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž dodaných plastových okien a dverí v rozsahu voľnej ...

Faktoring a forfaiting. Pohostinská činnosť. Administratívne práce. Prevádzkovanie výdajne stravy. Prieskum trhu a verejnej mienky. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Prevádzkovanie neverejného skladu. Producentská činnosť v oblasti videotvorby. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Vydávanie ...

Ambulantný predaj zmiešaného tovaru Obchodná činnosť so zmiešaným tovarom Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností Predaj alkoholických, nealkoholických nápojov a doplnkového tovaru na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Organizovanie kultúrno spoločenských podujatí, diskoték Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Píliarska výroba Vedenie účtovníctva Administratívne práce Výroba drevených obalov Výroba palivového dreva Spracovanie údajov na počítači Pilčícke práce a približovanie dreva Výroba upomienkových predmetov z dreva Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Predaj na priamu konzumáciu ...

Upratovacie práce Vodoinštalatérstvo. Zámočnícke práce. Prenájom motorových vozidiel. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Predaj nápojov na priamu konzumáciu Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti. Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti. Maliarske, natieračské a sklenárske práce Reklamná a propagačná činnosť, prenájom reklamných ...

Vedenie účtovníctva Výroba pekárskych výrobkov Výroba cukrárskych výrobkov Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie a vedenie kurzov, školení, seminárov v rozsahu voľných živností Činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti elektrotechniky a ...

Reklamná a propagačná činnosť Upratovacie práce v rozsahu voľných živností Pestebné práce v lesnom hospodárstve na zákazku Administratívne práce v rozsahu voľných živností Pilčícke práce, manipulácia a približovanie dreva Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Maloobchod - ...

Pohostinská činnosť Maloobchod s použitým tovarom Prevádzkovanie cestovnej agentúry Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby Požičiavanie športových potrieb a lyžiarskej výstroje Oprava a servis športového náradia a lyžiarskej ...

Výroba pečiatok Administratívne služby Technické poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky. Kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov. Sprostredkovanie obchodu a služiab v rozsahu voľnej živnosti. Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov. Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a alkoholických ...

Porez guľatiny. Pilčíske práce. Finančný lízing. Upratovacie práce. Približovanie dreva. Faktoring a forfaiting. Vedenie účtovníctva. Administratívne práce. Sadovnícke a terénne úpravy. Prieskum trhu a verejnej mienky. Čistiace a upratovacie služby. Automatizované spracovanie dát. Maliarske a natieračské práce. Výroba a predaj kŕmnych ...

Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov Faktoring a forfaiting Maliarske a natieračské práce Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov ...

Murárske práce Reklamná činnosť Prvotné spracovanie dreva Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Poskytovanie služieb internetom Počítačová grafika a kresličské práce Čistenie a údržba výčapných zariadení Maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod s ...

Hodinárstvo Predaj nápojov na priamu konzumáciu Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Predaj tepelne rýchlo ...

Faktoring. Forfaiting. Upratovacie práce. Pohostinská činnosť. Balenie a úprava tovaru. Prenájom nehnuteľností. Prenájom hnuteľných vecí. Prenájom motorových vozidiel. Prenájom strojov a prístrojov. Prieskum trhu a verejnej mienky. Výroba a oprava drevených paliet Reklamná a propagačná činnosť. Organizovanie kultúrnych ...

Organizovanie verejných športových, telovýchovných, turistických a kultúrno-spoločenských podujatí Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s ...

Prípravné práce k realizácii stavby Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby Práce so špeciálnymi vozidlami a mechanizmami Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej činnosti Všeobecná obchodná a sprostredkovateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Staviteľ - vykonávanie ...

Pohostinská činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Montáž a údržba kancelárskej a výpočtovej techniky Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy Konzultačné, poradenské služby týkajúce sa predmetu činnosti Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických ...

Výroba pekárskych a cukrárenskych výrobkov Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Kúrenárske práce. Vodoinštalatérske práce. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Montáž a opravy plynových zariadení. Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností. Výkon činnosti stavebného dozoru-pozemné stavby. Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien. Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Zváračské práce. Gravírovanie menoviek. Pomocné stavebné práce. Maliarske a natieračské práce. Montáž kovových konštrukcií. Reklamná a propagačná činnosť. Montáž a údržba poštových schránok. Montáž a údržba telekomunikačných zariadení. Organizovanie podujatí v rozsahu voľnej živnosti. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej ...