Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Zámočníctvo Sprostredkovateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Výroba nástrojov, kovoobrábanie Výroba kovov a kovových výrobkov Úprava, spracovanie a skladovanie dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Zlievanie železných a neželezných kovov Oprava strojov a zariadení /mechanické ...

Betonárske práce Delenie kovového materiálu Údržba miestnych komunikácií Výkopové a nakladačské práce Montáž a údržba telekomunikačných zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s obyčajným odpadom Drvenie a triedenie použitého stavebného materiálu Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení Maloobchod - kúpa tovaru ...

Osadzovanie a montáž dopravných značiek Požičovňa značiek a dopravných zariadení Predaj dopravných zariadení a spojovacieho materiálu Výroba a predaj dopravných značiek v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v oblasti dopravného značenia a dopravných zariadení

Skladovanie Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Výskum trhu Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Čistiace práce Upratovacie práce Zváračské práce Správa registratúry Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Výroba prevodových zariadení Príprava a organizovanie školení Prevádzkovanie neverejného vodovodu Výroba špeciálnej vojenskej techniky Výroba ...

Pohostinská činnosť. Prenájom hnuteľných vecí. Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti. Vykonávanie jednod.stavieb a poddodávok pre uvedené stavby. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem zvlášť nebezpečných odpadov. Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení a bleskozvo- dov dodávateľským spösobom do 1000 V v objektoch triedy ...

Strojárska výroba Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovanie,kúpa,predaj a spravovanie nehnuteľností Sprostredkovanie,kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Poradenstvo v oblasti oddeľovania odpadu,jeho úpravy a recyklizácie Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Čistiace práce. Kuriérske služby Sťahovacie služby Upratovacie práce. Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť. Správa bytového/nebytového fondu Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Čistenie kanalizačných ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Marketingová činnosť Lisovanie plastických hmôt Výroba paliet a drevených obalov Výroba a montáž elektrických strojov a prístrojov Konštrukčné práce v oblasti strojárstva a elektrotechniky Poradenstvo v oblasti strojárstva, elektrotechniky, ekonomiky a marketingu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Skladovanie Balenie potravín. Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí. Reklamné a marketingové služby Požičiavanie motorových vozidiel. Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Predaj jedov v maloobchode Realizácia sadových úprav Výroba nealkoholických štiav a nápojov Spracovanie a balenie ovocia,zeleniny a potravín Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Obchodná činnosť so záhradníckymi potrebami a ...

Výroba plastových výrobkov - spracovávanie plastov Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Kovoobrábanie. Zámočníctvo. Kopírovacie služby. Výstavba športovísk. Zemné výkopové práce. Strojové vŕtanie studní. Prenájom hnuteľných vecí. Tlač grafických materiálov. Prieskum trhu a verejnej mienky. Reklamná a propagačná činnosť. Výroba hydrogeologických filtrov. Geodetické a kartografické práce. Nástrojárstvo - výroba ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti. Prenájom motorových vozidiel. Reklamná a propagačná činnosť. Požičiavanie motorových vozidiel. Výroba hliníka, polotovarov a výrobkov z hliníka. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Zlievanie železných a neželezných ...

Ekologické a inžinierske poradenstvo Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Podnikateľské poradenstvo a služby v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v ...

Výroba kompostov. Výroba substrátov. Sprostredkovanie dopravy. Výroba tovaru z plastov. Predaj jedov v maloobchode. Sprostredkovateľská činnosť. Leasing spojený s financovaním. Balenie a prebaľovanie výrobkov. Reklamná a propagačná činnosť. Organizačné a ekonomické poradenstvo. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Podnikanie ...

Kovoobrábanie Zušľachťovanie kovov Reklamná a propagačná činnosť Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne Organizovanie kultúrno ...