Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Prevádzkovanie strelnice Výroba reklamnej techniky Preprava zbraní a streliva Výroba strojov a zariadení Prenájom motorových vozidiel Leasing spojený s financovaním Výroba foriem a nástrojárstvo Vývoj a výroba zbraní alebo streliva Výroba zariadení pre úpravu textílií Výroba nepriebojných poistných ...

Sprostredkovateľská činnosť. Vývoj, výroba a predaj káblov a vodičov. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied. Poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky a energetiky. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom /s výnimkou nebezpečných odpadov/ Nákladná cestná doprava vozidlami ...

Prieskum trhu Prenájom strojov a nástrojov Sprostredkovateľská činnosť Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi ( s výnimkou nebezpečných odpadov) Nákup a predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja - v rozsahu voľnej živnosti / maloobchod/ Nákup a predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja - v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/

Reklamné činnosti Ťažba dreva a pridružené služby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a služieb v rozsahu voľných živností Nákladná ...

Skladovanie Terénne úpravy Preklad nákladov Upratovacie práce Zámočnícke práce Skladovanie potravín Počítačové služby Predaj náhradných dielov Oprava motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Čistiace a upratovacie práce Prevádzkovanie trhových miest Montáž a opravy pracovných strojov Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /s výnimkou nebezpečných odpadov/ Výroba, oprava a montáž lavičiek, detských športových náradí, odpadových košov Zimná a letná údržba vozoviek, cestných ...

Stavba budov Prenájom automobilov Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo Vedenie účtovnej evidencie Pozemné a inžinierské stavby Pokládka vodovodov a kanalizácii Činnosti v oblasti nehnuteľností Prenájom stavebných strojov a zariadení Veľkoobchod okrem koncesovaných živností a drahých kovov Podnikanie v ...

Výroba a rozvod vody Odvod odpadových vôd Prenájom nehnuteľností Prevádzkovanie čističky odpadových vôd Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Čistiace a iné prevádzkové služby pre mesto alebo obec Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Prípravné práce pre stavby Čistiace a upratovacie práce Práce so zemnými mechanizmami Maliarske a natieračské práce Výroba elektrických zariadení Búracie, zemné a demolačné práce Prevádzkovanie neverejných vodovodov Povrchové úpravy ciest a komunikácií Prevádzkovanie neverejnej čističky odpadových vôd Montáž plastových okien v rozsahu ...

Sanácia potrubných rozvodov Sprostredkovateľská činnosť Montáž vodomerov a meračov tepla Leasing a prenájom motorových vozidiel Práca s nakladačom a inými zemnými strojmi Čistenie a pasivácia tepelných a chladiacich zariadení Predaj hotových jedál na priamu konzumáciu bez prípravy Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských ...

Kovovýroba Skladovanie Výskum trhu Reklamné činnosti Sťahovacie služby Montáž autodoplnkov Faktoring a forfaiting Predaj mazív a olejov Predaj pohonných hmôt Leasing strojov a zariadení Demolačné a búracie práce Poriadanie výstav a veľtrhov Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie odťahovej služby Leasing ...

Zváranie Skladovanie Preklad nákladov Finančný leasing Upratovacie práce Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Dodávka a rozvod vody Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prehliadky zdvíhacích ...

Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností Zimná a letná údržba ...

Murárstvo Prevádzkovanie bufetov Sprostredkovanie obchodu Predaj motorových vozidel Prevádzkovanie kúpaliska Prevádzkovanie verejných WC Polievanie a doprava pitnej vody Prevádzkovanie mestskej tržnice Tvorba a údržba verejnej zelene Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností na parkovanie Prevádzkovanie krytej plavárne ...

Poskytovanie služieb v záhradníctve Prevádzkovanie športových zariadení Prevádzkovanie informačných systémov Maliarske, natieračské, sklenárske práce Montáž vyhradených elektrických zariadení Trasovanie a lokalizácia inžinierskych sietí Ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo Organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí Poradenská ...

Masérske služby Prevádzkovanie sauny Bezpečnostný technik Prevádzkovanie solária Prenájom nehnuteľností Technik požiarnej ochrany Údržba a výsadba zelene Prevádzka a údržba trhovísk Prevádzkovanie výdajne stravy Údržba miestnych komunikácii Prevádzka a údržba parkovísk Prevádzka a údržba verejných WC Uskutočňovanie pozemných ...

Leasingová činnosť Ostatné vzdelávanie Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Údržba verejnej zelene Podnikateľské poradenstvo Činnosť účtovných poradcov Maloobchod mimo riadnej predajne Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Údržba, čistenie a opravy ciest a chodníkov Váženie materiálu na cestnej nákladnej váhe Činnosť ...

Prieskum trhu Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Činnosť vykonávaná banským spôsobom Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a dopravy v rozsahu ...

Sprostredkovanie obchodu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod okrem koncesovaných živností Výroba stavebných hmôt a stavebných výrobkov Spracovanie odpadov s výnimkou nebezpečných odpadov Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov - maloobchod

Maloobchod a veľkoobchod Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Manipulácia s tovarom Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Úprava a rozvod úžitkovej vody Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické a organizačné poradenstvo Výroba gumových a plastových výrobkov Nakladanie s odpadmi (okrem nebezpečných) Organizovanie kurzov, školení a ...

Prenájom strojov a zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Poskytovanie služieb, vrátane rozvoja techniky a technológie pre spracovanie odpadov

Galvanizácia kovov Zváračské práce Vedenie účtovníctva Ťažba a približovanie dreva Poradenstvo v rozsahu voľných živností Povrchové úpravy kovov v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi Organizovanie seminárov, školení, kurzov, výstav, ...

Pedikúra Výskum trhu Zámočníctvo Výroba nástrojov Kozmetické služby Fotografické služby Sprostredkovanie dopravy Prevádzkovanie knižnice Výroba posteľného prádla Maliarske a natieračské práce Maloobchod mimo riadnej predajne Prenájom dopravných zariadení Reklamné a marketingové služby Výroba odevov a odevných doplnkov Výroba ...

Služby súvisiace s databázami Spracovanie internetových stránok Čistenie budov a upratovacie práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Poradenská činnosť v oblasti záhradníctva Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Demolácie, zemné práce a pomocné stavebné ...