Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Hledáte pro Vaši firmu softwarové řešení, které se přizpůsobí veškerým Vašim potřebám? Naše společnost vytváří dokonale propracované podnikové informační systémy HELIOS Green, které jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s firmou Microsoft. V nabídce máme systém HELIOS Green AUTOMOBILY, který je ideální pro autoservisy či prodejce automobilů.
INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb Konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky Vydávanie, rozmnožovanie reklamných materiálov, tlačív, príručiek a kníh Vývoj, analýza, tvorba, nákup, predaj, prenájom, leasing a servis počítačového programového vybavenia Nákup, predaj, prenájom, leasing výpočtovej ...

Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Služby súvisiace s databázami Tvorba a aktualizácia www stránok Agentúrna činnosť v oblasti kultúry Organizovanie kurzov, školení a seminárov Organizovanie výstav, prehliadok, ...

Predaj na trhoch Masérske služby Kozmetické služby Reklamná činnosť Zásielkový predaj Fotografické služby Manikúra - pedikúra Veľtrhy a zábavné parky Sprievodca cestovného ruchu Leasing spojený s financovaním Inžinierska činnosť vo výstavbe Sprostredkovanie obchodu a služieb Veštenie z karát a iných podkladov Pánske, dámske a detské ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Polygrafická výroba, sadzba a ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely ...

Zásielkový predaj Fotografické služby Vydavateľská činnosť Zhotovovanie webových stránok Spracovanie reklamných návrhov Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, seminárov a výstav Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa ...

Tvorba webových stránok Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Reklamná a propagačná činnosť Prípravné práce k realizácii stavby Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Automatizované spracovanie údajov Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť organizačného a ekonomického poradcu Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Výskum a ...

Sprostredkovanie obchodu Automatizované spracovanie dát Školiaca činnosť v oblasti informatiky Obchodná činnosť v oblasti výpočtovej techniky Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií Poskytovanie ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami Výroba elektromotorov, ...

Marketing a manažment Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Sprostredkovanie obchodu, dopravy a výroby v ...

Marketing a manažment Neverejné skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Finančný a operatívny lízing Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Rozpočtové práce a kalkulácie v stavebníctve Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Inžinierske činnosti a súvisiace technické ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - jazyk anglický Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Prevádzkovanie ...

Systémová údržba software Automatizované spracovanie dát Navrhovanie počítačových informačných systémov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Navrhovanie programov a ich optimalizácia pre strojové zariadenia Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie internetových služieb Organizovanie školení, kurzov a výstav Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Navrhovanie, realizácia a správa počítačových sietí Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Reklamná a propagačná činnosť, tvorba ...

Vedenie účtovníctva Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Tvorba www stránok a prezentácií Servis v oblasti programového vybavenia počítačov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Poskytovanie software a predaj na základe zmluvy s autorom Návrh, realizácia, správa a ...

Výčapy Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod a maloobchod- potraviny, alko a nealko nápoje, kozmetika a drogistický tovar okrem jedov a žieravín, elektronika, hutnícke výrobky, priemyselný a spotrebný tovar, knihy a časopisy, poľnohospodárske produkty, drevo a rezivo, stroje, zariadenia a technické ...

Automatizované spracovanie dát Natieračské a čistiace práce Zhotovovanie videozáznamov na zmluvnom základe Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Organizovanie kurzov a školení v oblasti informačných ...

Záložne Výroba malty Baliace činnosti Paličské práce Finančný leasing Zváračské práce Faktoring a forfaiting Služby s mechanizmami Vŕtanie studní do 30m Manipulácia s nákladom Prevádzkovanie parkovísk Kosenie trávnatých plôch Prenájom hnuteľných vecí Vedenie motorových vozidiel Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovanie ...

Leasingová činnosť Sprostredkovanie obchodu Analýza hardware a software Vedenie účtovnej evidencie Automatizované spracovanie dát Školiaca a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software Predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov Výroba, predaj nenahratých nosičov zvukových alebo ...

Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie údajov Lektorská činnosť v oblasti predmetu podnikania Oprava a údržba kancelárskej a reprodukčnej techniky Výroba, oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov Výroba, oprava a údržba výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky Výroba, oprava a údržba automatizovaných systémov ...

Veľkoobchod s obilím, osivom a krmivom, kvetmi a rastlinami, potravinami, nápojmi a tabakom, ovocím , zeleninou a zemiakmi, mliekarenskymi výrobkami, vajciami, olejom a tukmi, mäsom, mäsovými výrobkami a rybami, chlebom, cukrárenskými výrobkami a cukrovinkami, tabakovými výrobkami, cukrom, čokoládou, kávou, čajom, kakaom a korením, kozmetickým ...