Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby Činnosť ...

Zameranie: Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby, počítačové programovanie. Digital products for a better life. Now! Tvoríme digitálne produkty v oblasti zdravia, športu a ecommerce, ktoré nám všetkým zlepšujú život. Už viac ako 24 rokov.

Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb Konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky Vydávanie, rozmnožovanie reklamných materiálov, tlačív, príručiek a kníh Vývoj, analýza, tvorba, nákup, predaj, prenájom, leasing a servis počítačového programového vybavenia Nákup, predaj, prenájom, leasing výpočtovej ...

Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Služby súvisiace s databázami Tvorba a aktualizácia www stránok Agentúrna činnosť v oblasti kultúry Organizovanie kurzov, školení a seminárov Organizovanie výstav, prehliadok, ...

Predaj na trhoch Masérske služby Kozmetické služby Reklamná činnosť Zásielkový predaj Fotografické služby Manikúra - pedikúra Veľtrhy a zábavné parky Sprievodca cestovného ruchu Leasing spojený s financovaním Inžinierska činnosť vo výstavbe Sprostredkovanie obchodu a služieb Veštenie z karát a iných podkladov Pánske, dámske a detské ...

Zásielkový predaj Fotografické služby Vydavateľská činnosť Zhotovovanie webových stránok Spracovanie reklamných návrhov Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, seminárov a výstav Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Polygrafická výroba, sadzba a ...

Tvorba webových stránok Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Reklamná a propagačná činnosť Prípravné práce k realizácii stavby Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Automatizované spracovanie údajov Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť organizačného a ekonomického poradcu Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Výskum a ...

Sprostredkovanie obchodu Automatizované spracovanie dát Školiaca činnosť v oblasti informatiky Obchodná činnosť v oblasti výpočtovej techniky Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií Poskytovanie ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami Výroba elektromotorov, ...

Marketing a manažment Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Sprostredkovanie obchodu, dopravy a výroby v ...

Marketing a manažment Neverejné skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Finančný a operatívny lízing Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Rozpočtové práce a kalkulácie v stavebníctve Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Inžinierske činnosti a súvisiace technické ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - jazyk anglický Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Prevádzkovanie ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie internetových služieb Organizovanie školení, kurzov a výstav Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - ...

Systémová údržba software Automatizované spracovanie dát Navrhovanie počítačových informačných systémov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Navrhovanie programov a ich optimalizácia pre strojové zariadenia Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Navrhovanie, realizácia a správa počítačových sietí Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Reklamná a propagačná činnosť, tvorba ...

Výčapy Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod a maloobchod- potraviny, alko a nealko nápoje, kozmetika a drogistický tovar okrem jedov a žieravín, elektronika, hutnícke výrobky, priemyselný a spotrebný tovar, knihy a časopisy, poľnohospodárske produkty, drevo a rezivo, stroje, zariadenia a technické ...

Vedenie účtovníctva Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Tvorba www stránok a prezentácií Servis v oblasti programového vybavenia počítačov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Poskytovanie software a predaj na základe zmluvy s autorom Návrh, realizácia, správa a ...

Automatizované spracovanie dát Natieračské a čistiace práce Zhotovovanie videozáznamov na zmluvnom základe Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Organizovanie kurzov a školení v oblasti informačných ...

Záložne Výroba malty Baliace činnosti Paličské práce Finančný leasing Zváračské práce Faktoring a forfaiting Služby s mechanizmami Vŕtanie studní do 30m Manipulácia s nákladom Prevádzkovanie parkovísk Kosenie trávnatých plôch Prenájom hnuteľných vecí Vedenie motorových vozidiel Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovanie ...

Leasingová činnosť Sprostredkovanie obchodu Analýza hardware a software Vedenie účtovnej evidencie Automatizované spracovanie dát Školiaca a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software Predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov Výroba, predaj nenahratých nosičov zvukových alebo ...