Telekomunikační a spojové služby nezahrnují pouze klasické telefonní spojení, ale také internetové připojení firem i domácností, kabelovou a digitální televizi nebo realizaci multimediálních sítí či jiné rozhlasové a radiokomunikační služby.

INTV, spol. s r.o., vysokorychlostní internet TOOWAY
Jediný rychlý internet, který funguje v celé ČR je satelitní internet TOOWAY od společnosti INTV, spol. s r.o. Poskytujeme široké portfolio služeb v oblasti satelitní komunikace. K našim nejvýznamnějším klíčovým zákazníkům patří Ministerstvo obrany, jemuž poskytujeme satelitní telekomunikační služby pro komunikaci na zahraničních misích.
INTV, spol. s r.o., vysokorychlostní internet TOOWAY
Profi internet od Dial Telecom, a.s.
Trvalé připojení k internetu optickou nebo bezdrátovou technologií. Poskytujeme a zajistíme instalaci, přístupovou linku, koncová zařízení u zákazníka, připojení k internetu a uživatelskou podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tato garantovaná služba je postavená na kvalitních přenosových technologiích pro každého zákazníka s nepřetržitým ...
Profi internet od Dial Telecom, a.s.
Fotografické služby Marketing a manažment Počítačové služby Tlačiarenské služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Výroba elektrických strojov a prístrojov Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Výroba, montáž mikroprocesorových zariadení Služby spojené s počítačovým spracovaním ...

Prenájom hnuteľných vecí Tvorba internetových stránok Poskytovanie služieb databanky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Inštalácia, správa a údržba počítačových sietí Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Poskytovanie dátových služieb - internetová ...

Vedenie účtovníctva Marketingová činnosť a prieskum trhu Správa a údržba počítačových sietí Ekonomické poradenstvo a administratívne služby Automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Poradenské služby ohľadne programov na ...

Finančný leasing Inzertná činnosť Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie internetovej čitárne Kopírovacie a rozmnožovacie práce Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Navrhovanie webových stránok a internetových ...

Kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov. Poskytovanie služieb internetom v rozsahu voľnej živnosti. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod): výpočtová technika. Kúpa tovaru ...

Podnikateľské poradenstvo. Prieskum trhu a verejnej mienky. Automatizované spracovanie dát. Leasing spojený s financovaním. Reklamná a propagačná činnosť. Prevádzkovanie internetovej čitárne. Organizovanie kurzov,školení a seminárov. Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných ...

Leasing Kopírovacie služby Softwérové služby Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť Poskytovanie služieb internetom Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Služby v oblasti správy počítačových sietí Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie telekomunikačných služieb mimo jednotnej telekomunikačnej siete Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Vedenie účtovníctva Administratívne práce Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Výroba a servis telekomunikačných zariadení Činnosti účtovných a ekonomických poradcov Poradenská činnosť v oblasti hardware, software Školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky Grafické práce vykonávané výpočtovou ...

Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Predaj a požičiavanie nahrávok zvuku a zvukovoobrazových záznamov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Činnosť podnikateľských poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb Montáž káblových rozvodov v rozsahu voľných živností Montáž satelitných kompletov a satelitného príslušenstva Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností Veľkoobchod - kúpa tovaru na účely ...

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí Poskytovanie softwéru- predaj hotových programov na základe dohody s autorom Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Nákladná cestná doprava vykonávaná ...

Inzertná činnosť. Leasingové služby. Vedenie účtovníctva. Administratívne práce. Prenájom hnuteľných vecí. Prieskum trhu a verejnej mienky. Reklamná a propagačná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Sprostredkovanie výroby a služieb. Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti. Činnosť ekonomických a účtovných poradcov. Montáž a ...

Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení.

Vedenie účtovníctva. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Výkopové práce v rozsahu voľných živností. Prevádzkovanie čerpacej stanice na závlahovú vodu. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Montáž, opravy a údržba ...

Administratívne práce Reklamná a propagačná činnosť Kopírovacie a reprografické práce Montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení Poradenská služba k technickému a programovému vybaveniu počítača Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

Masérske služby´. Upratovacia činnosť. Vedenie účtovníctva. Ekonomické poradenstvo. Prenájom nehnuteľností. Podnikateľské poradenstvo. Sprostredkovateľská činnosť. Reklamná a propagačná činnosť. Prevádzkovanie internetovej kaviarne. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Organizovanie a usporadúvanie prednášok a ...

Konzultačná a poradenská činnosť v elektrotechnike. Projektová činnosť v slaboprúdovej elektrotechnike do 1000 V. Montáž, opravy a údržba signalizačných a zabezpečovacích zariadení. Vývojová a konštrukčná činnosť v slaboprúdovej elektrotechnike do 1000 V. Výroba,montáž, opravy a údržba zariadení slaboprúdovej elektrotechniky do 1000 ...

Faktoring Forfaiting Geodetické práce Montáž kláblových rozvodov Navrhovanie webových stránok Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Oprava a montáž telekomunikačných zariadení Poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy Oprava a údržba kancelárskej a výpočtovej techniky Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej ...

Kopírovacie práce Reklamná činnosť Výroba WEB - stránok Prenájom hnuteľných vecí Údržba, oprava, repasia tlačiarní Údržba, oprava mechanických častí počítačov Organizovanie školení a kurzov výpočtovej techniky Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej ...

Poskytovanie internetu Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie služieb prostredníctvom internetu Tvorba webových stránok a webových aplikácií Školiaca činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Navrhovanie a inštalácia počítačových systémov a sietí Prenájom ...

Počítačové služby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí Projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Reklamná a propagačná činnosť. Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

Upratovacie práce. Vedenie účtovníctva. Administratívne práce. Tvorba počítačovej grafiky. Automatizované spracovanie dát. Inštalácie anténnych systémov. Inštalácie káblových rozvodov. Reklamná a propagačná činnosť. Výroba a servis telekomunikačných zariadení. Činnosť účtovných a ekonomických poradcov. Poradenská činnosť v oblasti ...