Proces vydání knihy umožňují knižní vydavatelství, která nabízí jazykové korektury textu děl, cenové kalkulace, grafické služby ale také marketingové služby, především prodej knih a jiných uměleckých děl, odborných publikací a ostatních žánrů.

Vydavateľská činnosť Grafické práce na počítači Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti obchodu, výroby a služieb Tlač kníh, novín, časopisov, reklamných materiálov, merkantilu a merkantílií Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Viazanie a konečná úprava kníh, ...

Databanky Reklamná činnosť Vydavateľská činnosť Vyučovanie anglického jazyka Automatizované spracovanie dát Prekladateľské a tlmočnícke služby Sprostredkovanie obchodu s výpočtovou technikou Organizovanie kurzov, seminárov, školení a kultúrnych podujatí Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Služby videokamerou Fotografické služby Vydavateľská činnosť Výroba darčekových predmetov Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti: výroba audiovizuálnych diel so súhlasom autora Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Prieskum trhu Upratovacie práce Reklamné činnosti Donášková služba Prenájom automobilov Pohostinská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prevádzka športových zariadení Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Školiaca činnosť v rozsahu predmetu podnikania Vzdelávanie dospelých v rozsahu voľných živností Vydavateľská činnosť v rozsahu ...

Baliace činnosti Prenájom automobilov Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie služieb mechanizmami Reklamná a propagačná činnosť Oprava cestných motorových vozidiel Predaj nápojov na priamu konzumáciu Poskytovanie služieb - umývanie áut Poskytovanie služieb - vedenie motorových ...

Manažérska činnosť Vydavateľská činnosť Marketing a prieskum trhu Reklamná a propagačná činnosť Činnosť informačných kancelárií Maloobchod v rozsahu voľných živností Poriadanie výstav, veľtrhov a prehliadok Spracovanie dát a služby dátových bánk Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo Faktoring a ...

Finančný lízing Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba výživových a vitamínových doplnkov Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Podnikanie v oblasti ...

Zasielateľstvo Reklamná činnosť Maloobchod - záhradkárske ptreby Sprostredkovanie v oblasti dopravy Vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Prieskum trhu Reklamná a propagačná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami Obstarávateľské služby služby spojené s prenájmom nehnuteľností Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných ...

Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie odborných seminárov a školení Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Poradenstvo v poľnohospodárstve a potravinárstve Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s ...

Hrebeňová väzba Vedenie účtovníctva Internetová čitáreň Sprostredkovanie obchodu Výroba výrobkov z betónu Kopírovacia a faxová služba Predaj nosičov zvuku a obrazu Prenájom prívesných vozíkov Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prenájom mechanizovaných nástrojov Požičiavanie nosičov zvuku a obrazu Maloobchod v rozsahu voľných ...

Skladovanie Kopírovacie služby Zhotovovanie webových stránok Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie športových podujatí Spracovanie údajov a grafický dizajn Organizovanie kurzov, školení a seminárov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Prenájom spotrebného tovaru, ...

Kuriérske služby Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Predaj leteckých prepravných služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Vedenie účtovníctva Personálne poradenstvo Vydavateľská činnosť Výroba svetelnej reklamy Výroba a predaj pečiatok Podnikateľské poradenstvo Výroba a montáž nábytku Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Baliace služby - balenie tovaru Reklamná a propagačná činnosť Predaj nápojov na priamu konzumáciu Počítačová ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Chov vybraných druhov zvierat Grafické a kresličské práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Činnosť podnikateľských poradcov Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Závodná kuchyňa Ubytovacie zariadenia Vydavatelské činnosti Maloobchod so zmiešaným tovarom Organizovanie vzdelávacích podujatí Výroba,požičiavanie, distribúcia videa Sprostredkovanie obchodu s zmiešaným tovarom Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Odborné poradenské služby pre ...

Tvorba webových stránok Prenájom strojov a prístrojov Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie internetových služieb Nákup a predaj výpočtovej techniky Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Poradenská služba k technickému vybaveniu ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Organizovanie kurzov a školení Vzdelávacia činnosť dospelých Reklamná a propagačná činnosť Dodávky a poradenské služby ohľadne softwaru Montáž a údržba telekomunikačných zariadení Poskytovanie leasingu v oblasti strojov a zariadení Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Reklamné činnosti Spracovanie údajov Fotografické služby Vedenie účtovníctva Výroba hroznového vína Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Kancelárske a sekretárske služby Producentská činnosť v oblasti videotvorby Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Vydavateľská ...

Upratovacie práce Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Vydávanie kníh Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Kancelárske a sekretárske služby Predaj nápojov na priamu konzumáciu Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Sprostredkovanie obchodu s drevom a ...

Vydavateľská činnosť Organizovanie školení a seminárov Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Podnikateľské poradenstvo v oblasti chovu zvierat Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Vydavateľská činnosť Služby v oblasti informatiky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Prekladateľské a tlmočnícke služby Poskytovanie služieb pracovnými strojmi a zariadeniami Reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre počítače Agentúrna činnosť v oblasti kultúry, umenia, ...

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Poskytovanie ...