Proces vydání knihy umožňují knižní vydavatelství, která nabízí jazykové korektury textu děl, cenové kalkulace, grafické služby ale také marketingové služby, především prodej knih a jiných uměleckých děl, odborných publikací a ostatních žánrů.

Výroba pamiatkových predmetov z prírodných materiálov (živé, sušené kvety, korok, drevo, prútie, kameň, nerasty) Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Vydávanie novín a časopisov Kancelárske a sekretárske ...

Autorizovaný predaj, servis vozidiel Mercedes-Benz a Kia.

Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu (do 8 miest) Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva / pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom / Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ), alebo za účelom ...

Fotografické služby Vydavateľská činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii ...

Ubytovacie služby Sekretárske služby Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Vedenie účtovnej evidencie Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Poskytovanie software - predaj hotových ...

Ostatní vydavatelské činnosti Účetnické a auditorské činnosti daňové poradenství Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a hmotných statků j. n.

Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľného majetku Organizovanie kurzov a školení Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v oblasti správnej výživy Poradenská činnosť v oblasti životného prostredia Sprostredkovanie ...

Finančný leasing Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov Organizovanie a usporadúvanie spoločenských podujatí, kurzov a školení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Marketing a manažment Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Kancelárske, sekretárske a administratívne práce Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v súvislosti s predmetom podnikania Prevádzkovanie zariadení ...

Marketing a manažment Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Srostredkovanie obchodu a služieb Oganizovanie kurzov, seminárov a školení Kancelárske, sekretárske a administratívne práce Poradenská činnosť v súvislosti s predmetom podnikania Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných ...

Kuriérske služby Marketing a managmet Fotografické služby Počítačové služby Verejné obstarávanie Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Vedenie účtovnej evidencie Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizačné a ekonomické ...

Prieskum trhu. Upratovacie práce. Vedenie účtovníctva. Prenájom hnuteľných vecí - leasing. Organizovanie školení, kurzov a seminárov. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov. Organizovanie kultúrnospoločenských podujatí a ...

Prieskum trhu Grafické práce Reklamné služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Návrh a realizácia zariaďovania interiérov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Organizačné zabezpečenie veľtrhov a predajných výstav Činnosť podnikateľských poradcov - marketingové ...

Fotografické služby Pohostinská činnosť Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľného majetku Služby spojené s databázami Organizovanie kurzov a školení Prevádzkovanie cestovnej agentúry Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo ...

Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Poskytovanie verejne dostupných informácií Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej ...

Fotografické služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava ...

Grafické práce Vydavateľská činnosť Aranžérske a dekoratívne práce Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Zhotovovanie a aktualizácia www stránok Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Registrácia internetových domén, ich správa a ...

Marketing Záložne Baliace činnosti Finančný leasing Píliarska výroba Upratovacie práce Krajčírske práce Spracovanie údajov Prenájom automobilov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Tvorba webových stránok Výroba drevených obalov Kladenie zámkovej dlažby Zemné práce mechanizmami Výroba výrobkov z ...

Fotografické služby Dizajnérska činnosť Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Montáž plastových okien Prípravné práce pre stavbu Grafické práce na počítači Maliarske a natieračské práce Maloobchod s výpočtovou technikou Veľkoobchod s výpočtovou technikou Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu ...

Internetová čitáreň Tvorba a návrh webových stránok Výroba tlačív a propagačného materiálu Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie informačných služieb prostredníctvom internetu Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Sprostredkovateľská ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov ...

Databanky Skladovanie Reklamné činnosti Fotografické služby Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Brúsenie, leštenie kovov Konštruktérska činnosť Výroba metiel a kartáčov Prenájom hnuteľných vecí Výroba chemických vlákien Činnosť autorizovanej osoby Výroba syntetických vlákien Poradenstvo v oblasti ekonomiky Sekretárske služby ...

Prieskum trhu Grafické práce Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie služieb v stavebníctve Návrh a realizácia zariaďovania interiérov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Organizačné zabezpečenie veľtrhov a predajných výstav Sprostredkovanie v oblasti obchodu v rozsahu ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prenájom hnuteľných vecí Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Počítačové služby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzovateľom živnosti (veľkoobchod) Správa ...

Čalúnnictvo Oprava bicyklov Upratovacie práce Krajčírske práce Lešenárske práce Reklamná činnosť Zváračské práce Fotografické služby Prenájom automobilov Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Výroba videozáznamov Výroba hier a hračiek Prenájom priemyselného tovaru Prevádzkovanie čerpacej stanice Kancelárske a sekretárske ...