Jak se přesvědčit o kvalitě? Nechejte provést zkoušky materiálů, zemědělských, potravinářských či stavebních strojů, konstrukcí, dopravních prostředků, komunálních strojů nebo třeba elektrospotřebičů. Zkoušky se provádí v laboratořích a podléhají normám.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-likvidácia a sanácia kontaminovaných zemín a podzemných vôd metódou biodegradácie v mieste výskytu alebo na iných miestach - úprava, zhromažďovanie, skladovanie, zabezpečenie prepravy a zneškodnenia odpadov Vŕtanie studní Izolácie proti vode Faktoring a forfaiting Prenájom nehnuteľností Vykonávanie ...

Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia Povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na zakázkualebo zmluvne Brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov Inžinierska činnosť v kvasnej technológií a v oblasti strojárskych technológií Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a ...

Bezpečnostný technik Faktoring a forfaiting Technik požiarnej ochrany Špecialista požiarnej ochrany Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kontroly a opravy požiarnych vodovodov a príslušenstva Kontrola, opravy a montáž systémov automatického ...

Inžinierska činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov Predaj na priamu ...

Poskytovanie software Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Skladovanie neverejné Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľného majetku Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Prenájom dopravných prostriedkov Reklamná a propagačná činnosť Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Montáž a opravy ...

Krajčírstvo Masérske služby Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Poradenská činnosť v oblasti športu Výroba elektrických strojov a prístrojov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Maliarske, natieračské a sklenárske práce Činnosť ...

Baliace činnosti Finančný leasing Spracovanie údajov Zásielkový predaj Marketing a management Skladovanie a uskladňovanie Prieskum trhu a verejnej mienky Upratovacie práce a čistenie budov Nákup, predaj a prenájom automobilov Technické testovanie, meranie a analýzy Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Organizovanie kurzov, školení a ...

Upratovacie služby Poskytovanie software, Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Výroba pleteného tovaru, Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí a S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke V rozsahu: - technické zariadenia tlakové skupina A (a4 kotly parné a kvapalinové) ...

Finančný leasing Kuriérske služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská ...

Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Opravy karosérií Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa ...

Zámočníctvo. Sprostredkovanie obchodu. Prípravné práce pre stavbu. Veľkoobchod s drobným spotrebným tovarom. a rozvádzače do 1000 V do objektov triedy A. Revízia elektrických zariadení na stroje, prístroje Veľkoobchod so stavebnými materiálmi, elektromateriálom. Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť, priemyselným tovarom.

- spracovanie údajov - fotografické služby - faktoring a forfaiting - vedenie účtovníctva - podnikateľské poradenstvo - prieskum trhu a verejnej mienky - služby súvisiace s databázami - technické testovanie, meranie a analýzy - kultúrne činnosti - organizovanie a usporadúvanie diskoték, tanečných zábav, divadelných, filmových, ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba zabezpečovacích zariadení Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Projektovanie, inštalácia, oprava, odborné skúšky, odborné prehliadky elektrickej požiarnej signalizácie Kúpa tovaru na účely jeho ...

Sprostredkovanie obchodu Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie zeleninou,ovocím a zemiakmi,s mäsom a mäsovými a príbuznými výrobkami,s kovmi a kovovými rudami, Výroba,inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov kožkami a kožami,s potravinami,nápojmi a tabakom,so a tukmi,s tovarom pre ...

Aranžérske služby Krajčírske služby Prenájom hnuteľných vecí Návrhárstvo v oblasti módy Reklamná a propagačná činnosť Výroba módnych a bytových doplnkov Sprostredkovanie služieb v oblasti reklamy Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s ...

Opravy karosérií Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Organizovanie výstav Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľného majetku Automatizované spracovanie dát Kancelárske a sekretárske práce Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie cestnej nákladnej dopravy Servis v oblasti programového vybavenia počítačov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu ...

Školiaca činnosť Vypracovanie posudkov na úseku elektrických zariadení Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Montáž a opravy meracej, regulačnej techniky a riadiacich systémov Výroba,montáž,oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A- objekty bez nebezpečenstva výbuchu B- objekty s ...

Murárstvo Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Reklamné činnosti Spracovanie údajov Prenájom hnuteľných vecí Činnosť účtovných poradcov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Výroba nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu na zmluvnom základe Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy ...