Knihy a učebnice jsou dostupné v kamenných i internetových knihkupectvích. Nakupovat lze romantické knihy, detektivky, dobrodružné nebo dětské knihy, romány, povídky, cestopisy nebo beletrie. Odborná literatura ve formě učebnic z nejrůznějších oborů.

Myslivost, s.r.o. – knihkupectví, myslivecké zboží
Knihkupectví, vydavatelství a e-shop se zaměřením na mysliveckou tématiku provozuje společnost Myslivost, s.r.o. Vydáváme časopis Myslivost a také u nás zakoupíte odbornou literaturu a publikace pro myslivce, myslivecké kalendáře, dalekohledy, nože a rovněž dárkové zboží s mysliveckou tématikou. Neváhejte navštívit i naši prodejnu.
Myslivost, s.r.o. – knihkupectví, myslivecké zboží
Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prieskum trhu Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj výpočtovej techniky Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Kúpa tovaru za ...

Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti

Reklamná a propagačná činnosť Propagačná a výstavná činnosť Prekladateľská a tlmočnícka činnosť Maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb Sprostredkovateľská a agentúrna činnosť v oblasti kultúry a obchodu Sprostredkovanie návrhov, výroby a odbytu merkantilných ...

Reklamná a propagačná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej ...

Sprostredkovanie výkonu služieb Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Polygrafické práce - výroba kníh, publikácií, časopisov, novín, tlačív, plagátov a iných tlačovín Obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, nákup a predaj spotrebného tovaru a náhradných dielov Vydavateľstvo - vydávanie kníh, knižných publikácií, ...

Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Vydavateľská činnosť neperiodických publikácií

Reklamná činnosť Prieskum verejnej mienky Vydavateľská činnosť Organizovanie vzdelávacích seminárov Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti Prenájom zariadení na spracovanie údajov vrátane prenájmu strojového času Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Marketingové poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Vydávanie kníh, máp a zborníkov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Sprostredkovanie obchodu aslužieb v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami duševnej ...

Leasingová činnosť Pohostinská činnosť Administratívne práce Vydavateľská činnosť Zhotovovanie www stránok Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Nákup a predaj motorových vozidiel Nákup a predaj výpočtovej techniky Management a marketing v oblasti ...

Vedenie účtovníctva Administratívne práce Reklamná a propačná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Vedenie účtovníctva Účtovné poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizačné a ekonomické poradenstvo Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Preklady z a do nemčiny Prevádzkovanie cestovnej agentúry Geografické a kartografické práce Sprostredkovanie obchodnej činnosti Nákup a predaj propagačného a knižného materiálu Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti geografii a kar- tografii

Kníhtlač Prieskum trhu Ofsetová tlač Digitálna tlač Fotografické služby Vedenie účtovníctva Administratívne práce Grafické práce na počítači Reklamná a propagačná činnosť Výroba a predaj polygrafických výrobkov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti ...

Vydavatelské činnosti Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov Nákup a predaj tovarov /na tovar,na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/

Sklenárske práce Upratovacie práce Zváračské práce Výsadba a údržba zelene Prenájom motorových vozidiel Šitie, úprava a oprava odevov Čistenie a údržba komunikácií Maliarstvo, tapetovanie a natieračstvo Montáž nábytku z vopred vyhotovených dielov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Vydavateľské činnosti Výroba učebných pomôcok Organizovanie kurzov a školení Vyučovanie nemeckého a slovenského jazyka Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie tlmočníckych, prekladateľských a administratívnych služieb Preklady a tlmočenie v jazyku nemeckom - s výnimkou služieb vymedzených zákonom č. 36/1967 ...

Kníhtlač Polygrafická výroba Vydavateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti

Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v oblasti kultúry Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania Výroba zvukových a zvukovoobrazových záznamov a ich distribúcia Nákup, predaj a distribúcia periodických a neperiodických publikácií Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb Vydavateľská ...

Vydavatelská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Grafické práce podľa predlohy spracované počítačom nákup,predaj a sprostredk.tovarov v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj náhradných dielov pre autá a autopríslušenstva Nákup a predaj kancelárskej techniky, počítačov a príslušenstva Prenájom hnuteľných vecí

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb Vydávanie periodických a neperiodických tlačovín Výstavnícka činnosť súvisiaca s predmetom podnikania Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj

Finančný leasing Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Výroba učebných pomôcok a hračiek Výroba a rozmnožovanie zvukových a obrazových záznamov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Vydávanie neperiodických publikácií Nákup,predaj a distribúcia peridockých a neperiodic.publik. Nákup,predaj a sprostredkov.tovaru v rozsahu voľnej živnosti

Spracovanie dát Prekladateľské služby Výskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvov rozsahu voľnej živnosti Rozmnožovanie audiovizuálnych diel so súhlasom autora Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej ...