Knihy a učebnice jsou dostupné v kamenných i internetových knihkupectvích. Nakupovat lze romantické knihy, detektivky, dobrodružné nebo dětské knihy, romány, povídky, cestopisy nebo beletrie. Odborná literatura ve formě učebnic z nejrůznějších oborů.

Myslivost, s.r.o. – knihkupectví, myslivecké zboží
Knihkupectví, vydavatelství a e-shop se zaměřením na mysliveckou tématiku provozuje společnost Myslivost, s.r.o. Vydáváme časopis Myslivost a také u nás zakoupíte odbornou literaturu a publikace pro myslivce, myslivecké kalendáře, dalekohledy, nože a rovněž dárkové zboží s mysliveckou tématikou. Neváhejte navštívit i naši prodejnu.
Myslivost, s.r.o. – knihkupectví, myslivecké zboží
Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Výroba periodickej a neperiodickej tlače a ostatných polygrafických výrobkov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb Kúpa tovaru na účely ...

Upratovacie práce Reklamné činnosti Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Prenájom strojov a zariadení Skladovanie a uskladňovanie - neverejné Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Poskytovanie datových služieb - internetová čitáreň Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Upratovacie služby Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Neverejné skladovanie, manipulácia s nákladom Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, dopravy a výroby v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových ...

Kovov, novín, obalov z dreva, papiera a lepenky Spracovanie údajov Výroba web stránok Predaj na trhových miestach Výroba výrobkov, doplnkov a Podomový a zásielkový predaj nahraných nosičov záznamu zvuku Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Prevádzkovanie športových zariadení a Vydavateľská činnosť ...

Výstavníctvo vydávanie kníh reklamné činnosti počítačová grafika vydavatelské činnosti tvorba animovaných filmov navrhovanie interierov,nábytku automatizované spracovanie dát zhotovovanie tlačiarskych predlôh sprostredkovanie obchodu,výroby a služieb inžinierska činnosť v oblati stavebníctva konštruktérske práce v oblasti ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Automatizované spracovanie dát Operatívny a finančný leasing Reklamná a propagačná činnosť. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Výroba piliarska a impregnácia dreva Prekladateľské a tlmočnícke ...

Autoumyvárka Finančný leasing Donášková služba Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba obalov z plastov Výroba tovaru z plastov Upratovacie a čistiace práce Maloobchod s použitým tovarom Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Výroba a montáž plastových okien Ubytovacie služby v rozsahu voľných ...

Polygrafická výroba Viazanie a konečná úprava kníh Vydávanie kníh, novín a časopisov Vydávanie periodických publikácií Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti

Upratovacie práce Manipulácia s tovarom Prevádzkovanie autoumyvárne Výroba osviežovačov vzduchu Výskum trhu a verejnej mienky Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Vydávanie kníh, časopisov, neperiodických a periodických publikácií Prenájom a požičiavanie prívesných vozíkov, ...

Sprostredkovanie obchodu. Vydavatelská a reklamná činnosť. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Konferenčné služby-org.kurzov, školení, konferencií, prednášok. Poradensko - konzultačná činnosť v oblasti podnikania, obchodu a služieb. Maloobchod s knihami,audiovizuálnou a didaktickou technikou s výukovými videofilmami Obchodná ...

Predaj CD platní a videokaziet Sprostredkovateľská činnosť Prípravné práce k realizácii stavby Vydávanie neperiodických publikácií Veľkoobchod s knihami - distribúcia kníh Výroba suvenírov zo skla, keramiky a porcelánu Nákup a predaj spotrebného tovaru,drogérie a kozmetiky Maloobchod - nákup a predaj kníh,neperiodických publikácií ...

Kopírovacie služby. Sprostredkovanie obchodu. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware). Laminovanie, viazanie a konečná úprava kníh, tlačív, periodických a neperiodických publikácií. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu ...

Záložne. Reklamné činnosti. Výroba bižutérie. Zásielkový predaj. Výroba kožených a textilných módnych doplnkov. Sprostredkovanie obchodu v rozsahuvoľných živností. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností. Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a ...

Sprostredkovateľská činnosť v obchode Vydávanie,rozširovanie periodických a nepriodick. publikácii Maloobchod s cirkevnými chrámovými potrebami,periodickými a neperiodickými publikáciami,omšovým výnom