V cukrárně ochutnáte velké množství zákusků jako jsou řezy, špičky, větrníky, sachr dort či punčové řezy. Pro oslavu narozenin nebo svatbu si nechejte vyrobit dort na zakázku nebo pochoutky, jako jsou svatební koláčky, nebo drobné cukroví a chlebíčky.

Marketing Baliace činnosti Píliarska výroba Donášková služba Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Grafické a kresličské práce Prevádzkovanie výdajne stravy Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prekladateľské a tlmočnícke služby Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Výroba strojov pre hospodárske ...

Skladovanie Výroba nápojov Výroba kŕmnych zmesí Výstavnícka činnosť Vydavateľská činnosť Výroba a spracovanie cukru Prenájom hnuteľných vecí Výroba mlynských výrobkov Spracovanie prírodného medu Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Výroba kakaa a výrobkov z kakaa Spracovanie a úprava čaju a kávy Správa bytového ...

Leasing spojený s financovaním Upratovacie práce a čistenie budov Prekladateľské a tlmočnícke služby Spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov Prenájom stavebných strojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prenájom kancelárskych strojov, počítačov Poradenská činnosť v oblasti ...

Skladovanie Čistenie budov Baliace činnosti Finančný leasing Upratovacie práce Prepisovanie textov Reklamné činnosti Preklady a tlmočenie Výroba čaju a kávy Výskum verejnej mienky Sprostredkovanie dopravy Veľkoobchod a maloobchod s drevom, výrobkami z dreva, stavebným materiálom, kožou, výrobkami z kože, papierenským tovarom, celulózou, ...

Maloobchod - konfekčný tovar, obuv Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Veľkoobchod s horeuvedeným tovarom Demolácia, zemné a výkopové práce Prekladateľské a tlmočnícke služby Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek Výroba píliarska a impregnácia dreva Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov Výroba úžitkového a ozdbobného porcelánu Výroba, ...

Maloobchod: potraviny, poľnohospodárske produkty, mäso, mäsové výrobky, ovocie, zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, drevo, výrobky z dreva, rudy, pohonné hmoty, nerastné suroviny, kovy, hutnícke výrobky, nábytok, elektronika, výpočtová technika, obuv, športové potreby, obrábacie stroje, železiarsky tovar, kozmetika, konfekcia, textil, ...

Baliace činnosti Výroba cestovín Upratovacie práce Omietkárske práce Aranžérske služby Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cukrárne a lahôdok Kopírovacie a rozmnožovacie služby Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek Výroba pekárskych a cukrárskych ...

Skladovanie. Spracovanie medu. Baliace činnosti. Reklamné činnosti. Zásielkový predaj. Realitná kancelária. Výroba škrobárskych výrobkov. Približovanie s spracovanie dreva. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Výroba ovocných a zeleninových nápojov. Stáčanie prírodnej a minerálnej vody do fliaš. Výroba rastlinných a živočišných olejov a ...

Kováčstvo Balenie čaju Výroba kávy Výroba tehál Oprava bicyklov Výroba sviečok Lešenárske práce Zváračské práce Výroba košikárska Čalúnnícke práce Fotografické služby Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Pohostinská činnosť Služby s mechanizmami Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných ...

Záložňa Výroba vína Úprava zelene Baliace činnosti Výroba cestovín Výroba cukroviniek Výroba piva a sladu Fotografické služby Montáž sadrokartónu Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie solária Prevádzkovanie parkoviska Čistiace a upratovacie práce Prekladateľské a tlmočnícke služby Výroba nealkoholických nápojov a ...

Výroba bicyklov Výroba sviečok Baliace činnosti Výroba cestovín Reklamné činnosti Výroba bižutérie Fotografické služby Vedenie účtovníctva Výroba hier a hračiek Výroba hotových krmív Služby pre osobnú hygienu Výroba detských kočiarov Výroba metiel a kartáčov Výroba športového tovaru Výroba lepidiel a želatiny Výroba hudobných ...

Oprava obuvi Výroba malty Výroba vína Výroba keramiky Tkanie textílií Výroba cestovín Krajčírske práce Reklamné činnosti Čalúnnícke práce Výroba čaju a kávy Turistické ubytovanie Ubytovanie v súkromí Výroba a tvarovanie skla Výroba drevených obalov Výroba pleteného tovaru Výroba zámkov a kovaní Podnikatelské poradenstvo Prenájom ...

Operatívny leasing Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Vedenie účtovníctva Reštauračná činnosť Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Vydávanie reklamných novín Prieskum trhu a verejnej mienky Leasing spojený s financovaním Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej agentúry Sprostredkovanie služieb a ...

Výroba obuvi Realitná agentúra Výroba dreveného uhlia Výroba tovaru z plastov Demolácia a zemné práce Výroba pracovných odevov Prieskumné a podzemné práce Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Vykonávanie dopravných stavieb Výroba nealkoholických nápojov Automatizované spracovanie ...

Veľkoobchod s plastami Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod s potravinami Kúpa a predaj nehnuteľností Maloobchod v rozsahu veľkoobchodu Reklamná a propagačná činnosť Veľkoobchod s palivami a mazadlami Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Poradenská služba v poľnohospodárstve Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami Veľkoobchod so ...

Fotografovanie Výroba oblátok Upratovacia služba Vydavateľstvo kníh Zásielková služba Vydavateľstvo novín Databanková činnosť Faktoring a forfaiting Hudobné vydavateľstvo Prieskum verejnej mienky Vydavateľstvo časopisov Organizácia školení a kurzov Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Maloobchod mimo riadnej ...

Krajčírske práce Kopírovacie služby Leasingová činnosť Nákup a predaj dreva Faktoring a forfaiting Prenájom budov a vlekov Prevádzkovanie výčapov Predaj športových potrieb Prevádzkovanie autoumývarky Sprostredkovateľská činnosť Nátery stavebných konštrukcií Výroba nealkoholických nápojov Reklamná a propagačmá činnosť Automatizované ...

Zváračské práce Prevádzkovanie solária Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Výroba záznamu zvuku a obrazu Prevádzka športových zariadení Reklamná a propagačná činnosť Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel Požičiavanie, distribúcia videa, CD - ...

Donášková služba Pohostinská činnosť Prevádzkovanie autoumyvárky Prevádzkovanie čerpacej stanice Reklamná a propagačná činnosť Maloobchodný predaj pohonných látok Výroba hotových jedál a polotovarov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov Predaj stravy dovezenej od oprávneného ...

Výroba vína Baliace činnosti Výroba cestovín Demolačné práce Finančný leasing Zváračské práce Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Výroba drevených obalov Zemné a výkopové práce Prípravné práce pre stavbu Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Výroba nealkoholických ...

Výroba cukru Výroba kakaa Výroba droždia Výroba cestovín Finančný leasing Donášková služba Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba ovocného vína Výroba ochuteného octu Výroba hroznového vína Spracovanie dát a údajov Skladovanie a uskladňovanie Výroba mlynských výrobkov Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej ...

Pohostinská činnosť Prevádzkovanie výdajne stravy Upratovacie práce a čistene budov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Nákladná cestná ...

Záložne Pohostinská činnosť Veterinárna asanácia Sprostredkovateľská činnosť Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy Predaj na priamu konzumáciu: nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva a destilátov Predaj na priamu ...

Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Prenájom automobilov, dopravných zariadení, strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, poľnohospodárskych strojov a zariadení, kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov, strojov a ...

Výroba pekárskych výrobkov Ambulantný predaj a predaj na trhoch Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností Predaj nealkoholických nápojov a fľaškového ...