Tabákový průmysl produkuje obrovské množství různých produktů, jako jsou celé cigarety nebo jejich části v podobě filtrů, špiček a dutinek, dále pak doutníky nejrůznějších kvalit a také samotné cigaretové, šňupací, žvýkací nebo dýmkové tabáky.

Predaj na trhoch Služby baliarní Finančný leasing Reklamné činnosti Skladovacie služby Zváračské práce Zásielkový predaj Kancelárske služby Sekretárske služby Zámočnícke práce Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Propagačné činnosti Vedenie účtovníctva Spracovanie prírodného medu Prevádzkovanie autoumyvární Prevádzkovanie ...

Predaj na trhoch Sprostredkovanie obchodu Maloobchod mimo riadnej predajne Maloobchod s ovocím a zeleninou Maloobchod so zmiešaným tovarom Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod s potravinami a pochutinami Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov Maloobchod s mäsnymi výrobkami, šalátmi a cukrovinkami Maloobch.se zmieš.tovar.hlavne ...

Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Organizovanie konferencií, školení, kurzov a seminárov Nákup a predaj jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných Servisné laboratórne práce a činnosti, fyzikálno-chemické a chemické analýzy a rozbory Komerčné predvádzanie výrobkov, prístrojov a zariadení a prednášková činnosť s tým ...

Kaderníctvo Maloobchod s obuvou Maloobchod s textilom Sprostredkovanie obchodu Maloobchod s ovocím a zeleninou Maloobchod- potravinárské výrobky Maloobchod- kvetiny, keramické výrobky a sklo Maloobchod- ovčia vlna, poľnohospodárske výrobky Maloobchod-kozmetické výrobky, čistiace prostriedky

Prieskum trhu Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Vykonávanie trhacích prác Maliarske a sklenárske práce Inžinierska činnosť vo výstavbe Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Upratovanie a údržba nehnuteľností Natáčanie videozáznamov na zmluvnom základe Prenájom dopravno-mechanizačných prostriedkov Izolatérske práce- izolácie proti vode ...

Faktoring a forfaiting Sprostredkovateľská činnosť Finančný a operatívny prenájom Čistenie budov, upratovacie práce Výroba a predaj kukuričných chrumiek a cestovín Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo ...

Administratívne práce Prenájom nehnuteľností Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo ...

Maloobchod s odevmi Maloobchod s ovocím a zeleninou Maloobch.se zmieš.tovar.hlavne potravinami, nápojmi,tabakom

Prevádzkovanie výdajne stravy Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov pre hospodárske odvetvie Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Vykonávane mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Skladovanie Colná deklarácia Reklamné činnosti Organizovanie výstav Faktoring a forfaiting Služby s mechanizmami Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Prenájom hnuteľného majetku Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Nákup a predaj živých ...

Murárstvo Kachliarstvo búracie práce Maliarske práce Vodoinštalatérstvo Stolárske práce a výrobky nákup a predaj textílií nákup a predaj odevov nákup a predaj domácich potrieb nákup a predaj elektroniky, dreva a drevených výrobkov nákup a predaj kozmetiky, obuvy a koženého tovaru nákup a predaj železiarskeho a skleneného tovaru nákup a ...

Výskum trhu Výroba lepidiel Výroba výrobkov z plastov Výroba maliarskych a natieračských potrieb Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Výroba výrobkov z dreva v rozsahu voľnej živnosti Výroba maliarskych a natieračskych potrieb /najmä štetcov, štetiek/

Pohostinská činnosť Prevádzkovanie telovýchovných zariadení Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom, lakovými nátermi, farbami, kozmetickými výrobkami, železiarskym tovarom, stavebnými materiálmi, hračkami, textilom, elektrospotrebičmi, elektro materiálom Veľkoobchod s potravinami, ...

Maloobchod - potraviny,alkoholické a nealkohol.náp.v or.bal.mlieko,mliečne a pekárenské výrobky,tabákové výrobky, ovocie,zelenina,zemiaky,kozmetika,čistiace a prac.prostried.domáce potreby

Ošetrovanie rastlinných výrobkov Neverejné skladovanie poľnohospodárskych produktov a výrobkov Maloobchod a veľkoobchod so základnými potravinárskymi výrobkami, tabakovými výrobkami, čistiacimi a pracími prostriedkami, poľnohospodárskymi a záhradkárskymi potrebami, potrebami pre domácnosť, kŕmnymi zmesami a ich komponentami, rastlinnými ...

Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov,koktailov,piva,vína a destilátov Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Predaj na trhoch Piliarska výroba Asfaltovanie ciest Zásielkový predaj Maloobchod so športovými potrebami, nábytkom a svietidlami, poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradím, poľnohospodárskymi traktormi, byciklami a ich príslušenstva, palivami, výrobkami z plastov, farbami a lakmi, vodoinštalatérskym materiálom Pomocné ...

Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Predaj na trhoch, ambulantný predaj Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo mimo činnosti účtovných, ekonomických a organizačných poradcov Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne ...

Pohostinská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností: - konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ - iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ § 33 písm. a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení

Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod a maloobchod v odbore: knižné publikácie, noviny, časopisy, periodiká, knihy, albumy, brožúry a iné tlačiarenské výrobky, polygrafické výrobky, tabakové výrobky, potreby pre fajčiarov, drogistický tovar v rozsahu voľnej živnosti, papier, školské potreby Veľkoobchod a maloobchod- potraviny, ...

Veľkoobchod a maloobchod s potravinami, mäsovými výrobkami, hydinou, rybami, ovocím, zeleninou, čistiacimi, pracími a hygienickými potrebami, kozmetikou, mliečnymi výrobkami, tabakovými potrebami Predaj na trhoch Sprostredkovateľská činnosť Výroba pekárenských výrobkov Reklamná a propagačná činnosť Výroba hotových jedál a ...

Sprostredkovanie obchodu a veľkoobchodnej činnosti Veľkoobchod a maloobchod s potravinami, tabakom, tabakovými výrobkami, automobilmi, súčiastkami, všetkými druhmi automobilových zariadení, výrobkami poľnohospodárskej produkcie, drevom a výrobkami z dreva, kovmi, výrobkami z kovov, hutným materiálom, sklom, keramikou, gumou, plastickými látkami a ...

Prevádzkovanie sauny Kopírovanie kľúčov Maloobchod s potravinami Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod s ovocím a zeleninou Maloobchod s mäsovými výrobkami Maloobchod s tabakovými výrobkami Predaj na trhoch, ambulantný predaj Maloobchod s kozmetickými výrobkami Prevádzkovanie športových zariadení Organizovanie kultúrnych a spoločenských ...

Predaj na trhoch Zásielkový predaj Maloobchod s textilom Sprostredkovanie obchodu Výroba metiel a kartáčov Montáž káblových rozvodov Prenájom motorových vozidiel Maloobchod mimo riadnej predajne Maloobchod so zmiešaným tovarom Reklamná a propagačná činnosť Výroba iných výrobkov z dreva-šindle Prenájom ostatných strojov a ...