Hlavním úkolem inženýrských sítí je zajištění přívodu potřebných energií, jako je voda, elektřina a plyn do domácnosti. Výstavba vodovodů, plynovodů a kanalizace je tedy při stavbě novostavby základním aspektem, který nemůže být podceněn nebo vynechán.

Reklamná činnosť Krajčírska výroba Inžinierska činnosť Sprostredkovateľská činnosť Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Organizovanie športových podujatí Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich k regenerácii Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb ...

Stolárske práce Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Výroba odevov a odevných doplnkov Povrchová úprava kovov - galvanizovanie Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení) Výroba drobných upomienkových a reklamných predmetov Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Ubytovacie služby v ubytovacích ...

Elektroinštalácie. Inžinierska činnosť . Demolácia a zemné práce Prenájom motorových vozidiel Projektovanie elektrických zariadení. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhy Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok. Prenájom iných pozemných dopravných zariadení Vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových ...

Správa registratúry Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Administratívne služby Činnosť vodohospodára Technik požiarnej ochrany Technik bezpečnosti práce Overovanie určených meradiel Bezpečnostnotechnické služby Autorizovaný bezpečnostný technik Vedenie ekonomickej a mzdovej agendy Umývanie a čistenie motorových vozidiel Marketing, ...

Správa registratúry Faktoring a forfaiting Inžinierska činnosť Pohostinská činnosť Počítačové služby Administratívne služby Montáž, opravy a revízie plynových zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu: PZ-V zariadenia na znižovanie a zvyšovanie tlaku plynu do 50 000 Nm3/hod., PZ-VI plynovody do 10 MPa, PZ-VII spotrebiče plynu spaľovaním do ...

Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská ...

Donášková služba Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich ...

Sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania Vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/

Vodoinštalatérstvo Plynoinštalatérstvo Montáž a opravy plynových zariadení Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Inštalovanie a opravy elektrických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj/obchodovať s tovarom,na ktorý sa vyžaduje ...

Prieskum trhu Zámočníctvo Zváračské práce Plynoinštalatérstvo Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Výkon činnosti stavbyvedúceho Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Preklady a tlmočenie v nemeckom jazyku Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a ...

Výkon činnosti elektrotechnika špecialistu - revízie vyhradených elektrických zariadení Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom v rozsahu voľnej živnosti Výkopové práce Žeriavnícke práce Sprostredkovateľská činnosť Demolácia a zemné práce /bez použitia výbušnín/ Montáž, oprava a ...

Geodetické a kartografické práce Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Výskum trhu Sprostredkovanie obchodu Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom malej stavebnej mechanizácie Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Búracie a demolačné práce v ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Fotografické služby Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení Výroba a predaj zvukových a zvukovo-obrazových záznamov Montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení Prenájom priemyselného tovaru a ...

Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - objekty s nebezpečenstvom výbuchu - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov - modernizácia a rekonštrukcia energetických zariadení Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Elektromontážna činnosť Vyučovanie nemeckého ...

Prenájom motorových vozidiel Prenájom stavebných mechanizmov Montáž slaboprúdových rozvodov Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Zemné a výkopové práce bez použitia výbušnín Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prednášková a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Pokládka a montáž oznamovacích a optických ...

Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba stavebných prvkov z betónu Prenájom prístrojov, strojov a zariadení Prenájom prístrojov, strojov a zariadení Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu Nákup, predaj a spracovanie piesku, štrkopiesku, kameniva a zemín Staviteľ / vykonávanie jednoduchých stavieb a ...

Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ...

Montáž sadrokartónu Činnosť colného deklaranta Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Administratívne a sekretárske práce Marketing , prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske, natieračské a sklenárske práce Prenájom priemyselného a potrebného tovaru Faktoring a forfaiting v ...

Klampiarstvo Zámočníctvo Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Čistenie budov - upratovacie práce Nákup a predaj stavebného materiálu (VO, MO) Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov) Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Staviteľ - vykonávanie ...

Prieskum trhu Prevádzkovanie píly Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj stavebného materiálu Prenájom malej stavebnej mechanizácie Prenájom strojov a zariadení bez obsluhy Sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov Staviteľ - vykonávanie jednoduchých ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Demolácie a zemné práce Elektroinštaláčné práce Opravy, revízie, údržba výťahov Montáž a opravy plynových zariadení Prevádzka televíznych káblových rozvodov Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky Montáž a ...