Výstavba větrných zařízení, následná výroba větrné energie, distribuce i prodej větrné energie – to vše je zahrnuto ve službách elektrárenských společností. Výstavby větrných elektráren přispívají k zmírnění ekologické zátěže a ochraně životního prostředí.

Služby: - krizové řízení a havarijní plánování v jaderné energetice a v civilním letectví

Činnost: - instalace a servis malých větrných elektráren.

Projekce, realizace, provoz: -fotovoltaické elektrárny -větrné elektrárny -vodní elektrárny

Projektování, dodávka, montáž a servis systémů alternativních zdrojů energie.

Plánování, výstavba a provoz větrných parků a solárních elektráren.

Opravy, rekonstrukce, montáže, výroba náhradních dílů: -kotle parní a kapalinové (třídy 1, 2, 3 a 4) -předávací a výměníkové stanice stabilní A a B -tlakové nádoby -čerpadla -potrubí -armatury. Vývoj, výroba: -malé větrné elektrárny -solární systémy. Výroba: -pevné a posuvné regály -kovovýroba, ocelové konstrukce ...

Dodávky elektronických systémů do prodejen.

Služby: -ostraha objektů -převozy hotovostí -recepční služby -úklidové práce. Provádění fyzické ostrahy a ochrany objektů: -důsledné dodržování režimových opatření ve střežených objektech -kontrola a evidence všech procházejících osob s cílem zjišťování oprávněnosti jejich vstupu -kontrola a evidence všech ...

Obchodování s energetickými komoditami -těžba, úprava a prodej hnědého uhlí; investice do tepláren i podnikových energetik, prodej tepla a elektrické energie; prodej elektrické energie - licence obchodníka s elektřinou.