Výstavba větrných zařízení, následná výroba větrné energie, distribuce i prodej větrné energie – to vše je zahrnuto ve službách elektrárenských společností. Výstavby větrných elektráren přispívají k zmírnění ekologické zátěže a ochraně životního prostředí.

Obchodní kancelář: - distribuce elektrické energie, elektřiny.

Plánování, výstavba, dodávka na klíč: - větrné elektrárny - fotovoltaické, solární elektrárny.

Technologie úpravy nerostných surovin: - uhlí - komunální odpad.

Zabýváme se dodávkami a výstavbou elektráren z obnovitelných zdrojů energie pro domácnosti i firmy. Provádíme projekci a realizace elektrozařízení a elektroinstalací. Realizujeme přestavby a rekonstrukce elektrických zařízení NN i VN.

Federální informační středisko pro životní prostředí. Reklamní agentura-FULLSERVIS: -všechny tvorby propagace od tvorby loga,vizitek a hlavičkových papírů přes letáky a prospekty,inzeráty či třeba reklamní předměty až po aktivity public relations,grafické návrhy, sazba,tisk,distribuce,optimalizace firemní propagace z ...