Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Skládky VHS Jihlava s.r.o.
Společnost Skládky VHS Jihlava s.r.o. je menší, pružná, dynamická firma. Byla založena v roce 2007 a převážnou část zaměstnanců tvoří pracovníci Vodohospodářských staveb Jihlava s dlouholetou praxí s prováděním inženýrských staveb pro občanskou a průmyslovou výrobu, zejména kanalizací, vodovodů, zemních prací, komunikací a monolitických ...
PKS holding a.s. - řídící společnost - držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14 001 - účetní a daňové služby, poradenství - obchodní a marketingová činnost - řízení jakosti, cetifikace systému jakosti - provozovatel hotelu Skalský dvůr u Lísku u Bystřice n. Pernštejnem

Projekce, dodávka, montáž, servis: - zařízení pro úpravu vody pitné, užitkové, průmyslové filtrace, změkčování, odželezňování, odmanganování, odchlorování, odsolování, reverzní osmoza. Prodej, velkoobchod: - trubky, fitinky, ventily, armatury - průtokoměry - plastové díly pro vzduchotechniku - ventilátory - ionexy - aktivní uhlí ...

Zabýváme se bytovou a nebytovou výstavba a také rekonstrukcemi staveb. Svým zákazníkům můžu nabídnout širokou škálu stavebních prací. Provádíme výstavbou rodinných domů na klíč, nástavby, přístavby a také přestavby a rekonstrukce . Rovněž poskytujeme služby v oblasti nebytové a průmyslové výstavby a realizujeme sádrokartonářské práce. ...

Společnost Pavel Krejčí je stavební firma, která nabízí stavební práce. Zaměřujeme se především na vodohospodářské stavby. Stavební firma, činnost: - stavební práce - vodohospodářské stavby. V případě zájmu o naše služby se na nás neváhejte obrátit. Naleznete nás na adrese Benetice 26.

Stavební společnost AQUASYS spol. s r.o. se sídlem ve Žďáře nad Sázavou se specializuje na provádění vodních, ekologických a dopravních staveb a výstavbu inženýrských sítí. K dispozici máme moderní park stavebních strojů a zkušený tým odborníků, kompletně pokrývajících obory inženýrské geologie, geotechniky, hydrauliky a statiky stavebních ...

Stavební firma: - rodinné, bytové domy - průmyslové stavby - zpevněné plochy - inženýrské sítě - vodohospodářské stavby - rekonstrukce bytových jader, koupelen - výměny střech - oplocení - zateplení fasád

Stavební činnost, firma: -stavební práce, rekonstrukce -výstavba: -bytové domy -občanské stavby: rodiné domy (RD) -zemědělské stavby: bioplynové stanice, silážní žlaby, stáje -vodohospodářské stavby: vodojemy, úpravny, čistírny vod -železobetonové monolitické konstrukce (monolity): -vlastní vybavení: bednění, vybrační ...

Stavba, výstavba: -inženýrské sítě -ČOV -komunikace, chodníky -vodohospodářské stavby -výstavba telekomunikačních sítí a optických tras Práce: -zemní a výkopové -demolice -zateplování

Naše stavební firma TOMIreko se specializuje stavební činnost, revitalizaci panelových domů a sanaci fasád. Zaměřujeme se na výstavbu nových budov a rekonstrukce starších objektů včetně renovací památek. V naší firmě pracují zkušení odborníci a ke své práci používáme jen ty nejkvalitnější materiály. Jsme držiteli různých certifikátů v oblasti ...

Přípravné práce pro stavby, dobývání a úpravu nerostů, rašeliny a bahna.

Stavby inženýrských sítí: - kanalizace - vodovody - rybníky - inženýrské stavby - bourací práce.

Stavby: - občanské, inženýrské - vodohospodářské - ostatní. Čištění a úpravy vodních toků: - revitalizace, odbahňování rybníků. Opravy: - jezy, zpevňování hrází. Betonárka: -Ledeč nad Sázavou

Činnost: -stavební: -průmyslové a občanské budovy -inženýrské sítě a komunikace.

Stavební činnost - pozemní stavby - rekonstrukce budov - dopravní stavby - vodohospodářské stavby.

Práce: -stavební -zemní -zednická -demolice. Služby: -betonářská výroba -kanalizace -vodovody -plynovody -vodní nádrže -čistírny odpadních vod -skládky tuhého odpadu.

Stavební činnost - vodohospodářské stavby - zemní práce - plynovody - dopravní stavby, výstavba chodníků, vozovek, cest, parkovišť. Služby - projekční a inženýrská činnost.

Zařizování dotací z dotačních titulů fondů Evropské unie EU Stavební práce Vodohospodářské stavby - projekty - rybníky Protierozní ochrana Projekce - kanalizace - vodovody - přípojky - čistírny odpadních vod (ČOV.

Stavební firma, zaměřující se na vodohospodářské stavby: - kanalizace a ČOV - vodovody a vodárenské objekty - stavby krajinného inženýrství - infrastruktura - hydrotechnické stavby - přírodní biotopy, koupaliště Výroba a prodej plastových výrobků: - vodoměry - svařované odbočky - tvarovky - nádrže

Stavby,stavební práce: -sanace (hydroizolace)-vlhké zdivo -statické zajištění objektů -lokální čištění fasád.

Oprava, výstavba: -lesní cesty -potoky, rybníky -hřiště -vodovody, kanalizace -demolice -bagrování základů RD

Stavební činnost: -stavby bytové, občanské -průmyslové, zemědělské, inženýrské -stavby vodohospodářské, ekologické, dopravní -stavby na klíč -domy, budovy, objekty -oprava, údržba, stavební úpravy -modernizace, adaptace, rekonstrukce -zemní práce -hrubé terénní úpravy -čisté terénní úpravy včetně výsadby zeleně ...

Provádíme výstavbu a odbahňování rybníku, demolice staveb, úpravy terénu a další práce s těžkou technikou.

Divize mechanizace a dopravy. Stavební činost. Stavby na klíč.

Bývalé Stavby silnic a železnic,a.s. Stavby: - silniční, silnice - železniční - dálniční - městské komunikace - skládky odpadů - inženýrské stavby - výroba, pokládka asfaltových obalovaných směsí - stavby a opravy letištních ploch - vodohospodářské stavby - čistírny odpadních vod.