Potřebujete namontovat elektroinstalaci nebo nechat provést pravidelnou elektro revizi? Elektroinstalační práce zahrnují zapojení, kontrolu neboli revizi, schválení, případnou konzultaci a následnou opravu. Svěřte svou elektrickou síť profesionálům.

UNION TRADE SERVICE, s.r.o. - instalace elektrických zařízení
Našim klientům nabízíme instalaci elektrických zařízení do 1000 V a zajišťujeme rovněž jejich revizi a údržbu. Provádíme montáž a servis vyhrazených zařízení, hromosvodů i topných systémů. Řešíme silnoproudé a slaboproudé rozvody a také se staráme o zprovozňování všech typů domácí elektrotechniky, elektroniky a kuchyňských spotřebičů.
UNION TRADE SERVICE, s.r.o. - instalace elektrických zařízení
Elektropráce Spáčil s.r.o. - široká škála elektroinstalačních služeb
Našim zákazníkům poskytujeme služby v oblasti slaboproudých a také silnoproudých elektroinstalací. Provádíme montáže, opravy a údržbu slaboproudé i silnoproudé elektroinstalace bytových a nebytových objektů. Dále se zaměřujeme na domácí telefony, zabezpečovací systémy EZS, EPS, hromosvody či revize a zkoušky elektrických zařízení.
Elektropráce Spáčil s.r.o. - široká škála elektroinstalačních služeb
Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských ...

Reklamná činnosť Spracovanie dát na PC Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Inštalácia a opravy ústred. kúrenia a vetrania Oprava, montáž zariadení spotrebnej elektroniky Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Odborné prehliadky, odborné skúšky tlakových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výdaj dovezenej stravy Sprostredkovanie dopravy Prenájom nehnuteľností Ubytovacie služby /ubytovne/ Poradenská služba v energetike Údržba, oprava tlakových zariadení Oprava a údržba plynových zariadení Revízie elektrických ...

Sprostredkovanie v oblasti obchodu Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Prenájom elektrických strojov, prístrojov a zariadení Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení Výroba spotrebnej elektroniky, elektronických zariadení, komunikačných zariadení a počítačov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Zámočníctvo Spracovanie údajov Fotografické služby Sprostredkovanie dopravy Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Maliarske, natieračské a lešenárske práce Inžinierske činnosti a súvisiace poradenstvo Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Protikorózna ochrana Výroba priemyselných hnojív Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Technické testovanie, meranie a analýzy Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Maloobchod s výpočtovou tecnikou Veľkoobchod s výpočtovou technikou Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Revízia elektrických zariadení do lOOO V vr. bleskozvodov/A/ Montáž,oprava,údržba el. zar. a bleskozvodov dodávateľ. spôs Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ...

Prenájom hnuteľných vecí Výroba plastov v primárnej forme Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž a údržba vyhradených technických zariadení - ...

Realitné agentúry Reklamné činnosti Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu Demolačné a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Pozemné a inžinierske stavby Automatizované spracovanie dát Vykonávanie priemyselných stavieb Výroba drobných kovových výrobkov Poradenská činnosť v oblasti elektroniky Obchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Montáž sadrokartónu Stavebno-inštalačné práce Maliarske, natieračské a sklenárske práce Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení Opravy a údržba elektrických strojov a ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

Reklamné činnosti Maliarske, natieračské práce Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž,servis a revízie elektrickej požiarnej signalizácie Montáž, oprava a údržba, odborné ...

Prípravné práce k realizácii stavieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov ...

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Montáž určených meradiel v rozsahu: - merače pretečeného ...

Kuriérske služby Sťahovacie služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Verejné obstarávanie Správa trhových miest Opravy pracovných strojov Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie parkovacích služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Poskytovanie služieb v záhradníctve Prípravné práce k realizácii stavby Nakladanie s iným ako nebezpečným ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - ...

Prípravné práce k realizácii stavby Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Oprava elektrických zariadení Poskytovanie služieb v lesníctve Prípravné práce k realizácií stavby Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /

Prieskum trhu Zámočníctvo Výskum a vývoj Iný veľkoobchod Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo Iný maloobchod mimo predajne Výroba kovových konštrukcií Maloobchod mimo riadnej predajne Výroba ostatného kovového tovaru Oprava domácich elektrospotrebičov Organizačné a ekonomické poradenstvo Distribúcia ...

Výskum a vývoj Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Ubytovacie služby do 10 lôžok Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Montáž a opravy elektrických pecí Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb Montážne práce a obrábacie v oblasti kovovýroby Výroba vykurovacích telies a kotlov ...

Sprostredkovanie obchodu Poradenská činnosť v oblasti elektro Maliarske , natieračské a lešenárske práce Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Montáž, údržba, opravy elektrických zariadení a bleskozvodov do 1000 V v oblasti triedy A Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke v rozsahu : technické zariadenia tlakové skupina A b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny technické zariadenia tlakové skupina B b1 tlakové nádoby ...