Kominické práce jsou nezbytné pro udržování dobrého stavu komínů. Zahrnují revize spalinových cest, jejich čištění a celkové kontroly komínů. Rozsáhlejší služby zahrnují i technické návrhy komínů, rekonstrukce průduchů, vložkování a montáže systémů.

Kominictví: - kominické práce - revize komínů - vložkování komínů.

Montáže a stavby komínu. -rekonstrukce stávajících komínů a kouřovodů -vložkování komínu pro atmosférické, kondenzační a turbo spotřebiče -frézování komínu- fréza s hydraulickým pohonem -komplexní řešení odtahu spalin pro všechny druhy spotřebičů paliv - připojení spotřebičů- krbové vložky, kamna, kachlová kamna, kotle na plynná ...

Kominické práce. Kontrola, čištění, revize, kolaudace, vložkování: -komíny Montáž: -nerezové fasádní komíny.

Kominické práce, Revize kontrola a čištění komínu dle zákona číslo 320/2015Sb. vložkování a opravy, stavby nových komínů, revize spalinové cesty, pasportizace komínů, frézování, opravy kouřovodů a komínových dvířek. Působnost Brno-město, Brno-venkov a Jižní Morava.

Kominictví, práce: - kominické - vložkování, frézování komínů - stavby, opravy komínů.

Kominictví. Práce: - kominické. Prodej, kontrola, opravy: - hasící přístroje - požární vodovody Výroba: - podpalovače.

Kominictví, kominické práce - vložkování - revizeautorizované měření spalin a účinnosti spotřebičů Autorizované měření spalin a účinnosti spotřebičů.

Stavby, sanace, vložkování, převrtání - komíny, kominické práce i s komínovou kamerou - pravidelné kontroly - čištění - revize.

Kominictví, vložkování komínů - vystavování revizních i kolaudačních zpráv.

Kominictví, čištění komínů. Kominické služby.

Kominické práce - čištění a vložkování komínů - revize.

Kominické práce, kominictví: -měření emisí zák. 86/2002 Sb -revize, kolaudace -frézování komínů -třísložkové komíny -vložkování komínů-Al, nerez, plast, nafukovací vložka FURANFLEX (plyn, dřevo) -prohlídky komínovou kamerou -kontroly spalinových cest.

Kominictví. Kominík. Nabízím kontrolu a čištění komínů včetně vložkování, montáže komínových systémů a měření účinnosti spalování zdrojů do 200 kW.

Kominictví, komíny. Výškové práce.

Kamnářství a kominictví . Stavba kachlových kamen, krbů, sporáků a chlebových klenutých pecí. Opravy historických kamen. Stavba keramických i nerezových systémových komínů . Sanace ( frézování a vložkování ) komínů . Revize spalinových cest .

Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení ( tlakových nádob stabilních a kotlů 4. třídy ). Školení obsluh. Kominictví

Kominické práce, kominictví. Služby: -prohlídky průmyslovou kamerou -vložkování pomocí nerezových a plastových systémů -revize -kolaudace -poradenství -posudek projektové dokumentace -výpočet spalinových cest -autorizované měření emisí dle zákona 86/2002 sb. o ochraně ovzduší -čištění komínů.

Kominictví, komíny -kominík - revize - vložkování -čištění - stavby systémové komíny - kontroly revizní kamerou.

Kominické práce revize, opravy, vložkování - kontroly a čištění komínů -kominík.

Veškeré stavební práce ve výškách pomocí horolezecké techniky. -střechy (oprava, výměna a kladení nové střešní krytiny, čištění, nátěry, opravy a výměna klempířských prvků, instalace zábran proti ptactvu, zakrytí světlíků) -komíny (opravy, nátěry a ruční bourání komínů) -ocelové konstrukce (montáž, demontáž, nátěry konstrukcí ...

Kominické práce - sanace, asanace, měření emisí, stavba komínů. Prodej, dodávka - stavební komponenty. Měření - emise. Člen představenstva cechu kominíků ČR.

Instalace, montáž: -ústřední topení, voda, plyn -nejnovější technologie ZTI, ÚT plynoinstalace -rozvody vody v oceli, plastu, mědi i jiného materiálu -ústřední topení z plastu, oceli, mědi, podlahové topení i lokální -ústřední topení občanské vybavenosti i průmyslových objektů -technologické rozvody vody, páry, stlačeného vzduchu, ...

Práce: -vodoinstalatérské. -topenářské. -plynařské. -vložkování komínů. -ústřední vytápění.