Stavba studny není jenom o prostém vyhloubení otvoru do země. Je nutné provést další činnosti, mezi které patří práce hydrogeologa a realizace projektové dokumentace, po kterých již následuje vrtání anebo kopání studny v určitých rozměrech.

PROTECTION & CONSULTING, s.r.o.
Společnost PROTECTION & CONSULTING, s.r.o. byla založena již v červenci roku 1996. Specializujeme se na fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy. Realizace provádíme také pro firemní objekty. Fotovoltaická elektrárna sníží Vaše náklady na spotřebu elektřiny ve vaší domácnosti. Fotovoltaická elektrárna Vám ušetří až 40% nákladů za elektrickou ...
Vrtané studny Znojmo, Jižní Morava. Čištění kopaných a vrtaných studní.

Petr Janšta se zabývá vrtáním studen a studnařskými prácemi

Realizace studní (vrtaných i kopaných), vodních zdrojů hloubění, čištění, opravy, meliorace, odvodnění, budovy, sklepy, objekty, voda, kanalizace - projekce, poradenství projektová dokumentace

Poskytujeme služby v oblasti vrtání studen a další služby: - čištění kopaných a vrtaných studní - pronájem elektrocentrály - pronájem kalového čerpadla (pouze s obsluhou) - vrtné práce motorovým jamkovačem STIHL - pronájem benzínové rozbrušovačky STIHL

Řemeslnické práce: -provádění vrtaných studní do průměru 410 mm: -vrtnou soupravou WIRT na podvozku TATRA -snadno průchozí vrtnou soupravou (šíře 160 cm) na pásech -vrtání do tvrdého podloží -vrty pro tepelná čerpadla -hloubení, prohlubování a čištění studní i u starých vrtů -veškeré druhy čerpacích zkoušek a monitorování ...

MK Studny s.r.o. provádí vrtání studen a studnařské práce.

Studnařské práce: -studny dodáváme na klíč. Od vyhledání pramene přes projektovou dokumentaci, hydrogeologické vyjádření, vyřízení stavebního povolení a vlastní realizaci. -prohlubování, čištění a rekonstrukce starých studní. Hydrodynamické zkoušky: -provádíme hydrodynamické čerpací a stoupací zkoušky v různých délkách trvání. Posouzení ...

Studnařské práce. Kopané studny na klíč. Čištění, prohlubování, opravy studní.

Naše firma nabízí hydrogeologické průzkumy a posudky pro stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV) a likvidace dešťových vod. V rámci naší činnosti se realizujeme také vrtané studně na klíč, zkoušky vydatnosti studny (čerpací zkoušky) a další hydrogeologické posudky. Své služby nabízíme soukromníkům, firmám, projektantům, obcím a dalším ...

Projekční kancelář. Vodohospodářské a ekologické stavby: -poradenství, studie, projekty, inženýring, provedení, dodávky na klíč: -kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, vodovody, vodojemy, úpravny vod, skládky komunálních a průmyslových odpadů, revitalizace, manipulační a provozní řády, zachycování ropných látek, ...

Společnost Vaše studna s.r.o. se zaměřuje na budování vodojemů, vodovodního vedení, přípojek a vrtáním studen pro rodinné i rekreační domy.

Vrty od 0 do 200 m Vrtané studny s výstrojí od 110 mm do 225 mm Hydrogeologické průzkumné vrty Sanační vrty při odstraňování ekologických zátěží Vrty pro tepelná čerpadla Injektážní vrty a mikropiloty Čerpací zkoušky pro ověření kvality a vydatnosti podzemní vody Vypracování hydrogeologických posudků a projektové dokumentace pro legalizaci ...

Prodej, montáž: -čerpadla, čerpadlo - ponorná, povrchová, kalová -ruční pumpa, pumpy. Služby: -čištění studní, studně -návh a realizace - domácí vodárna.

Firma Milan Padyšák se zaměřuje na studnařské práce. Máme mnohaleté zkušenosti v tomto oboru, provádíme hloubení, také čištění, údržbu a opravy studní. Vybudujeme pro Vás novou kopanou studnu dle zadání a zajistíme také výrobu skruže vhodného průměru. V rámci našich služeb se postaráme také o potřebná stavební i jiná povolení. Studnařské práce, ...

Vrtané studny v České republice: - široké spektrum variant - vysoká kvalita, dlouhá životnost

Společnost HS geo, s.r.o. se zabývá kompletním řešením možnosti využití podzemní vody, tzn. že provádíme tzv. studny na klíč. Realizujeme různé druhy vrtů - vrtané studny, hydrogeologické, pro tepelná čerpadla, monitorovací, sanační a inženýrskogeologické vrty. Technické a strojní vybavení společnosti umožňuje provádět práce větších rozsahů na ...

Rizikové kácení, úprava, pořez stromů. -diagnostika, prořezávka -speciální fixace, mulčování -konzervace cenných a památných stromů, -ošetření, zastřešení dutin -odstraňování pařezů, sběr lesní osivo -výškové práce pomocí horolezecké techniky a studnářské práce. Studnařství, studnař.

Činnost: - vrtné práce v oboru hydrogeologie, sanační geologie a inženýrské geologie - vrtané studny - projektová dokumentace pro vrtané a kopané studny - hydrogeologické vyjádření pro infiltrační objekty určené k zasakování srážkových vod nebo přečištěných splaškových vod do horninového prostředí.

Studnařské, vrtné práce. Výstavba - studna, studny.Čištění. Stavební práce.

Likvidace ekologických havárií - geoekologické průzkumy, monitorovací systémy. Sanační práce podzemní i povrchové vody a zeminy při kontaminaci. Hluboké vrty - studny, vrty pro tepelná čerpadla. Zemní práce.

Pozemní a inženýrské práce. Studnařské práce.

Projekce, stavební činnost, komplexní práce, stavby na klíč, bytové, pozemní, inženýrské: -vrtné práce: -odvodňovací vrty, indikační vrty skládek TKO -speciální zakládání staveb -průzkum hydrogeologický, ložiskový, geologický -průzkumné vrty -pilotové základy vrtané -mikropiloty -stavba, čištění, rekonstrukce studní -sanace sesuvů svahů, ...

Trhací práce Prodej - čerpadla - vodárny Studny - hloubění - čištění.