Kolejová vozidla zahrnují motorové lokomotivy, elektrické lokomotivy, tramvaje, elektrické dopravní jednotky, vlaky, motorové vozy a další vozidla. Odborníci se postarají o jejich výrobu, případné opravy, modernizace a prodej, včetně příslušenství.

Zasielateľstvo Upratovacie služby Služby požičovní Faktoring a forfaiting Prenájom nehnuteľností Prenájom motorových vozidiel Prenájom železničných koľajových vozidiel Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Oprava motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu ...

Upratovacie práce. Lízingové služby. Prenájom hnuteľných vecí. Prenájom strojov a prístrojov. Reklamná a propagačná činnosť. Osobná doprava nespĺňajúca podmienky taxislužby. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení. Kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej ...