Neváhejte využít výrobu, prodej a servis plavidel, jako jsou klasické nafukovací čluny, kajaky, ale i větší plavidla typu motorový člun, plachetnice, remorkéry a další. Náhradní díly pro lodě nejrůznějších typů můžete koupit z první ruky přímo od výrobce.

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Montáž, opravy, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa ...

Reklamná činnosť Pohostinská činnosť Prenájom nehnuteľností Prenájom strojov a zariadení Požičiavanie športových potrieb Sprostredkovanie obchodu a služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie ubytovacích zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovanie zamestnania za úhradu Sprostredkovanie kúpy a predaja ...

Obkladanie stien Lešenárske práce Omietkárske práce Reklamné činnosti Stavba a oprava lodí Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Administratívne služby Jednoduchá drevovýroba Výroba výrobkov z plechu Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Skladovanie a uskladňovanie Čistiace a upratovacie služby Výroba ostatných ...

Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných)

Iné športové činnosti - výuka lyžovania,tenisu,plávania Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu; Veľkoobch.s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu Veľkoobchod s mliekaren. výrobkami, vajciami, olejom a tukmi Veľkoobch.s porcel.a skl.výr.tapetami,lak.nater.čist.prostr. Veľkoobch.s poľ.strojmi vrátane ...

Premietanie filmov Reklamná činnosť Prenájom automobilov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie cukrárne Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzka športových zariadení Reštauračné a hotelové služby Požičiavanie videokaziet verejnosti Činnosť týkajúca sa telesnej pohody Prenájom vodných ...

Ubytovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Výroba a predaj pekárenských výrobkov Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom vodných plavidiel a športových potrieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Obchodná činnosť a sprostr. - spotrebný a priemyselný tovar Obchodná činnosť a sprostr. - potraviny, ...

Prenájom lodí Vydávanie kníh Vydávanie novín Ubytovacie služby Prenájom lietadiel Sekretárske služby Faktoring, forfaiting Fotografické služby Sprostredkovanie reklamy Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Leasing spojený s ...