Vyberte si z bohaté nabídky hasící techniky a přístrojů a zabezpečte svůj objekt. Hasící přístroje vodní, pěnové a sněhové, hydrantové systémy, požární hadice, protipožární ucpávky a uzávěry či třeba bezpečnostní tabulky by neměly chybět v žádném stavení.

Jiří Mečíř - požární ochrana a BOZP
Firma Jiří Mečíř - PPS Liberec vám zajistí komplexní služby v oblasti PO a BOZP v budově vaší firmy, kanceláři nebo ve výrobním provozu. Provádíme preventivní požární prohlídky, vypracování dokumentace v oblastech PO a BOZP, pravidelné preventivní kontroly i školení zaměstnanců. Provozujeme rovněž eshop s produkty související s PO a BOZP.
Jiří Mečíř - požární ochrana a BOZP
TOPO CONZULT s.r.o.
Společnost TOPO CONZULT s.r.o. poskytuje kompletní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Nabízíme zpracování dokumentace BOZP a PO, školení zaměstnanců a odbornou přípravu na úseku BOZP a PO, realizaci fotoluminiscenčního značení únikových cest, získání oprávnění k řízení motorových manipulačních vozíků, odbornou přípravu pro ...
TOPO CONZULT s.r.o.
Bc. Martin Urban - HP Urban
Společnost HP URBAN pana Bc. Martina Urbana se specializuje na revize a prodej kvalitních hasicích přístrojů a hydrantů od předních výrobců. Provádí také jejich doplnění, opravy, výměny i likvidaci. Zároveň firma nabízí kontrolu podzemních a nadzemních hydrantů a tlakové zkoušky hadic. Sídlo společnosti se nachází v obci Bousov, okres Chrudim.
Bc. Martin Urban - HP Urban
PREVOS servis s.r.o. je společností specializující se na oblast požární ochrany a bezpečnosti práce v rámci České republiky. Cílem je zamezení vzniku požáru a eliminace dopadů na majetku a zdraví osob. Pomůže Vám s revizí hasících přístrojů, připravíme dokumentaci k bezpečnosti, ochraně zdraví a k požární ochraně. V případě potřeby dodá hasící ...

Činnost: - služby v oblasti BOZP a PO - odborný poradce v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

ISO 9001 Požární ochrana stavebních konstrukcí: - zvýšení požární odolnosti ocelových, železobetonových a dřevěných nosných konstrukcí až do R 180 - obvodových stěn a střech z trapézových plechů až do REI 90 - vzuchotechnického potrubí až do EI 120 - plastových suchovodů až do EI 90 - protipožární kabelové ucpávky a těsnění, prostupy ...

Poradenství a školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany - BOZP

Nabízíme komplexní služby požární ochrany. Zajišťujeme prodej, revize, plnění a servis hasicích přístrojů a hydrantů. Snažíme se na požadavky zákazníků reagovat vždy rychle a za nízké ceny.

Revize, opravy, plnění, prodej: - hasicí přístroje - revize hydrantů.

Maloobchod, prodej, servis: - vybavení pro profesionální, dobrovolné hasiče - hasicí přístroje - hydrantové systémy.

Realitní činnost: - prodej, pronájem nemovitostí.

Prodej, oprava, servis, revize: - hasící přístroje - hydranty - požární hadice, proudnice Prodej, plnění: - tlakové nádoby

Zabýváme se protipožární ochranou staveb. Vyberte si u nás nejen hasicí přístroje, ale i požární hydranty, bezpečnostní tabulky, speciální protipožární dveře, prostupy, manžety, ucpávky či mnohé jiné. Z našeho sortimentu: - hasicí přístroje, - práškový, vodní, pěnový, sněhový - hydranty, klapky - požární dveře - dřevo, kov, sklo - ...

Požární a bezpečnostní služba. Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany. Servis: - zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby k projektu - výpočty a rozmístění přenosných hasících přístrojů a hydrantů Technickoorganizační činnost v oblasti bezpečnosti práce.

Revize a kontrola hasicích přístrojů, prodej nových hasicích přístrojů - plnění a přepouštění CO2, zajištění revize hydrantů.

Oblasti činnosti: - filtrační zařízení MOLDOW - odsávací systémy Transflow - průmyslová vzduchotechnika - hasicí systémy MINIMAX - tTechnologické celky pro papírenský a tiskařský průmysl - lisy a trhače BALEMASTER ENERGOTECH – FT, s.r.o. zastupuje: - dánskou firmu MOLDOW - předního světového výrobce odprašovací techniky - ...

Služby v poskytování bezpečnosti práce: - poskytování odborných seminářů - školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při práci - odborný audit dle požadavků BOZP

Služby - koordinátor BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi.

Kompletní servis v oblasti požární ochrany a BOZP: - hasicí přístroje - revize, servis, prodej a montáž, přenosných, pojízdných, automatických a stabilních hasicích zařízení - hydranty - revize, servis, prodej a montáž, vnitřních a venkovních hydrantů - protipožární klapky - revize, servis, prodej a montáž protipožárních klapek - ...

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana - školení o BOZP zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a ostatních osob - zpracování návodů, metodických pokynů, podkladů pro činnost, formulářů a zavedení evidence - pomoc při zajišťování povinností v oblasti BOZP - kompletní zajišťování činnosti - vykonávání funkce technika BOZP pro ...

Činnost: - služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - služby v oblasti požární ochrany - PO a BOZP Prodej: - hasící přístroje - požární hadice - ochranné pracovní prostředky

Montáž - protipožární zabezpečení staveb Topenářství Montáž - centrální vysavače Vodoinstalatérství

Koordinace BOZP - systémy řízení - bezpečnost práce - požární ochrana - ochrana životního prostředí - revize a kontroly

Maloobchod, prodej, oprava, servis, revize: -hasící přístroje