Na výrobu, prodej a případný servis pohonné techniky, jako jsou spalovací motory, elektromotory, elektromechanické pohony, pneumatické a hydraulické systémy se specializují české i zahraniční firmy, které dále nabízí i příbuzné strojní součásti.

Odťahová služba Spracovanie údajov Predaj motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prípravné práce k realizácii stavby Skladovacie služby s výnimkou verejného skladu Nákup a predaj hotových jedál bez ich prípravy Výroba, oprava a úprava zdravotníckych ...

Fotografické služby Pohostinská činnosť Prevádzkovanie verejných WC Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie služby Reklamné a propagačné činnosti Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prevádzkovanie športových zariadení Ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Prevádzkovanie ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

Spracovanie dát Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a školení Maloobchod s výpočtovou technikou Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí Inžinierske činnosti a súvisiace technické ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Počítačové služby Sprostredkovanie výroby Maloobchod a veľkoobchod Výroba pecí na tuhé palivo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba čistiarní odpadových vôd Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Projektovanie a konštruovanie ...

Kovoobrábanie Výroba nástrojov Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod/ Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Prieskum trhu Prenájom automobilov Počítačové služby Vedenie účtovníctva Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností s ...

Výskum a vývoj Konštruktérske práce Výroba transformátorov Sprostredkovateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Montáž a údržba elektrických strojov a prístrojov Inžinierska činnosť /okrem vybraných činnosti vo výstavbe/

Kovovýroba Skladovanie Výskum trhu Reklamné činnosti Sťahovacie služby Montáž autodoplnkov Faktoring a forfaiting Predaj mazív a olejov Predaj pohonných hmôt Leasing strojov a zariadení Demolačné a búracie práce Poriadanie výstav a veľtrhov Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie odťahovej služby Leasing ...

Kovovýroba Mechanická ochrana rastlín Poradenstvo v oblasti stavebníctva Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Práce s poľnohospodárskymi mechanizmami Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom Maloobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť ...

Sprostredkovanie obchodu Maloobchod s rozličným tovarom v rozahu voľných živností Veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností Poradenská a konzultačná činnosť v hutníckej a strojárskej výrobe Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi /okrem nebezpečných/ Kovovýroba - výroba výrobkov z neželezných kovov /okremvýroby ...

Spracovanie dát Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Reklamná a propagačná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Kopírovacia služba vrátane viazania hrebeňovou väzbou Výroba ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Reklamné činnosti Zásielkový predaj Prenájom hnuteľných vecí Spracovanie webových stránok Výroba kancelárskych strojov Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Výroba elektrických zariadení Výroba neelektrických zariadení Výroba elektrických ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výroba elektromotorov, ...

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v ...

Zámočníctvo Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení Maloobchod mimo riadnej predajne so zmiešaným tovarom Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Predaj na ...

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení Prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov Opravy a údržba elektrických strojov a ...

Výroba strojárskych výrobkov Podnikatelské poradenstvo v oblasti strojárstva Nákup a predaj strojárskych výrobkov a služieb Sprostredkovanie obchodu a služieb a výroby mimo činností vyžadujúcich osobitné povolenie

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických ...

Upratovacie služby Výroba elektrických zariadení Výroba rozvádzačov, batérií, káblov, vodičov a televíznych antén Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom

Murárske práce Reklamné činnosti Marketing a manažment Administratívne práce Grafické a kresličské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Organizačné zabezpečenie dokumentov v oblasti ...