Plechovky, konzervy ale i sudy či nádrže lze zařadit mezi kovové obaly. Výroba a prodej kovových obalů najde využití nejenom v oblasti potravinářského průmyslu, ale také jako obaly pro různé výrobky z ropy, a to jak sypké, tak tekuté či pevné konzistence.

Skladovacie služby Marketingové a reklamné činnosti Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba obalov a obalových materiálov Činnosť organizačného a ekonomického poradcu Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na ...

Tlač novín Predaj na trhoch Spracovanie medu Donášková služba. Zámočnícke práce. Realitná kancelária. Sprostredkovanie obchodu Iný maloobchod mimo predajne Reklamno propagačné služby. Upratovacie a čistiace práce. Maliarske a natieračské práce. Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom Prípravné a demolačné práce na ...

Prevádzkovanie neverejného skladu Prenájom strojov, zariadení a nástrojov Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Organizovanie kurzov v oblasti výpočtovej techniky Výroba keramických výrobkov pre technické účely Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Nakladanie s ...

Fotografické služby Kopírovanie kľúčov Výroba drevených obalov Prenájom motorových vozidiel Výroba nealkoholických nápojov Ambulantný predaj a predaj na trhoch Výroba hroznového a ovocného vína Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Výroba drobných obalov z ľahkých ...

Manažment Predaj áut Potlač plechov Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Nákup a predaj nehnuteľností Recyklovanie kovového odpadu a šrotu Výroba obalov a častí obalov z plastu Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov Výroba sklenených obalových materiálov Podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom Výroba drobných kovových ...

Sprostredkovanie obchodu. Prenájom hnuteľných vecí Predaj hasiacích prístrojov a príslušenstva Obrábanie kovov, stavebno - zámočnické práce. Kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístr.kontr.hydrantov Obchodná činnosť: potraviny, elektrotechnika, želez.tovar, textil, odevy, obuv, stavebný materiál, motorové vozidlá.

Sklenárske práce Montáž sadrokartónu Pomocné stavebné práce Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Montážne a inštalatérske práce Zámočnícke a zváračské práce Predaj na trhoch, ambulantný predaj Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Maloobchod: potraviny, poľnohospodárske produkty, mäso, mäsové výrobky, ovocie, zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, drevo, výrobky z dreva, rudy, pohonné hmoty, nerastné suroviny, kovy, hutnícke výrobky, nábytok, elektronika, výpočtová technika, obuv, športové potreby, obrábacie stroje, železiarsky tovar, kozmetika, konfekcia, textil, ...

Akvizičná činnosť. Zámočnícke a zváračské práce. Nákup a predaj potravinárskeho, priemyselného a spotrebného tovaru.

Zásielkový predaj Lesingová činnosť Prenájom zariadení Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba zámkov a kovania Demolácie a zemné práce Prípravné prace pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prieskumné a podzemné práce Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch triedy A E1.1 ...

Rekonštrukcie, servis hydraulických hadíc Výroba a montáž hydraulických agregátov Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Výroba drôtených výrobkov (pletivo, siete) Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu Výroba drobných kovových obalov (plechovice, tuby ) Montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení Montáž, rekonštrukcie, ...

Opravy karosérií Reklamná činnosť Zámočnícke práce Sprostredkovanie obchodu v podnikanej oblasti Údržba a oprava motorových vozidel a motocyklov Maloobchod s potravinami, mäsom a mäsovými výrobkami, ovocím a zeleninou, alko a nealko nápojmi, tabakovými výrobkami, kozmetikou, čistiacími a pracími prostriedkami, odevmi, obuvou, nábytkom, ...

Záložne Čalúnnictvo Nechtový dizajn Baliace činnosti Výroba cestovín Finančný leasing Odťahová služba Upratovacie práce Asfaltérske práce Lešenárske práce Omietkárske práce Spracovanie údajov Výroba bižutérie Zváračské práce Fotografické služby Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Montáž sadrokartónu Vedenie ...

Inžinierska činnosť vo výstavbe Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby Výroba neželezných kovov a ich hutníckych výrobkov Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Výroba drobných kovových obalov a drobného kovového tovaru Veľkoobch.a ...

Pílenie, hobľovanie, brúsenie, frézovanie, drážkovanie a impregnácia dreva Výroba bicyklov, vozíkov pre invalidov a nemotorových dopravných prostriedkov Veľkoobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností Výroba a montáž elektrických zariadení mimo vyhradených elektrických zariadení Vypracovanie dokumentácie a projektu ...

Kovov, novín, obalov z dreva, papiera a lepenky Spracovanie údajov Výroba web stránok Predaj na trhových miestach Výroba výrobkov, doplnkov a Podomový a zásielkový predaj nahraných nosičov záznamu zvuku Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Prevádzkovanie športových zariadení a Vydavateľská činnosť ...

Kovoobrábanie Zámočnícke práce Reklamná a propagačná činnosť Výroba píliarska a impregnácia dreva Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Brúsenie a oprava rezných a obrábacích nástrojov Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, plastu a kovov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností

Výroba vína Baliace činnosti Výroba cestovín Demolačné práce Finančný leasing Zváračské práce Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Výroba drevených obalov Zemné a výkopové práce Prípravné práce pre stavbu Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Výroba nealkoholických ...

Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov,koktailov,piva,vína a destilátov Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál Zámočníctvo Omietkárske práce Predaj v stánkoch na trhoch Sprostredkovanie obchodu a ...

Kovoobrábanie Maloobchod s odevmi Maloobchod s textilom Pozemné a inžinierské stavby Reklamná a propagačná činnosť Vykonávanie priemyselných stavieb Maloobchod s obuvou a koženým tovarom Predaj dvojstopových motorových vozidel Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Maloobchod s kozmetickými výrobkami,drogéria Predaj sučiastok a ...

Kovoobrábanie Kovoobrábanie Zámočnícke práce Inžinierska činnosť Pomocné stavebné práce Maliarske a natieračske práce Sprostredkovateľská činnosť Údržba a oprava motorových vozidiel Výroba nádrží,zásobníkov a kontajnerov Montážne práce, frézovanie, sústruženie Výroba kovových konštrukcií a ich častí Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu ...

Fotokopírovanie Demolácia a zemné práce Výroba výrobkov z textilu Prípravné práce pre stavbu Vykonávanie podlahárskych prác Dodávka a montáž okien a dverí Oprava obuvi a kožených výrobkov Výroba betónových kamenárskych výrobkov Sprostredkovanie v obchode, výrobe a službách Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov Ubytovacie ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Zváračské práce Poradenstvo v oblasti zvárania Sprostredkovanie obchodu a služieb Školiaca činnosť v oblasti zvárania Výroba a montáž oceľových konštrukcií Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Stavba budov Upratovacie práce Demolácia a zemné práce Podnikatelské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Prieskumné a podzemné práce Pozemné a inžinierské stavby Sprostredkovateľská činnosť Spracovanie a povrchová úprava kovov Výroba drobných obalov z ľahkých kovov Maliarske, natieračské a sklenárske práce Vykonávanie bytových a ...

Demolácia a zemné práce Výroba výrobkov z plastov Výroba výrobkov z dreva (neremeselná) Prenájom stavebných strojov a zariadení Montáž vzduchotechniky a klimatizácie /ELI/ Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy Prípravné práce pre stavbu Pomocné stavebné práce Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Prenájom ...