Plechovky, konzervy ale i sudy či nádrže lze zařadit mezi kovové obaly. Výroba a prodej kovových obalů najde využití nejenom v oblasti potravinářského průmyslu, ale také jako obaly pro různé výrobky z ropy, a to jak sypké, tak tekuté či pevné konzistence.

Montáž žalúií Upratovacie práce Asfaltérské práce Prevádzkovania solária (nie na liečebné účely) Obch.čin.a sprostedkovanie - ovocia-zeleniny a kvetov Obch.čin.a sprostr.-novín,časopisov,bytových doplnkov Obch.čin.a spostr.-odevov,textilu,obuvi,výrobkov z kože Obch.čin.a sprostr.-autosúčiastok,byciklov,farby a laky Staviteľ - vykonávanie ...

Kovoobrábanie zámočnícke práce výroba zámkov a kovaní povrchové zušlachťovanie kovov veľkoobchodný a maloobchodný nákup a predaj a sprostredkovanie strojov,prístrojov a ich častí a súčastí, hutníckych výrobkov, výrobkov textilného a drevospracujúceho priemyslu,kovov,výrobkov papiernického, elektrotechnického a chemického priemyslu, drevo, ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamné činnosti Zváračské práce Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Zušľachťovanie kovov Povrchová úprava kovov Výroba tovaru z plastov Podnikateľské poradenstvo Podnikateľské poradenstvo Výroba prívesov a návesov Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Výroba iného kovového ...

Prevádzkovanie hracích nevýherných automatov, biliardových stolov, music boxov, video automatov Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, kurzov, seminárov a školení Prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom) Nákladná cestná doprava vykonávaná ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Vydavateľská činnosť Požičiavanie videokaziet Podnikateľské poradenstvo Prenájom odstavných plôch Skladovanie a uskladňovanie Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba kovových konštrukcií Poskytovanie služieb cez ...

Viazanie železa Kováčske práce Oprava karosérií Lakírnické práce Omietkárske práce Zváračské práce Kopírovacie služby Obkladačské práce Fotografické služby Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Vedenie motorového vozidla Zhotovovanie videozáznamov Čistiace a upratovacie práce Výroba drobných kovových ...

Klampiarstvo Zámočníctvo Výroba a predaj výrobkov z plechu

Kúrenárske práce Povrchová úprava kovov Vodoinštalatérske práce Výroba kovových konštrukcií Výroba účelových zariadení a strojov Obchodná a sprostredkovateľská činnosť Výroba strojov pre potravinársky priemysel Výroba nástrojov,drobných kovových obalov Výroba a montáž poľnohospodárskej techniky Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie ...

Výroba malty Výroba betónu Výroba píliarská Sprostredkovanie obchodu Výroba drevených obalov Výroba zámkov a kovaní Demolácia a zemné práce Pomocné práce v stavebníctve Vykonávanie dopravných stavieb Výroba drobných kovových obalov Výroba stavebných prvkov zo sádry Obchodná činnosť so stavebnými strojmi Obchodná činnosť so strojmi pre ...

Ubytovanie Odevná výroba Finančný leasing Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Výroba drobných kovových obalov Kancelárske a sekretárske služby Kopírovacie a rozmnožovacie služby Výroba kovových konštrukcií a ...

Kovoobrábanie Nástrojárstvo Výroba drobných kovových obalov Montáž strojov okrem elektro častí Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba kovových konštrukcií a ich častí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, ...

Ubytovanie Výroba obuvi Čalúnnictvo Výroba krmív Tkanie textílií Fotografické služby Pohostinská činnosť Výroba drevených obalov Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Neverejná cestná osobná doprava Poskytovanie služieb cez internet Reklamná a propagačná činnosť Výroba drobných kovových obalov Výroba drobných ...

Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Tvarovanie a valcovanie železa a ocele za studena Výroba drobných kovových obalov, upínadiel a reťazí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výroba predvalkov, plechu, drôtu, profilov a iné hutnícke spracovanie železa a ocele Poskytovanie prác a služieb súvisiacich s poľnohospodárskou ...

Výroba obuvi Čalúnnictvo Baliace činnosti Finančný leasing Upratovacie práce Reklamné činnosti Faktoring a forfating Fotografické služby Výroba hier a hračiek Vydavateľské činnosti Výroba tovaru z plastov Demolácia a zemné práce Výroba drevených výrobkov Prípravné práce pre stavbu Výroba textilných výrobkov Vedľajšia činnosť v ...

Zváračské práce Vedenie motorového vozidla Oprava poľnohospodárskych strojov Sprostredkovanie obchodu a služieb Oprava a lisovanie koncoviek tlakových hadíc Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Výroba a predaj smútočných potrieb a textilného tovaru Oprava nahradných dielov motrových vozidiel a umývacích zariadení Nákladná cestná ...

Zemné práce Zámočníctvo Omietkarske práce Upratovacie práce Asfaltérske práce Vedenie motorového vozidla Realizácisa sadových úprav Prenájom strojov a zariadení Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Zváracie, rezacie a nastreľovacie práce Pokládka optických a metalických ...

Ubytovacie služby Prenájom hnuteľného majetku Výroba drobných kovových obalov Demolačné, zemné a výkopové práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Pomocné stavebné, natieračské, maliarske práce Sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy a výroby Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom ...

Výroba krmív Čistenie budov Obrábanie kovov Baliace činnosti Piliarska výroba Demolačné práce Výroba svietidiel Inzertná činnosť Zváračské práce Zámočnícka výroba Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Pomocné stavebné práce Výroba drevených obalov Podnikateľské poradenstvo Podnikateľské poradenstvo Výroba pletených ...

Automatizované spracovanie údajov Výroba odevov a odevných doplnkov Záhradnícke a sadovnícke úpravy Údržba počítačových programov Betonárske a železobetonárske práce Poskytovanie služieb v oblasti internetu Obchodná činnosť s výpočtovou technikou Maliarske, natieračské a sklenárske práce Reklamná, propagačná a inzertná ...

Výroba celulózy a papiera Výroba výrobkov z papiera Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Obchodná činn. nákup a predaj spotrebného továru Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Výroba plastových okien, dverí,stien,plastových výliskov ...

Výroba kovových konštrukcií a ich častí Výroba a oprava bicyklov a športového tovaru Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu a zvuku Mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe Dokončovacie stavebné práce pri ...

Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Sprostredkovanie obchodu a služieb Zámočnícke a zváračské práce Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Montáž a servis vzduchotechnických zariadení a rozvodov bez zásahu do elektrických častí

Kovoobrábanie Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Výroba a oprava točivých strojov Zámočnícke a zváračské práce Výroba,nákup a predaj kovových výrobkov Výroba,nákup a predaj drevených výrobkov Predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary) Podnikatelské poradenstvo v oblasti strojárenskej výroby Výroba platní, fólií, hadíc, ...

Zámočníctvo Výroba gumenných O - krúžkov a manžiet Oprava poľnohospodárskych strojov a hydraul.zariadení

Upratovacie práce Reklamné činnosti Vydavateľské činnosti Výroba tovaru z plastov Výroba a predaj suvenírov Výroba drevených výrobkov Výskum trhu a verejnej mienky Výroba nábytku (neremeselná) Výroba čalúnených výrobkov Požičiavanie, distribúcia videa Výroba tovaru z papiera a lepenky Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba odevov a ...