Kromě klasických pohonných hmot jako je benzín a motorová nafta se začínají hojně používat i alternativní paliva, jako je vodík, zemní plyn, dále propan-butan nebo letecký petrolej. Bezpečné pohonné hmoty jsou k zakoupení na benzinových stanicích.

Záložňa Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a biliardových stolov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj na priamu konzumáciu ...

Maloobchod s hodinami a výrobkami z drahých kovov Sprostredkovanie opráv hodín a výrobkov zo zlata Inzertná služba spojená s propagáciou a reklamou Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj Prekladištia nákladov; Skladovanie v rozsahu voľných živností Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču - počítačova grafika Upratovanie bytových ...

Predaj motorových vozidiel / nových aj ojazdených /. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Predaj pohonných látok, olejov, mazív a propán butanu. Výroba a spracovanie medu a ostatných včelích produktov. Výroba sklenených výrobkov v rozsahu voľných živností. Čistenie kobercov a šatstva v rozsahu voľných živností. Organizovanie a ...

Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu Požičiavanie športových potrieb Predaj jedov a žieravín v maloobchode Oprava a údržba elektroinštalácií automobilov Prenájom motorových vozidiel /leasingový spôsob/ Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti ...

Poradenská činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchodný a veľkoobchodný predaj motorových palív Obchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných Pneuservis - oprava pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies Predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v ...

Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie autoumyvárne Prenájom motorových vozidiel Ubytovacie služby /v rozsahu voľných živností/ Výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača Prenájom technických zariadení s ...

Prenájom hnuteľných vecí. Prevádzkovanie autoumyvárne. Čistiace a upratovacie služby. Reklamná a propagačná činnosť. Predaj jedov a žieravín v maloobchode. Prevádzkovanie čerpacej stanice pohonných hmôt. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Pohostinská činnosť a výroba hotových ...

Záložňa Sušenie dreva Vedenie účtovníctva Predaj nápojov na priamu konzumáciu Pilčícke práce a približovanie dreva Opravy a servis cestných motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel - autopožičovňa Prenájom stavebných a dopravných strojov a zariadení Demolácie, búracie práce , výkopové a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti Predaj ...

Marketing Prieskum trhu Kovoobrábanie Zámočníctvo Baliace činnosti Upratovacie práce Upratovacie služby Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Administratívne práce Brúsenie a leštenie kovov Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické a organizačné poradenstvo Rozpočtové práce a kalkulácia ...

Autopožičovňa. Upratovacie služby. Faktoring a forfaiting. Pohostinská činnosť. Vedenie účtovníctva. Prenájom nehnuteľností. Prenájom motorových vozidiel. Prieskum trhu a verejnej mienky. Automatizované spracovanie dát. Prevádzka športových zariadení. Reklamná a propagačná činnosť. Kancelárske a sekretárske služby. Prevádzkovanie ...

Zváračské práce Búracie a zemné práce Prevádzkovanie autoškoly v rozsahu: - vykonávanie výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá na skupinu B - vykonávanie doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení na skupinu B Odťahová služba - autotransport Reklamná a ...

Faktoring. Forfaiting. Prieskum trhu. Inzertné služby. Upratovacie práce. Leasingové služby. Pohostinská činnosť. Administratívne práce. Sprostredkovanie obchodu. Prenájom nehnuteľností. Sprostredkovanie služieb. Prenájom hnuteľných vecí. Prenájom motorových vozidiel. Organizovanie výstav a veľtrhov. Reklamná a propagačná ...

Ubytovacie služby Leasingová činnosť Pohostinská činnosť Čistiace a upratovacie práce Prenájom strojov a prístrojov Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným ...

Garfický dizajn. Lakovacie práce. Vedenie účtovníctva. Zemné výkopové práce. Pomocné stavebné práce. Prenájom motorových vozidiel. Výroba keramických výrobkov. Čistiace a upratovacie práce. Čistenie a drenáž staveniska. Maliarske a natieračské práce. Reklamná a propagačná činnosť. Výroba, oprava a prenájom bicyklov. Činnosť účtovných a ...

Upratovacie služby Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Prevádzkovanie autoumyvárne Údržba ciest a komunikácií Prieskum trhu a verejnej mienky Manipulácia s tovarom - prekládka Nákup a predaj motorových vozidiel Práce so špeciálnymi mechanizmami Kopírovacia a fotografická činnosť Zemné, búračské, výkopové práce Organizovanie ...

Odťahovacia služba Vedenie účtovníctva Prenájom áut, motocyklov Opravy motorových vozidiel Sprostredkovanie predaja motorových vozidiel Predaj na priamu konzumáciu vína, čapovaného piva, alkoholických a nealkoholických nápojov, destilátov, tabakových výrobkov, sezónnych jedál a doplnkového tovaru. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo ...

Sprostredkovanie obchodu Predaj jedov v maloobchode Čistiace a upratovacie služby Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Maloobchodný predaj pohonných hmôt, olejov a mazadiel. Predaj sučiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidiel. Obchodná činnosť so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností. Poskytovanie ...

Vedenie účtovníctva. Predaj motorových vozidel. Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Inžinierska činnosť v stavebníctve Prípravné práce k realizácii stavby Predaj jedov a žieravín v maloobchode. Obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Predaj jedov v maloobchode Vedenie účtovnej evidencie Prevádzkovanie autoumyvárne Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie športových podujatí Maloobchodný predaj pohonných hmôt Administratívne práce a kopírovacie služby Ubytovacie služby v ...

Prenájom hnuteľných vecí Veľkoobchod a maloobchod s drevom Služby súvisiace s poľovníctvom Maloobchodný predaj pohonných hmôt Oprava a údržba motorových vozidiel Vykonávanie zemných prác so strojmi Činnosť vykonávaná banským spôsobom Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Spracovanie drevnej hmoty - píliarská výroba Prenájom nehnuteľností ...

Záložňa Autoumyváreň Odťahová služba Ubytovacie služby Sprostredkovanie obchodu Oprava automobilov - autoelektriky Reklamná a propagačná činnosť Predaj jedov a žieravín v maloobchode Požičovňa motorových vozidiel, motocyklov, lodí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Maloobchod tovaru každého druhu okrem viaz. a konces. ...

Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Sprostredkovateľská činnosť Nákup a predaj pohonných hmôt Prevádzkovanie čerpacích staníc Výroba odevov a odevných doplnkov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Plnenie detských balónov héliom 4-6 Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov Maliarske, natieračské, sklenárske práce Vykonávanie montáže plynových zariadení Demolácia a zemné práce bez použitia trhavín Nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného

Prevádzkovanie čerpacej stanice. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej prevádzky v rozsahu voľnej živnosti.

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane ...