Kromě klasických pohonných hmot jako je benzín a motorová nafta se začínají hojně používat i alternativní paliva, jako je vodík, zemní plyn, dále propan-butan nebo letecký petrolej. Bezpečné pohonné hmoty jsou k zakoupení na benzinových stanicích.

Montáž plastových okien, dverí, motáž žalúzií, montáž nábytku Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie Upratovacie práce, čistiace práce, okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy Predaj na ...

Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť, organizovanie výstav Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Polygrafická výroba, sadzba a ...

Masérske služby Upratovacie práce Marketing - prieskum trhu Organizačné a ekonomické poradenstvo Prevádzkovanie fitnesscentra, solária, sauny Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj pohonných hmôt - maloobchod a ...

Nákup a predaj pohonných hmôt - prevádzkovanie čerpacích staníc Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prieskum trhu Leasingová činnosť Factoring a forfaiting Pohostinská činnosť Prevádzkovanie parkovísk Čistiace a upratovacie práce Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie čerpacej stanice Maloobchodný predaj pohonných hmôt Požičiavanie osobných motorových vozidiel Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Poradenská činnosť v rozsahu ...

Sprostredkovanie obchodu Prevádzkovanie autoumyvárne Prevádzkovanie čerpacej stanice pohonných hmôt Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkooobchod Reklamné a marketingové služby Prenájom motorových vozidiel Prenájom hnuteľných vecí Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Administratívne ...

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Prevádzkovanie čerpacích staníc pohonných hmôt Prevádzkovanie automatických umývačiek motorových vozidiel Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na ...

Sťahovacie služby Vedenie účtovníctva Predaj pohonných hmôt Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej ...

Prevádzkovanie autoumyvární Upratovacie a čistiace práce Nákup a predaj pohonných hmôt Mechanické povrchové úpravy kovov pieskovaním Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho ...

Očná optika Kresličské práce Kľúčová služba Reklamná činnosť Krajčírske služby Prenájom priestorov Fotografické služby Drogistická živnosť Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Personálne poradenstvo Fotokopírovacia služba Prieskum trhu, marketing Mäsiarstvo a údenárstvo Servis športových potrieb Výroba mliečnych výrobkov Montáž ...

Správa trhových miest Údržba a čistenie kanalizácie Čistenie a údržba komunikácií Nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazív Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Montáž a údržba zvislého dopravného značenia Údržba zelene, záhradnícke a sadovnícke práce Prenájom strojov, dopravných prostriedkov a zariadení Zber, odvoz a ...

Administratívne práce Čistiace a upratovacie práce Prevádzkovanie umývacej linky Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie čerpacej stanice Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchodný predaj pohonných látok Tvorba cien a rozpočtov v stavebníctve Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné ...

Zváračstvo Čalúnnictvo Lakovnícke práce Upratovacie práce Odťahovacia služba Fotografické služby Nákup a predaj zvierat Opravy motorových vozidiel Prevádzkovanie autoumyvárne Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Nákup a predaj pohonných hmôt Poradenská činnosť v oblasti motorizmu Predaj, prenájom, kúpa motorových ...

Sprostredkovanie obchodu Prevádzkovanie autoumyvárne Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Prevádzkovanie čerpacej stanice pohonných hmôt - maloobchodný predaj pohonných látok Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom ...

Skladovanie Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Maloobchodný predaj pohonných hmôt Prevádzkovanie športových zariadení Prenájom strojov, prístrojov a nástrojov Sprostredkovanie obchodu, služieb a ...

Kúpa pohonných hmôt, palív a mazív na účely ich predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Prieskum trhu Faktoring a forfaiting Počítačová ...

Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Organizovanie športových podujatí a turnajov Prieskum trhu a verejnej mienky Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie čerpacej stanice pohonných hmôt Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...

Špedícia Skladovanie Zasielateľstvo Prenájom hnuteľných vecí Prenájom dopravných prostriedkov Sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie čerpacej stanice - maloobchodný predaj pohonných látok Podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej ...

Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti Nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti a maloobchodného predaja doplnkového sortimentu, súvisiaceho s prevádzkou ...

Masérske služby Geodetické práce Kopírovacie služby Vodoinštalatérstvo Mediálne poradenstvo Plynoinštalatérstvo Správa registratúry Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Elektroinštalatérstvo Oprava plynospotrebičov Sťahovanie (bez dopravy) Opravy zdvíhacích zariadení Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu ...

Prenájom dopravných prostriedkov Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba, montáž, opravy a údržba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Pohostinská činnosť Prevádzkovanie cestovnej agentúry Poradenstvo v oblasti vnútrozemskej plavby Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností Nákup a predaj pohonných hmôt v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a dopravy v rozsahu voľnej ...

Demolácie Výroba reklamy Izolácie proti vode Komisionálny predaj Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Obchod s drevom a rezivom Prenájom nehnuteľností Úprava a údržba zelene Prenájom leteckej techniky Prenájom hnuteľných vecí Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Automatizované ...

Reklamná činnosť Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Skladovanie /okrem prevádzkovania verejných skladov/ Vzdelávacia činnosť v oblasti prevádzky olejov ...

Maliarske práce Obkladačské práce Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Montáž okien a dverí Zemné a výkopové práce Pokládka zámkovej dlažby Prevádzkovanie autoumyvárky Čistiace a upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Záhradnícke a sadovnícke práce Rozpočtové práce v stavebníctve Sprostredkovanie nákupu a predaja ...