Kromě klasických pohonných hmot jako je benzín a motorová nafta se začínají hojně používat i alternativní paliva, jako je vodík, zemní plyn, dále propan-butan nebo letecký petrolej. Bezpečné pohonné hmoty jsou k zakoupení na benzinových stanicích.

Podnikatelské poradenstvo Výskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a školení Maloobchodný predaj pohonných hmôt Sprostredkovanie obchodu - palivá, rudy, kovy, technické chemikálie, drevo, stavebný materiál, stroje a zariadenia, lode, lietadlá, nábytok, zariadenia a predmety pre domácnosťželeziarský tovar, textil, odevy, obuv, kožený ...

Prenájom strojov,prístrojov, nástrojov a zariadení: stavebného, dopravného, drevoobrábacieho, kovoobrábacieho charakteru, kancelárskej a výpočtovej techniky vrátane príslušenstva a náhradných dielov, skladovacích a demolačných strojov a zariadení Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba drevených obalov Podnikateľské ...

Prieskum trhu Maliarske práce Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Publikačná činnosť Výstavnícka činnosť Búracie a zemné práce Sprostredkovanie dopravy Zoznamovacia koncelária Upratovacie a čistiace práce Vybavovanie colných formalít Sprostredkovanie obchodu, služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizovanie kurzov, školení a ...

Predaj pohonných hmôt. Sprostredkovanie obchodu. Veľkoobchod a maloobchod: stavebné stroje, traktory, špeciálne mechanizmy, náhradné diely, hydraulické prvky a ich súčasti, stavebný materiál, poľnohospodárske produkty, potraviny. hutný materiál,elektronika, železiarsky tovar, drobéria, obuv, sklo, porcelán, papiernictvo. Prenájom strojov a ...

Výroba výrobkov z dreva v rozsahu voľných živností Prevádzkovanie ubytovacích zariadení v rozsahu voľných živností Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariad. s kapacitou do 10 lôžok Výroba ...

Colná deklarácia Sprostredkovanie obchodu Výroba iných výrobkov z dreva Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Predaj sučiastok a prísluš. dvojstop. motorových vozidel Iný veľkoobchod-súčiast. a príslušenstvo motor. vozidiel. Predaj, údržba a oprava motor.vozidel;predaj pohonných hmôt Výroba potravinárskych koncentrátov a i. upravených ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Skladovacia činnosť Služby umývania áut Inzertná a propagačná činnosť Čistenie budov a upratovacie práce Prevádzkovanie čerpacej stanice PHM Prenájom motorových a nemotorových vozidiel Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Uskutočňovanie jednoduchých ...

Zberná služba Finančný leasing Faktoring a forfaiting Zemné práce a demolácie Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Čistenie budov a upratovacie práce Práčovnícke a čistiarenské služby Maliarske, natieračské a sklenárske práce Agentúrna činnosť v rámci ...

Marketing Faktoring a forfaiting Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo Činnosť účtovných poradcov Vykonávanie priemyselných stavieb Činnosti v oblasti nehnuteľností Veľkoobchod a maloobchod- kozmetika Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Veľkoobchod a maloobchod- tovar pre ...

Ambulantný predaj Odťahová služba Poradenské služby Činnosť športovej agentúry Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie športovej činnosti Reklamná a propagačná činnosť Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchodný predaj pohonných hmôt Údržba a oprava motorových vozidiel Stavba a prestavba motorových ...

Výroba drevených obalov Výroba textilného tovaru Výroba športového tovaru Prenájom motorových vozidiel Reklamná činnosť, marketing Upratovacie a čistiace práce Grafické a kresličské práce Správa počítačových sietí Finančný a operatívny leasing Služby súvisiace s databázami Výroba nealkoholických nápojov Viazanie a konečná úprava ...

Predaj na trhoch Zásielkový predaj Výroba ovocného vína Výroba hroznového vína Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod mimo riadnej predajne Podávanie jedál /bez prípravy/ Výroba ovocných a zeleninových nápojov Výroba nedestilovaných kvasených nápojov Maloobchodný a veľkoobchodný predaj pohonných hmôt Výroba ...

Nákup, predaj a Sprostredkovanie obchodu - prevádzkovanie športových zariadení a Pohostinská činnosť Závodné stravovanie Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach - maliarske, natieračské, sklenárske práce, spoločenských, kultúrnych, športových podujatí, tanečných zábav, diskoték, filmových, divadelných, audiovizuálnych, cirkusových a ...

Faktoring Forfaiting Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií, izolácií proti chemickým vplyvom - špeciálne obklady a dlažby, izolácií proti ropným produktom, tlak. vode, zemnej vlhkosti, izolácií striech - zatvárané strechy, proti radónu, izolácií skladiek odpadu Vedenie účtovníctva Maloobchod s uvedenými tovarmi Sprostredkovateľská ...

Finančný leasing Oprava karosérií Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie dopravy Prenájom nehnuteľností Podnikateľské poradenstvo Skladovanie a uskladňovanie Komisionálny predaj a nákup Prestavby vozidiel a autobusov Umývanie motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie odťahovej služby Neverejná cestná osobná ...

Skladovanie Prieskum trhu Zásielkový predaj Kopírovacie služby Faktoring a forfaiting Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Administratívne služby Sprostredkovanie dopravy Vydavateľská činnosť Colno-deklaračné služby Technik požiarnej ochrany Poskytovanie colných záruk Vývoj propramového vybavenia Sprostredkovateľská ...

Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu Inžinierska činnosť vo výstavbe Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Montáž meracej a regulačnej techniky Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom strojov,prístrojov a nástrojov Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Zasielateľstvo Pohostinská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovanie zasielateľstva Maloobchodný predaj pohonných hmôt Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Protektorovanie a prestavba gumových pneumatík Veľkoobchod s horeuvedenými predmetmi podnikania Nákup a predaj osobných a nákladných automobilov Prevádzkovanie závodu na ...

Faktoring a forfaiting Sprostredkovateľská činnosť Finančný a operatívny prenájom Čistenie budov, upratovacie práce Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu Maloobchod a veľkoobchod - ropné produkty /pohonné hmoty, mazivá, oleje/, výrobky z čiernej a farebnej metalurgie, ...

Údržba a oprava motorových vozidel Maloobchodný predaj pohonných látok Maloobchod vyplývajúci z veľkoobchodu Veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami Maloobchod s použitým tovarom v predajniach Prenájom automobilov a prípojných vozidiel Veľkoobchod so strojmi technickými potrebami Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi Veľkoobch.so ...

Výroba konfekcie Podlahárske práce Montáž sadrokartónu Prípravné práce pre stavbu Klampiarske a pokrývačské práce Prenájom automobilov , požičovňa Sprostredkovanie výroby , obchodu a služieb Tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia Výroba kovových konštrukcií a ich častí Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich ...

Upratovacie práce Reklamné činnosti Zásielkový predaj Skladovacia činnosť Faktoring a forfaiting Počítačové služby Prevádzkovanie strelnice Podnikateľské poradenstvo Prípravne práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Leasing spojený s financovaním Organizovanie kurzov a školení Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchodná a ...

Zemiakov Veľkoobchod a Reklamná činnosť strojov a mechanizmov - ubytovacie zariadenia dopravných prostriedkov - služby pre rastlinnú a - výroba hotových krmív Sprostredkovateľská činnosť - spracovanie ovocia, zeleniny a - spracovanie rastlinných olejov - predaj pohonných hmôt a mazadiel maloobchod v rozsahu voľných živností - ...

Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Manipulácia s nákladom Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Výskum trhu a verejnej mienky Leasing spojený s financovaním Reklamné a marketingové služby Činnosť ...