Provoz strojů a zařízení, stejně jako vytápění různých objektů a domácností je možný díky palivům. Fosilní paliva, jako je uhlí, koks nebo ropa, plynná paliva typu LPG nebo CNG, vodík či biopaliva je možné zakoupit u tuzemských i mezinárodních dodavatelů.

Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Výroba hračiek a hier Manipulácia s nákladom Výroba drevených obalov Výroba výrobkov z plastov Skladovanie a uskladňovanie Upratovacie , čistiace práce Maliarske, natieračské práce Zváračské a paličské práce Prevádzka športových zariadení Prevádzkovanie neverejného skladu Výroba elektronických ...

Výroba obuvi Oprava bicyklov Výroba kožených odevov Oprava motorových vozidiel Predaj krmív a krmných zmesi Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Obchodná činnosť - železiarske výrobky, železo, drogériový a papierenský tovar, knihy, drevo, klenoty, koža, zdravotnícke potreby, elektrotovar, poľnohospodárske produkty, ...

Záložne Zámočníctvo Zvárač - palič Predaj v stánkoch na trhoch Prenájom strojiv a zariadení Vykonávanie prác vo výškach Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba drevených obalov ...

Omietkárske práce Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Železobetonárske práce výroba kožených rukavíc Skladovanie a uskladňovanie Jednoduchá drevárska výroba Upratovacie a čistiace práce Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Úprava terénov a verejných priestranstiev Maliarske, natieračské a sklenárske práce Maloobchodný predaj ...

Záložne Ťažba dreva Autoumyváreň Vedenie účtovníctva Predaj v stánkoch na trhoch Pneuservis, vyváženie kolies Prenájom strojov a zariadení Finančný a operatívny leasing Zváračské a paličské práce Reklamná a propagačná činnosť Opravy cestných motorových vozidiel Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba drevených obalov a ...

Prevádzkovanie čerpacej stanice Údržba a opravy motorových vozidel Služby na úseku životného prostredia MALOOBCHODNÁ A VEĽKOOBCHODNÁ ČINNOSŤ - MOTOROVÉ VOZIDLÁ, TEXTIL Obchodná činnosť - mastivá, súčasti výzbroje a výstroje,náhradnédiely, doplnky a príslušenstvo pre motorové vozidlá Obchodná činnosť - potraviny, ovocie, zelenina, nápoje, ...

Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Výroba kožených odevov Skladovanie a uskladňovanie Výroba textilných výrobkov Upratovacie a čistiace práce Jednoduchá drevárská výroba Predaj pohonných hnôt a mazív Montáž okien a betonárske práce Zahradkárska činnosť a terénne úpravy Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Maliarske, natieračské a ...

Služby súvisiace s rastlinnou výrobou, výroba kompostu, vermikompostu Organizovanie kurzov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Porez guľatiny, výroba drevnej štiepky, palety, brikety, výroba dreveného uhlia Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva - ...

Reklamné činnosti Plynoinštalatérstvo Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Predaj nápojov na priamu konzumáciu Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Predaj P-B /propan-butanu/ pre motorové vozidla Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Predaj poľnohospodárskych výrobkov a živých ...