Hutní materiály pro stavební a výrobní společnosti i malé odběratele. Betonářská výztuž, pletiva, trubky, plechy, nosníky, kotvy, sítě, kované polotovary, závitové tyče a mnoho dalšího. Veškeré hutní materiály splňují přísné normy a disponují certifikací.

Stolárstvo Zámočníctvo Kulisárska výroba Zváračské práce Sprostredkovanie v oblasti služieb Výroba, oprava, úprava textilných výrobkov Brúsenie a lakovanie drevených podlahových krytín Montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích zariadení Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení zapletanie ôk na oceľových lanách podľa ČSN 02 ...

Veľkoobchod Kovoobrábanie Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Prenájom strojov a zariadení Veľkoobchod s kovmi a železom Leasing spojený s financovaním Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov Výroba iných neželezných kovov a ich hutníckych výrobkov Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Výroba píliarská a impregnácia dreva Prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Servis športového náradia v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Výroba kľúčov, visiacich zámkov, závesov, montáž a demontáž mechanických zámkov Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prenájom hnuteľných vecí Predaj pyrotechnických ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Výroba kovových konštrukcií a ich častí Sprostredkovanie činnosti v predmete podnikania Brúsenie a leštenie kovov a jednoduchých nástrojov Finančný a operatívny leasing v predmete podnikania Služby súvisiace s počítačovým ...

Skladovanie Počítačové služby Opravy hydraulických hadíc Prenájom hnuteľných vecí Výroba hydraulických hadíc Prevádzkovanie výdajne stravy Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Výroba strojov ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Konštrukčné práce v strojárstve Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Inžinierska činnosť v hutníctve a strojárstve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárenstva Výskum a ...

Nakladania s odpadmi Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výroba a obchod v zlievaní a obrábaní železných a neželezných kovov, kompletov pre aluminotermické zváranie

Výroba súčiastok z kovu Sprostredkovateľská činnosť Ručné a strojné obrábanie kovov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Tvarovanie kovov za studena Výroba výrobkov z plastov Mechanické úpravy na zákazku Reklamná a propagačná činnosť Obchodné a podnikateľské poradenstvo Výroba elektrotechnických komponentov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Práce so stavebnými mechanizmami Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Konzultačné služby v oblasti predmetu podnikania Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom inde neuvedeným Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa ...

Prenájom hnuteľných vecí Maloobchod so zmiešaným tovarom tovaru za účelom ďalšieho predaj a predaj,mimo potravín obchodná činnosť-priemyselný,spotrebný a zmiešaný tovar,kúpa Zváranie polyfúziou rúry a tvarovky z polyolefínov pre rozvody pitnej a úžitkovej vody

Nástrojárstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Kovoobrábanie Vedenie účtovníctva Ostatné služby v doprave Opravy motorových vozidiel Pohostinstvo bez ubytovania Oprava a šitie odevov a prádla Práce so stavebnými mechanizmami Nákup, dovoz a spracovanie odpadov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opravy a montáž žeriavových dráh Projektovanie ...

Výroba kovov Kovoobrábanie Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Brúsenie a leštenie kovov Kovanie, lisovanie, razenie Výroba ventilov a armatúr Leasing spojený s financovaním Výroba železa, ocele a ferozliatin Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami Výroba kovových konštrukcií a ich častí Výroba nádrží, zásobníkov ...

Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

Reklamná činnosť Sprostredkovateľská činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov, školení, seminárov a prednášok Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových ...

Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom ...

Kovovýroba Lešenárstvo Zámočníctvo Povrchová úprava kovov Podnikateľské poradenstvo Maliarske a natieračské práce Inžinierska činnosť v stavebníctve Inžinierska činnosť v strojárenstve Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí Obchodná činnosť v ...

Kovoobrábanie Frézovanie, sústruženie Výroba kovových konštrukcií a ich častí Zámočníctvo a zváračské práce /kovovýroba/ Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

Sprostredkovanie obchodu Výroba stavebných prvkov z trosky Výkup a spracovanie druhotných surovín Výroba a odbyt výrobkov práškovej metalurgie Výroba a odbyt neželezných kovov a ich zliatin Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Výskum a vývoj pre strojárenskú a hutnú výrobu Výroba a odbyt náhradných hutných výrobkov a ...

Výroba kovov a kovových výrobkov Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Služby požičovní Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie ...

Stolárstvo Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Opravy a údržba mechanických častí ventilov Defektoskopické skúšanie materiálov nedeštruktívnymi metódami Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Výroba dutého skla Výroba železných a niklových rúr Vývoj a výroba zariadení spotrebnej elektroniky Vývoj, výroba a predaj elektroniek a elektrických súčiastok Výroba rádiových, televíznych a spojových zariadení a prístrojov