V sortimentu technických plynů najdete velmi různorodé produkty, jako jsou plyny pro svařování plamenem, a to acetylen a kyslík, dále pak čpavek pro výrobu ledu, vodík jako redukční činidlo, helium pro plnění nafukovacích balónků anebo třeba argon a jiné.

Skladovanie Výroba technických plynov Výroba koksu a rafinérskych produktov Výroba základových organických chemikálii Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Marketing, Reklamná činnosť Leasingová činnosť Vedenie účtovníctva Administratívne práce Plnenie tlakových nádob na plyn Skladovanie a doprava technických plynov Odbyt (preprava) zvlášť nebezpečných jedov Montáž, opravy a údržba tlakových zariadení Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Výroba,uskladňovanie, plnenie a predaj technických plynov Výroba, uskladňovanie, plnenie a predaj potravinárskych plynov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Priemyselné čistenie Výroba suchého ľadu Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Otryskávanie rôznymi médiami Finančný a operatívny lízing Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opravy cestných motorových vozidiel Opravy mechanických častí strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Inžinierska ...

Nákup a predaj zváračských plynov Výroba základných chemických látok Poradenská činnosť v predmete podnikania Organizovanie školení, kurzov a seminárov Nákup a predaj vybavenia k zváračskym plynom Výroba základných organických chemických látok Výroba základných anorganických chemických látok Kúpa a predaj prístrojov a zariadení pre ...