V sortimentu technických plynů najdete velmi různorodé produkty, jako jsou plyny pro svařování plamenem, a to acetylen a kyslík, dále pak čpavek pro výrobu ledu, vodík jako redukční činidlo, helium pro plnění nafukovacích balónků anebo třeba argon a jiné.

Skladovanie Výroba technických plynov Výroba koksu a rafinérskych produktov Výroba základových organických chemikálii Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Výroba,uskladňovanie, plnenie a predaj technických plynov Výroba, uskladňovanie, plnenie a predaj potravinárskych plynov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Marketing, Reklamná činnosť Leasingová činnosť Vedenie účtovníctva Administratívne práce Plnenie tlakových nádob na plyn Skladovanie a doprava technických plynov Odbyt (preprava) zvlášť nebezpečných jedov Montáž, opravy a údržba tlakových zariadení Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Priemyselné čistenie Výroba suchého ľadu Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Otryskávanie rôznymi médiami Finančný a operatívny lízing Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opravy cestných motorových vozidiel Opravy mechanických častí strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Inžinierska ...

Nákup a predaj zváračských plynov Výroba základných chemických látok Poradenská činnosť v predmete podnikania Organizovanie školení, kurzov a seminárov Nákup a predaj vybavenia k zváračskym plynom Výroba základných organických chemických látok Výroba základných anorganických chemických látok Kúpa a predaj prístrojov a zariadení pre ...