Kámen je moderním okrasným doplňkem, ale i oblíbeným stavebním materiálem. Mezi ozdobné kamenivo lze řadit mramor, vápenec, žulu, kvarcit, břidlici a mnoho dalších. Nejpoužívanějšími stavebními materiály z kamene je naopak štěrk, kamenná drť a písek.

Spracovanie prírodného kameňa Iný veľkoochod s prírodným kameňom Veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom Iný maloobchod mimo predajne - predaj prírodného kameňa

Zámočníctvo Betonárske práce Výroba transportného betónu Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie pozemných stavieb Výroba stavebných prvkov z betónu Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Uskutočňovanie inžinierskych stavieb Výroba kovových konštrukcií a ich ...

Sprostredkovanie obchodu. Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie trhacích prác Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Prieskum trhu Vydavatelská činnosť Sprostredkovanie obchodu Prípravné práce pre stavbu Leasing spojený s financovaním Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod a ...

Kamenárstvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej ...

Predaj drveného dolomitického kameniva Predaj uhličitanového kameniva pre imisné oblasti

Údržba,odborné prehliadky /revízie/ a odborné skúšky tlakových nádob dodávateľským spôsobom Triedenie a drvenie prírodných materiálov na výrobky pre hutníctvo, stavebníctvo, chemický priemysel, poľnohospodárstvo, energetiku a iné účely Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Prenájom strojov a zariadení Výroba vápna a vápenného ...

Skladovanie Spracovanie dát Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu Zámočníctvo a koovobrábanie Výskum a vývoj stavebných materiálov Technické testovanie, meranie a analýzy Činnosť vykonávaná banským spôsobom Trhacie práce malého a veľkého rozsahu Nájom hnuteľných vecí a dopravných prostriedkov Údržba a oprava dvojstopových ...

Pohostinská činnosť Ťažba a výroba kameniva Trhacie práce malého rozsahu Vykonávanie dopravných stavieb Poskytovanie ubytovacích služieb Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie inžinierských stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Montáž,opravy, údržba elektrických zariadení Letná a zimná úrdžba a čistenie pozemných ...

Administratívne služby Výroba produktov z betónu Prenájom strojov a zariadení Reklamné a marketingové služby Obchodná činnosť /mimo koncesií/ Výroba stavebných prvkov z betónu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie a rekreačné ...