Těžba černého a hnědého uhlí probíhá v těžebních dolech, které mimo jiné zajišťují i následný prodej černého a hnědého uhlí a antracitu, ložiskové průzkumy, dobývání surovin, hornickou činnost a další geologické práce, jako je důlní mapování a měřictví.

Firma Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o. poskytuje komplexní služby pro společnosti, které se zabývají povrchovým dobýváním ložisek nerostných surovin. Svým klientům zajistíme vyhotovení veškeré projektové dokumentace, zpracování a vedení důlně měřické dokumentace, funkci hlavního důlního měřiče, báňského projektanta a geodetické práce. ...

Kamenolom Horní Žleb. Výroba, těžba: -drcené kamenivo.

Navrhování, provádění: - vyhodnocování inženýrskogeologických a hydrogeologických průzkumů - stanovování radonového indexu - provádění laboratorních zkoušek zemin. Odborná způsobilost: - inženýrská geologie - hydrogeologie (studny) - sanační geologie.