Černé a hnědé uhlí jsou tuhá paliva, jejichž výhodami je vysoký žár, rovnoměrné dlouhé hoření a nízký obsah síry. Topení v kotli pomocí uhlí je navíc ekonomicky výhodné. Palivo si můžete vyzvednout osobně nebo může být dovezeno až k vám domů.

Kovoobrábanie Zámočníctvo Galvanizácia kovov Sprostredkovanie obchodu Opravy pracovných strojov Výroba tlakových zariadení Poradenstvo v oblasti zvárania kovov Výroba stavebných a banských strojov Čistenie a údržba pracovných odevov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Oprava a údržba železničného zvršku a železničného ...

Výkon bezpečnostnotechnickej služby Výroba píliarská a impregnácia dreva Technik a špecialista požiarnej ochrany Činnosť vykonávaná banským spôsobom Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Manipulácia s nakládkou a vykládkou uhlia Výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou Výroba, predaj a oprava strojových zariadení Opravy, plnenie a ...