Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

Dnešická zemědělská, a.s. hospodaří v okrese Plzeň-jih na výměře 1717 ha zemědělské půdy, z toho 1468 ha orné půdy a 249 ha trvalých travních porostů. Naše společnost se specializuje na rostlinnou a živočišnou výrobu a také výrobu elektrické energie z bioplynu. V rámci rostlinné výroby se orientuje na pěstování a produkci obilovin, olejnin, ...

Instalace - termostatické regulační ventily Plynoinstalatérské práce Topenářské práce Montáž - solární ohřevy TUV - podlahové vytápění - kotle - radiátoryinstalace - termostatické regulační ventily - bojlery - čerpadla - vany - baterie - WC - ...

Firma Miroslav Pech provádí projektové práce v oblasti energetiky. Zaměřujeme se na vypracování projektů elekrotechnických silnoproudých zařízení nízkého napětí a bleskosvodů. Navrhujeme projekty pro rodinné a bytové domy, administrativní budovy, nákupní centra a další objekty. Poskytujeme také poradenskou činnost v oblasti elektro. Služby: - ...

Činnost: - elektroinstalace - elektromontáže

Činnost: - energetické audity, měření elektromagnetické kompatibility - montáže a revize vyhrazených elektrických zařízení - školení odborné způsobilosti v elektrotechnice

Služby: - stavební projekce - projektování pozemních staveb - průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) - energetické audity a posudky - termografická měření

Činnost: - zhotovování inženýrských projektů pro průmyslovou výrobu v energetice, papírenství a petrochemii - dopravní infrastruktura (silnice, dálnice, železnice, mosty a tunely) - klasická a jaderná energetika - architektura a stavby, technické zabezpečení budov

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Hlavním předmětem podnikání společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. je výroba a dodávka tepelné a elektrické energie. Rovněž se zaměřujeme na výrobu a rozvod páry a teplé vody. Provozem centralizovaného zásobování teplem (CZT) se snažíme minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí. Naše společnost sídlí na adrese Jateční 660, ...

Elektromontážní práce: - rozvodny - výstavba trafostanic - elektrické přípojky NN, VN.

Prodej elektřiny a plynu. Bezplatné poradenství pro veřejnost: -úsporná domácnost -výběr vhodné sazby -cena elektrické energie a plynu -elektrické a plynové vytápění -ohřev TUV -osvětlovací technika -klimatizace -zateplování objektů -alternativní zdroje energie -novinky mezi elektrospotřebiči -půjčování měřičů spotřeby ...

-Zprostředkování obchodu a služeb -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Masérské, rekondiční a regenerační služby Poskytování nebo ...

Energetické poradenství - energetické posudky, audity - průkazy energetické náročnosti.

Služby: - energetické poradenství - poradenství v oblasti bioplynových stanic

Služby: - zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy, energetický průkaz - energický audit - termovizní měření - energetický posudek - dotační programy - stavební projekce

Služby: - vývoj software - vývoj výpočtových systémů - specializované výpočty pro energetiku

Montáž, opravy: - vzdušné, kabelové elektrické vedení Silnoproudé elektromontáže.

Činnost: - pronájem nebytových prostor - distribuce elektřiny, lokální distribuční síť

Inženýring jaderné elektrárny. Výroba a servis zařízení pro jaderné elektrárny: -lineární krokové pohony -jaderných zařízení -transportní a skladovací kontejnery vyhořelého jaderného paliva -náhradní díly jaderných zařízení -hermetické kabelové průchodky -tlakové nádoby, kolony a reaktory -konstrukce ocelové silnostěnné ...

Průkazy energetické náročnosti budov Projekce - ústřední vytápění Projekce - vzduchotechnika

Výroba elektrické energie, provozování fotovoltaické elektrárny.

Dodavatel elektřiny a zemního plynu pro domácnosti, firmy a velkoodběratele

Projektování, výstavba, rekonstrukce elektrických zařízení: -venkovní vedení NN, VN, VVN -kabelová vedení NN, VN -transformační stanice a rozvodny -veřejné osvětlení -domovní a průmyslové elektroinstalace. Oprava, prodej: -transformátory. Ocelové příhradové stožáry pro nergetiku a konstrukce.

Zajištění projektování, dodávky, zkoušky a uvedení do provozu investičních celků pro energetiku.