Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s. Tradiční a spolehlivý dodavatel energie
Pražská plynárenská patří mezi nejvýznamnější energetické společnosti v ČR.Má dlouhou historii, začínající rokem 1847. Je tradičním a největším dodavatelem zemního plynu na území Prahy a okolí, od roku 2012 dodává vedle zemního plynu také elektřinu v celé ČR.Kromě spolehlivé dodávky energie poskytuje širokou nabídku doplňkových služeb.
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s. Tradiční a spolehlivý dodavatel energie
Preprava zbraní Preprava streliva Reprografické práce Špedičná činnosť Nákup a predaj streliva Vývoj, výroba streliva Znehodnocovanie streliva Prenájom motorových vozidiel Bezpečnostnotechnické služby Preprava zbraní /vojenskej techniky/ Preprava streliva /vojenskej techniky/ Nákup, predaj a požičiavanie zbraní Vývoj, výroba streliva ...

Prieskum trhu Klampiarske práce Pohostinská činnosť Sprostredkovanie dopravy Zemné, výkopové práce Prenájom hnuteľných vecí Prenájom priemyselného tovaru Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výkon činnosti colného deklaranta Výroba a montáž výrobkov z plastov Prevádzkovanie linky na miešanie ...

Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Zámočníctvo a strojárenská výroba v rozsahu remeselných živností Prevádzkovanie čističky odpadových vôd ...

Dodávání páry a klimatizovaného vzduchu Výroba elektřiny

Zváranie Skladovanie Preklad nákladov Finančný leasing Upratovacie práce Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Dodávka a rozvod vody Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prehliadky zdvíhacích ...

Skladovanie Sprostredkovanie dopravy Leasing spojený s financovaním Maliarske a natieračské práce Reklamné činnosti s financovaním Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Prenájom strojov a prístrojov bez obslužného personálu Sprostredkovateľská činnosť v ...

Výroba kŕmnych zmesí Sprostredkovateľská činnosť Výroba múky a mlynských krmív Poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva Obchodná činnosť na báze poľnohospodárskej výroby Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterin. služieb Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých ...

Oprava karosérií Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj motorových vozidiel - maloobchod Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Nákup a predaj motorových vozidiel - veľkoobchod Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných ...

Databanky Skladovanie Výskum trhu Reklamné činnosti Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie obchodu Výroba drevených obalov Podnikatelské poradenstvo Výroba a spracovanie skla Výroba a spracovanie skla Podnikateľské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Prenájom ...

Bufety Skladovanie Cestná osobná doprava Výroba hotových krmív Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Prevádzkovanie výdajne stravy Sprostredkovateľská činnosť Práce kombajnom a traktorom bez vleku Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Zemné práce strojom a kompresorom Práce žeriavom Výroba výrobkov zo slamy, ...

Výroba a predaj náradia Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živnosti Výroba a predaj ložiskových súčiastok a komponentov ložísk Vývoj, výroba a predaj ložísk, celokaliteľných ložísk, otočí so štvorbodovým stykom a križovým uložením a špeciálnych ložík . Prenájom hnuteľných vecí

Prenájom technických zariadení Oprava strojov a zariadení mimo VTZ Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vývoj, výroba strojov a zariadení mimo VTZ Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane ...

Montáž určených meradiel Výroba priemyselných hnojív Protikorózna ochrana - nátery Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Baliace činnosti Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť Poradenská činnosť v oblasti obchodu Výroba surového a rafinovaného cukru, melasy Výroba výrobkov biotechnických na báze cukru Skladovanie a uskladňovanie okrem prevádzkovania verejných skladov Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti technológie výroby cukru a pestovania ...

Mäsiarstvo Skladovanie Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod s poľnohospodárskymi produktami Veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu ...

Kovoobrábanie Výroba odevov Zasielateľstvo Stolárske práce Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Úprava terénu a zelene Ničenie škodcov a burín Výroba pracovných odevov Výroba transportného betónu Opravárenské práce - autoopravy Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov Výroba a predaj mliečnych výrobkov Čistenie a ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Správa nehnuteľností Sprostredkovanie obchodu Prenájom nehnuteľností Podnikateľské poradenstvo Zemné a demolačné práce Prípravné práce pre stavbu Kúpa a predaj nehnuteľností Práce so stavebnými mechanizmami Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovov jednoduchým spôsobom Maloobchod v rozsahu ...

Autoumývanie Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Predaj motorových vozidel Prenájom motorových vozidiel Opravy cestných motorových vozidiel Prenájom iných strojov a prístrojov Prenájom iných dopravných zariadení Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod mimo koncesovaných živností Prevádzkovanie skladov mimo verejných ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Zváračstvo Prieskum trhu Kovoobrábanie Zámočníctvo Finančný leasing Upratovacie práce Omietkárske práce Sprostredkovanie dopravy Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Maliarske a natieračské práce Maloobchod mimo riadnej predajne Výkon činnosti stavbyvedúceho Kancelárske a sekretárske ...

Zasielateľstvo Deklarantské služby Závodné stravovanie Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie obchodu Výskum a vývoj v odbore Zákazkové šitie odevov Poriadanie veltrhov a výstav Nákup a predaj nehnuteľností Výroba protichemických odevov Poskytovanie stravovacích služieb Predaj dvojstopových motorových vozidiel Výroba a rozvod pitnej ...

Automatizované a elektronické spracovanie dát Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností Technické testovanie a analýzy v rozsahu voľných živností Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky a stavebníctva Prenájom technických a technologických zariadení, strojov, prístrojov a vozidiel Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Odevná výroba Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prieskum trhu Výroba obuvi Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Výroba obuvníckych polotovarov Reklamná a propagačná činnosť Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie ...