Provozovatelé českých částí ropovodů zajišťují přepravu ropy ropovodem, její uskladňování, organizaci ropovodů a řízení. Ropné rafinérie se naopak starají o výrobu benzinu a motorové nafty, která je následně dodávána za účelem prodeje na benzinové pumpy.

Sprostredkovateľská činnosť Spracovanie druhotných surovín Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie: - odber vzoriek ovzdušia v životnom a pracovnom prostredí, - kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie chemických škodlivín ...

Zasielateľstvo Výroba biopalív Reklamná činnosť Výroba rastlinných olejov Výroba éterických olejov Výroba ekologických palív Sprostredkovateľská činnosť Výroba surových olejov a tukov Výroba stužených jedlých tukov Výroba rafinérskych olejov a tukov Výroba rafinérskych ropných produktov Výroba minerálnych olejov - metylesteru Prenájom ...

Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti Nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti a maloobchodného predaja doplnkového sortimentu, súvisiaceho s prevádzkou ...

Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Dodávky a poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky a spracovania dát Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (vrátane občianskej vybavenosti obytných celkov) Montáž, oprava, revízie ...

Brúsenie skla Jemná mechanika Výroba nástrojov Výroba teplomerov Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Výroba tovaru z plastov Zásielkový predaj tovaru Rafinérske spracovanie ropy Výroba strojov a zariadení Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Prenájom dopravných zariadení Činnosť ...

Výroba sviečok Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Výroba lampových parafinických olejov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chémie a ...

Donášková služba Faktoring a forfaiting Skladovanie a uskladňovanie Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Prenájom strojov, zariadení, ...

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení Poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a podnikania v rozsahu voľnej živnosti Skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti Montáž, oprava, ...

Spracovanie polystyrénu. Prenájom hnuteľných vecí Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Výroba stavebných látok (omietkových zmesí) v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Prenájom ...